Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (arutelu)
 4.Inimkaubanduse sooline mõõde (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  5.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega
  5.2.Angola
  5.3.Aserbaidžaan
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Hääletused
  8.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (hääletus)
  8.2.Angola (hääletus)
  8.3.Aserbaidžaan (hääletus)
  8.4.Ränne ja pagulased Euroopas (hääletus)
  8.5.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (hääletus)
  8.6.Olukord Valgevenes (hääletus)
  8.7.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (hääletus)
  8.8.Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (hääletus)
  8.9.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (293 kb) Kohalolijate nimekiri (60 kb)    Nimelise hääletuse tulemused (2223 kb) 
 
Protokoll (254 kb) Kohalolijate nimekiri (36 kb) Hääletustulemused (46 kb) Nimelise hääletuse tulemused (103 kb) 
 
Protokoll (281 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb) Hääletustulemused (671 kb) Nimelise hääletuse tulemused (2312 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika