Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2015/2833(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0832/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0317

Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg

8.4. Migrácia a utečenci v Európe (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 a B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0832/2015

(nahrádzajúci B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 a B8-0842/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera a Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Laura Ferrara.

Prijatý (P8_TA(2015)0317)

(Návrhy uznesenia B8-0833/2015, B-0835/2015 a B8-0838/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia

Anna Maria Corazza Bildt predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 11, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia