Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (debat)
 4.De genderdimensie van mensenhandel (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
5.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko
  
5.2.Angola
  
5.3.Azerbeidzjan
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 8.Stemmingen
  
8.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko (stemming)
  
8.2.Angola (stemming)
  
8.3.Azerbeidzjan (stemming)
  
8.4.Migratie en vluchtelingen in Europa (stemming)
  
8.5.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (stemming)
  
8.6.De situatie in Belarus (stemming)
  
8.7.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid (stemming)
  
8.8.Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen (stemming)
  
8.9.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
Notulen (293 kb) Presentielijst (60 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2223 kb) 
 
Notulen (254 kb) Presentielijst (36 kb) Stemmingsuitslagen (48 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (103 kb) 
 
Notulen (287 kb) Presentielijst (62 kb) Stemmingsuitslagen (588 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (2250 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid