Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/2840(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumentu lietošanas cikli :

Iesniegtie teksti :

RC-B8-0856/2015

Debates :

PV 10/09/2015 - 5.3
CRE 10/09/2015 - 5.3

Balsojumi :

PV 10/09/2015 - 8.3
CRE 10/09/2015 - 8.3

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0316

Protokols
Ceturtdiena, 2015. gada 10. septembris - Strasbūra

8.3. Azerbaidžāna (balsošana)
CRE

Rezolūciju priekšlikumi B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 un B8-0865/2015 (2015/2840(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B8-0856/2015

(aizstāj B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 un B8-0865/2015)

Iesnieguši šādi deputāti:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato un Vincent Peillon S&D grupas vārdā;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker un Branislav Škripek ECR grupas vārdā;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš un Dita Charanzová ALDE grupas vārdā;

—   Marie-Christine Vergiat un Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes un Davor Škrlec Verts/ALE grupas vārdā;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo un Laura Agea EFDD grupas vārdā.

Uzstājās Elmar Brok, ierosinot šo tematu pirms balsošanas nodot izskatīšanai kompetentajā komitejā (sēdes vadītājs vēlējās zināt, vai politiskās grupas piekrīt darba kārtības izmaiņām).

Uzstājās Pier Antonio Panzeri un Ulrike Lunacek, iebilstot pret šo priekšlikumu, Notis Marias, atbalstot to, un Elena Valenciano, Ignazio Corrao un Rebecca Harms, iebilstot pret šo pieprasījumu. Konstatējis dažu politisko grupu noraidošo nostāju, sēdes vadītājs nolēma rīkot balsošanu par rezolūciju.

Pieņemts (P8_TA(2015)0316).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0860/2015 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Marietje Schaake ierosināja mutisku grozījumu 22. punktam, un to pieņēma.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika