Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 10 септември 2015 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (разискване)
 4.Измерението пол при трафика на хора (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко
  5.2.Ангола
  5.3.Азербайджан
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Позиция на Съвета на първо четене
 8.Време за гласуване
  8.1.Русия, по-специално случаите с Естон Кохвер, Олег Сенцов и Олександър Колченко (гласуване)
  8.2.Ангола (гласуване)
  8.3.Азербайджан (гласуване)
  8.4.Миграцията и бежанците в Европа (гласуване)
  8.5.Ролята на ЕС в мирния процес в Близкия Изток (гласуване)
  8.6.Положението в Беларус (гласуване)
  8.7.Социалното предприемачество и социалните иновации в борбата срещу безработицата (гласуване)
  8.8.Създаване на конкурентоспособен пазар на труда в ЕС през 21-ви век (гласуване)
  8.9.30-и и 31-ви годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС (2012 – 2013 г.) (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Внесени документи
 12.Решения относно някои документи
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (320 kb) Списък на присъствалите (60 kb)    Поименни гласувания (2223 kb) 
 
Протокол (292 kb) Списък на присъствалите (36 kb) Резултати от различните гласувания (54 kb) Поименни гласувания (103 kb) 
 
Протокол (313 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (826 kb) Поименни гласувания (2333 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност