Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
5.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko
  
5.2.Αγκόλα
  
5.3.Αζερμπαϊτζάν
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  
8.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (ψηφοφορία)
  
8.2.Αγκόλα (ψηφοφορία)
  
8.3.Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  
8.4.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.5.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  
8.6.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  
8.7.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (ψηφοφορία)
  
8.8.Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (ψηφοφορία)
  
8.9.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (320 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb)    Ονομαστικές ψηφοφορίες (2223 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (37 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (55 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (103 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (312 kb) Κατάσταση παρόντων (71 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (812 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2322 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου