Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/2833(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B8-0832/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0317

Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras

8.4. Migracija ir pabėgėliai Europoje (balsavimas)
Stenograma

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 ir B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B8-0832/2015

(keičia B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 ir B8-0842/2015):

pateiktas šių Parlamento narių:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ir Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein ir Josef Weidenholzer S&D frakcijos vardu;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ir Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler ir Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu;

—   Ignazio Corrao ir Laura Ferrara.

Priimta (P8_TA(2015)0317)

(Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0833/2015, B-0835/2015 ir B8-0838/2015 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Anna Maria Corazza Bildt pateikė 11 dalies žodinį pakeitimą, kuris buvo priimtas balsuoti.

Teisinė informacija - Privatumo politika