Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 10 września 2015 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (debata)
 4.Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki
  5.2.Angola
  5.3.Azerbejdżan
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 8.Głosowanie
  8.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki (głosowanie)
  8.2.Angola (głosowanie)
  8.3.Azerbejdżan (głosowanie)
  8.4.Migracja i uchodźcy w Europie (głosowanie)
  8.5.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (głosowanie)
  8.6.Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
  8.7.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (głosowanie)
  8.8.Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (głosowanie)
  8.9.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół (293 kb)  Lista obecności (60 kb)
 
Protokół (287 kb)  Lista obecności (36 kb)  Wyniki głosowania (45 kb)  Głosowanie imienne (103 kb)
 
Protokół (291 kb)  Lista obecności (63 kb)  Wyniki głosowania (758 kb)  Głosowanie imienne (2249 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności