Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/2833(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0832/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0317

Zápis
Čtvrtek, 10. září 2015 - Štrasburk

8.4. Migrace a uprchlíci v Evropě (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 a B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0832/2015

(nahrazující B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 a B8-0842/2015):

předložen těmito poslanci:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera a Agustín Díaz de Mera García Consuegra za skupinu PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer za skupinu S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Ivan Jakovčić za skupinu ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Laura Ferrara.

přijat (P8_TA(2015)0317)

(Návrhy usnesení B8-0833/2015, B-0835/2015 a B8-0838/2015 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Anna Maria Corazza Bildt předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 11, který byl vzat v potaz.

Právní upozornění - Ochrana soukromí