Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2015 m. rugsėjo 10 d. - Strasbūras

9. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

(trečiadienis 2015 m. rugsėjo 9 d. balsuoti skirtas laikas)

Pranešimas: Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ir Marian Harkin

Pranešimas: Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ir Stanislav Polčák

Pranešimas: Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Pranešimas: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner ir Marijana Petir

Pranešimas: Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin ir Marijana Petir

(ketvirtadienis 2015 m. rugsėjo 10 d. balsuoti skirtas laikas)

Migracija ir pabėgėliai Europoje (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn ir Steven Woolfe

ES vaidmuo Artimųjų Rytų taikos procese (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins ir Daniel Hannan

Padėtis Baltarusijoje (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ir Marian Harkin

Pranešimas: Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin ir Andrejs Mamikins

Pranešimas: Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas ir Andrejs Mamikins.

Teisinė informacija - Privatumo politika