Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 10. september 2015 - Strasbourg

9. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid: onsdag 9. september 2015)

Betænkning: Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins og Marian Harkin

Betænkning: Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin og Stanislav Polčák

Betænkning: Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Betænkning: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner og Marijana Petir

Betænkning: Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin og Marijana Petir

(Afstemningstid: torsdag 10. september 2015)

Migration og flygtninge i Europa (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn og Steven Woolfe

EU's rolle i fredsprocessen i Mellemøsten (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins og Daniel Hannan

Situationen i Hviderusland (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan og Marian Harkin

Betænkning: Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin og Andrejs Mamikins

Betænkning: Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas og Andrejs Mamikins.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik