Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2833(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0832/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0317

Protokol
Torsdag den 10. september 2015 - Strasbourg

8.4. Migration og flygtninge i Europa (afstemning)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Forslag til beslutning B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 og B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0832/2015

(erstatter B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 og B8-0842/2015):

stillet af:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera og Agustín Díaz de Mera García Consuegra for PPE-Gruppen;

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein og Josef Weidenholzer for S&D-Gruppen;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin og Ivan Jakovčić for ALDE-Gruppen;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler og Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen;

—   Ignazio Corrao og Laura Ferrara.

Vedtaget (P8_TA(2015)0317)

(Forslag til beslutning B8-0833/2015, B-0835/2015 og B8-0838/2015 bortfaldt).

Indlæg

Anna Maria Corazza Bildt havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 11, som var blevet godtaget.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik