Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (rozprava)
 4.Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  5.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka
  5.2.Angola
  5.3.Azerbajdžan
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Hlasovanie
  8.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (hlasovanie)
  8.2.Angola (hlasovanie)
  8.3.Azerbajdžan (hlasovanie)
  8.4.Migrácia a utečenci v Európe (hlasovanie)
  8.5.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (hlasovanie)
  8.6.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
  8.7.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (hlasovanie)
  8.8.Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (hlasovanie)
  8.9.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 Prezenčná listina
Zápisnica (291 kb) Prezenčná listina (60 kb)    Hlasovania podľa mien (2223 kb) 
 
Zápisnica (290 kb) Prezenčná listina (36 kb) Výsledky hlasovaní (48 kb) Hlasovania podľa mien (103 kb) 
 
Zápisnica (288 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovaní (751 kb) Hlasovania podľa mien (2317 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia