Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/2840(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0856/2015

Viták :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Szavazatok :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0316

Jegyzőkönyv
2015. szeptember 10., Csütörtök - Strasbourg

8.3. Azerbajdzsán (szavazás)
CRE

Állásfoglalási indítványok B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 és B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0856/2015

(amely a B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 és B8-0865/2015):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato és Vincent Peillon, a(z) S&D képviselőcsoport nevében;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker és Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš és Dita Charanzová, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Marie-Christine Vergiat és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes és Davor Škrlec, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Laura Agea, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Elmar Brok, aki javasolja, hogy a szavazást megelőzően az illetékes bizottság vizsgálja meg a kérdést (Az elnök felteszi a kérdést, hogy a képviselőcsoportok egyetértnek-e a napirend eme megváltoztatásával).

Felszólal: Pier Antonio Panzeri és Ulrike Lunacek, akik ellenzik a javaslatot, Notis Marias, aki a javaslat mellett van, valamint Elena Valenciano, Ignazio Corrao és Rebecca Harms, aki ellenzi a kérést. Az elnök megállapítja, hogy bizonyos képviselőcsoportok ellenzik a javaslatot, így az állásfoglalási indítványról való szavazás mellett dönt.

Elfogadva (P8_TA(2015)0316)

(A B8-0860/2015 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások

Marietje Schaake szóbeli módosító javaslatot nyújtott be a 22. bekezdéshez, amelyet elfogadnak.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat