Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg

5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 8.9.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko

Ontwerpresoluties (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) en (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet en Kosma Złotowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Indrek Tarand.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 10.9.2015.


5.2. Angola

Ontwerpresoluties (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) en (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 10.9.2015.


5.3. Azerbeidzjan

Ontwerpresoluties (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) en (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 10.9.2015.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door James Carver.

Juridische mededeling - Privacybeleid