Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2015/2833(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0832/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0317

Pöytäkirja
Torstai 10. syyskuuta 2015 - Strasbourg

8.4. Muuttoliike ja pakolaiset Euroopassa (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 ja B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B8-0832/2015

(korvaa päätöslauselmaesitykset B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 ja B8-0842/2015):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer S&D-ryhmän puolesta;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Ivan Jakovčić ALDE-ryhmän puolesta;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta;

—   Ignazio Corrao ja Laura Ferrara.

Hyväksyttiin (P8_TA(2015)0317)

(Päätöslauselmaesitykset B8-0833/2015, B-0835/2015 ja B8-0838/2015 raukesivat.)

Puheenvuorot

Anna Maria Corazza Bildt esitti 11 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö