Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 10 september 2015 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Framställningar
 3.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (debatt)
 4.Könsaspekten i samband med människohandel (debatt)
 5.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
5.1.Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko
  
5.2.Angola
  
5.3.Azerbajdzjan
 6.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 7.Rådets ståndpunkt vid första behandlingen
 8.Omröstning
  
8.1.Ryssland, i synnerhet fallet Eston Kohver, Oleh Sentsov och Oleksandr Koltjenko (omröstning)
  
8.2.Angola (omröstning)
  
8.3.Azerbajdzjan (omröstning)
  
8.4.Migration och flyktingar i Europa (omröstning)
  
8.5.EU:s roll i fredsprocessen i Mellanöstern (omröstning)
  
8.6.Situationen i Vitryssland (omröstning)
  
8.7.Socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet (omröstning)
  
8.8.Skapande av en konkurrenskraftig arbetsmarknad i EU för 2000-talet (omröstning)
  
8.9.30:e och 31:a årsrapporterna om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2012–2013) (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Inkomna dokument
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 14.Datum för nästa sammanträdesperiod
 15.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (296 kb) Närvarolista (60 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (2223 kb) 
 
Protokoll (252 kb) Närvarolista (36 kb) Omröstningsresultat (46 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (103 kb) 
 
Protokoll (284 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (661 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2247 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy