Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras

5.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2015 09 08 protokolo 2 punktas)


5.1. Rusija, ypač Estono Kohvero, Oleho Sencovo ir Oleksandro Kolčenkos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) ir (B8-0855/2015), (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Pavel Svoboda PPE frakcijos vardu, Marju Lauristin S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet ir Kosma Złotowski.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Indrek Tarand.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 10 protokolo 8.1 punktas.


5.2. Angola

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) ir (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias ir Pier Antonio Panzeri pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, ir Jiří Pospíšil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly ir Notis Marias.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 10 protokolo 8.2 punktas.


5.3. Azerbaidžanas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) ir (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ir Josef Weidenholzer pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein PPE frakcijos vardu, Kati Piri S&D frakcijos vardu, Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu, Jordi Sebastià Verts/ALE frakcijos vardu, Gianluca Buonanno ENF frakcijos vardu, ir Seán Kelly.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák ir Notis Marias.

Kalbėjo Dimitris Avramopoulos (Komisijos narys).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2015 09 10 protokolo 8.3 punktas.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: James Carver

Teisinė informacija - Privatumo politika