Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2833(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0832/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/09/2015 - 8.4
CRE 10/09/2015 - 8.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0317

Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg

8.4. Migration och flyktingar i Europa (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Resolutionsförslag B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 och B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0832/2015

(ersätter B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 och B8-0842/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera och Agustín Díaz de Mera García Consuegra för PPE-gruppen.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein och Josef Weidenholzer för S&D-gruppen;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin och Ivan Jakovčić för ALDE-gruppen;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler och Heidi Hautala för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao och Laura Ferrara.

Antogs (P8_TA(2015)0317)

(Resolutionsförslagen B8-0833/2015, B-0835/2015 och B8-0838/2015 bortföll.)

Inlägg

Anna Maria Corazza Bildt lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 11. Detta muntliga ändringsförslag beaktades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy