Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2833(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0832/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0317

Protokół
Czwartek, 10 września 2015 r. - Strasburg

8.4. Migracja i uchodźcy w Europie (głosowanie)
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 i B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0832/2015

(zastępujący B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 i B8-0842/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera i Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Laura Ferrara.

Przyjęto (P8_TA(2015)0317)

(Projekty rezolucji B8-0833/2015, B-0835/2015 i B8-0838/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt wniosła poprawkę ustną do ustępu 11, która została dopuszczona.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności