Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 10 września 2015 r. - Strasburg

12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisje ITRE, IMCO

- W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (2015/2147(INI))
(opinia: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

komisja IMCO

- Przystosowanie ram ustawodawczych dotyczących konsumentów do sfery cyfrowej (2015/2148(INI))
(opinia: CULT, ITRE, JURI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja AFET

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (2015/2229(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

- Wdrażanie i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (2015/2220(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, INTA)

komisja ECON

- Unia bankowa – Sprawozdanie za rok 2015 (2015/2221(INI))

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (2015/2210(INI))
(opinia: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

komisja EMPL

- Osiągnięcie celu wyjścia z ubóstwa w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (2015/2223(INI))
(opinia: FEMM)

- Przedstawiciele pracowników w zarządach w Europie (2015/2222(INI))
(opinia: FEMM, JURI)

komisja ITRE

- Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) (2015/2232(INI))
(opinia: ENVI)

komisja REGI

- Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI))
(opinia: EMPL)

komisja AGRI

- Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (2015/2227(INI))
(opinia: ENVI)

- W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich? (2015/2226(INI))
(opinia: FEMM, EMPL)

- Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (2015/2225(INI))
(opinia: ITRE)

komisja FEMM

- Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (2015/2230(INI))
(opinia: EMPL)

- Ubóstwo: aspekt płci (2015/2228(INI))
(opinia: DEVE, CULT, EMPL)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (2015/2231(INI))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Adekwatność ram prawnych dotyczących konsumentów względem otoczenia cyfrowego (2015/2148(INI))
(opinia: CULT, ITRE, JURI (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (2015/2210(INI))
(opinia: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu), BUDG)

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Realizacja celu walki z ubóstwem w kontekście wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (2015/2223(INI))
(opinia: FEMM (art. 54 Regulaminu))

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Ubóstwo: aspekt płci (2015/2228(INI))
(opinia: DEVE (art. 54 Regulaminu), CULT, EMPL)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisje ITRE, IMCO (art. 55 Regulaminu)

- W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (2015/2147(INI))
(opinia: ECON, TRAN, CULT (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja INTA

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA) (2015/2233(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności