Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 10 septembrie 2015 - Strasbourg

5. Dezbatere privind cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (dezbatere)

(Pentru titlurile și autorii propunerilor de rezoluție, a se vedea punctul 2 al PV din 8.9.2015.)


5.1. Rusia, în special cazurile lui Eston Kohver, lui Oleg Sențov și al lui Alexander Colcenko

Propuneri de rezoluții B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 și B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Pavel Svoboda, în numele Grupului PPE, Marju Lauristin, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet și Kosma Złotowski.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Indrek Tarand.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.1 al PV din 10.9.2015.


5.2. Angola

Propuneri de rezoluții B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 și B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias și Pier Antonio Panzeri au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Bogdan Brunon Wenta, în numele Grupului PPE, Ana Gomes, în numele Grupului S&D, și Jiří Pospíšil.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly și Notis Marias.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.2 al PV din 10.9.2015.


5.3. Azerbaidjan

Propuneri de rezoluții B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 și B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake și Josef Weidenholzer au prezentat propunerile de rezoluție.

Au intervenit: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, Kati Piri, în numele Grupului S&D, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE, Jordi Sebastià, în numele Grupului Verts/ALE, Gianluca Buonanno, în numele Grupului ENF, și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák și Notis Marias.

A intervenit Dimitris Avramopoulos (membru al Comisiei).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 8.3 al PV din 10.9.2015.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

A intervenit James Carver.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate