Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2015/2833(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B8-0832/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0317

Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg

8.4. Ränne ja pagulased Euroopas (hääletus)
Istungi stenogramm

Resolutsiooni ettepanekud B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 ja B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0832/2015

(asendades B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 ja B8-0842/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Laura Ferrara.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0317)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0833/2015, B-0835/2015 ja B8-0838/2015 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt esitas lõike 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika