Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 312kWORD 302k
Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2015 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αναφορές
 3.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)
 4.Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)
 5.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  5.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko
  5.2.Αγκόλα
  5.3.Αζερμπαϊτζάν
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση
 8.Ώρα των ψηφοφοριών
  8.1.Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (ψηφοφορία)
  8.2.Αγκόλα (ψηφοφορία)
  8.3.Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)
  8.4.Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  8.5.Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)
  8.6.Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)
  8.7.Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (ψηφοφορία)
  8.8.Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (ψηφοφορία)
  8.9.Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Κατάθεση εγγράφων
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ildikó GÁLL-PELCZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφος 6 του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2015

(*) απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 0635/2015)· (*) (αριθ. 0636/2015)· (*) (αριθ. 0637/2015)· (*) (αριθ. 0638/2015)· (*) (αριθ. 0639/2015)· (*) (αριθ. 0640/2015)· (*) (αριθ. 0641/2015)· (*) (αριθ. 0642/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0643/2015)· (*) (αριθ. 0644/2015)· (*) (αριθ. 0645/2015)· (*) (αριθ. 0646/2015)· (*) (αριθ. 0647/2015)· (*) (αριθ. 0648/2015)· (*) (αριθ. 0649/2015)· Harald Domdey (αριθ. 0650/2015)· (*) (αριθ. 0651/2015)· (*) (αριθ. 0652/2015)· (*) (αριθ. 0653/2015)· (*) (αριθ. 0654/2015)· (*) (αριθ. 0655/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0656/2015)· (*) (αριθ. 0657/2015)· (*) (αριθ. 0658/2015)· Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (αριθ. 0659/2015)· (*) (αριθ. 0660/2015)· Elena Aureliana Nistor (αριθ. 0661/2015)· (*) (αριθ. 0662/2015)· Oliver Steiner (αριθ. 0663/2015)· Hilmar Werner (αριθ. 0664/2015)· (*) (αριθ. 0665/2015)· (*) (αριθ. 0666/2015)· (*) (αριθ. 0667/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0668/2015)· (*) (αριθ. 0669/2015)· (*) (αριθ. 0670/2015)· (*) (αριθ. 0671/2015)· (*) (αριθ. 0672/2015)· Gustavo Revilla Olave (αριθ. 0673/2015)· Sándor Gyenizse (αριθ. 0674/2015)· (*) (αριθ. 0675/2015)· (*) (αριθ. 0676/2015)· (*) (αριθ. 0677/2015)· (*) (αριθ. 0678/2015)· (*) (αριθ. 0679/2015)· Werner Oetken (αριθ. 0680/2015)· (*) (αριθ. 0681/2015)· (*) (αριθ. 0682/2015)· (*) (αριθ. 0683/2015)· José Lacalle Márquez (αριθ. 0684/2015)· (*) (αριθ. 0685/2015)· (*) (αριθ. 0686/2015)· (*) (αριθ. 0687/2015)· (*) (αριθ. 0688/2015)· (*) (αριθ. 0689/2015)· (*) (αριθ. 0690/2015)· Marina Fedorova Orejo (αριθ. 0691/2015)· (*) (αριθ. 0692/2015)· (*) (αριθ. 0693/2015)· (*) (αριθ. 0694/2015)· (*) (αριθ. 0695/2015)· María del Carmen Varela Velo (αριθ. 0696/2015)· (*) (αριθ. 0697/2015)· Angelika Bente (αριθ. 0698/2015)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0699/2015)· Ioan Porumb (αριθ. 0700/2015)· (*) (αριθ. 0701/2015)· (*) (αριθ. 0702/2015)· (*) (αριθ. 0703/2015)· Ben Burgers (αριθ. 0704/2015)· (*) (αριθ. 0705/2015)· (*) (αριθ. 0706/2015)· (*) (αριθ. 0707/2015)· (*) (αριθ. 0708/2015)· Hannes Wilhelm-Kell (αριθ. 0709/2015)· (*) (αριθ. 0710/2015)· Szilvia Németnhné Mucsy (αριθ. 0711/2015)· (*) (αριθ. 0712/2015)· (*) (αριθ. 0713/2015)· (*) (αριθ. 0714/2015)· (*) (αριθ. 0715/2015)· (*) (αριθ. 0716/2015)· (*) (αριθ. 0717/2015)· Horst Murken (αριθ. 0718/2015)· (*) (αριθ. 0719/2015)· Francesca Della Valle (αριθ. 0720/2015)· (*) (αριθ. 0721/2015)· José Alfonso Domínguez Luna (αριθ. 0722/2015)· Adrian Georgiev (αριθ. 0723/2015)· Zoltán Bíró (αριθ. 0724/2015)· Zoran Herak (αριθ. 0725/2015)· Konstantinos Athanassiadis (αριθ. 0726/2015)· (*) (αριθ. 0727/2015)· (*) (αριθ. 0728/2015)· (*) (αριθ. 0729/2015)· Adina Lăcrămioara Șestac (αριθ. 0730/2015)· (*) (αριθ. 0731/2015)· (*) (αριθ. 0732/2015)· (*) (αριθ. 0733/2015)· (*) (αριθ. 0734/2015)· (*) (αριθ. 0735/2015)· José Ortega Ortega (αριθ. 0736/2015)· (*) (αριθ. 0737/2015)· (*) (αριθ. 0738/2015)· (*) (αριθ. 0739/2015)· (*) (αριθ. 0740/2015)· Juan Carlos Riesco García (αριθ. 0741/2015)· (*) (αριθ. 0742/2015)· (*) (αριθ. 0743/2015)· (*) (αριθ. 0744/2015)· (*) (αριθ. 0745/2015)· Renzo Mammini (αριθ. 0746/2015)· (*) (αριθ. 0747/2015)· (*) (αριθ. 0748/2015)· (*) (αριθ. 0749/2015)· Hennie Kokkeler (αριθ. 0750/2015)· (*) (αριθ. 0751/2015)· Laura Folch (αριθ. 0752/2015)· (*) (αριθ. 0753/2015)· (*) (αριθ. 0754/2015)· (*) (αριθ. 0755/2015)· (*) (αριθ. 0756/2015)· Patricia Graham (αριθ. 0757/2015)· (*) (αριθ. 0758/2015)· José Ramón Gil Benito (αριθ. 0759/2015)· Radosław Błaszczyk (αριθ. 0760/2015)· (*) (αριθ. 0761/2015)· (*) (αριθ. 0762/2015)· (*) (αριθ. 0763/2015)· (*) (αριθ. 0764/2015)· (*) (αριθ. 0765/2015)· (*) (αριθ. 0766/2015)· (*) (αριθ. 0767/2015)· (*) (αριθ. 0768/2015)· (*) (αριθ. 0769/2015)· (*) (αριθ. 0770/2015)· (*) (αριθ. 0771/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0772/2015)· (*) (αριθ. 0773/2015)· (*) (αριθ. 0774/2015)· (*) (αριθ. 0775/2015)· (*) (αριθ. 0776/2015)· (*) (αριθ. 0777/2015)· Mario Cavaliere (αριθ. 0778/2015)· (*) (αριθ. 0779/2015)· (*) (αριθ. 0780/2015)· Sten Ohman (αριθ. 0781/2015)· Lorenzo Torto (αριθ. 0782/2015)· (*) (αριθ. 0783/2015)· (*) (αριθ. 0784/2015)· (*) (αριθ. 0785/2015)· (*) (αριθ. 0786/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0787/2015)· (*) (αριθ. 0788/2015)· Andrei Sumar (αριθ. 0789/2015)· (*) (αριθ. 0790/2015)· Jessica Hernández Rodríguez (αριθ. 0791/2015)· (*) (αριθ. 0792/2015)· (*) (αριθ. 0793/2015)· Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (αριθ. 0794/2015)· (*) (αριθ. 0795/2015)· Marco Antonio de Lera Gracia (αριθ. 0796/2015)· (*) (αριθ. 0797/2015)· (*) (αριθ. 0798/2015)· (*) (αριθ. 0799/2015)· (*) (αριθ. 0800/2015)· (*) (αριθ. 0801/2015)· Jan Vavrečka (αριθ. 0802/2015)· (*) (αριθ. 0803/2015)· (*) (αριθ. 0804/2015)· (*) (αριθ. 0805/2015)· (*) (αριθ. 0806/2015)· Massimo Frana (αριθ. 0807/2015)· (*) (αριθ. 0808/2015)· (*) (αριθ. 0809/2015)· (*) (αριθ. 0810/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0811/2015)· (*) (αριθ. 0812/2015)· (*) (αριθ. 0813/2015)· (*) (αριθ. 0814/2015)· (*) (αριθ. 0815/2015)· (*) (αριθ. 0816/2015)· Polly Cooper (αριθ. 0817/2015)· (*) (αριθ. 0818/2015)· (*) (αριθ. 0819/2015)· (*) (αριθ. 0820/2015)· Alberto Ravasi (αριθ. 0821/2015)· (*) (αριθ. 0822/2015)· (*) (αριθ. 0823/2015)· (*) (αριθ. 0824/2015)· Paul Cripps (αριθ. 0825/2015)· (*) (αριθ. 0826/2015)· (*) (αριθ. 0827/2015)· (*) (αριθ. 0828/2015)· (*) (αριθ. 0829/2015)· (*) (αριθ. 0830/2015)· (*) (αριθ. 0831/2015)· (*) (αριθ. 0832/2015)· (*) (αριθ. 0833/2015)· (*) (αριθ. 0834/2015)· (*) (αριθ. 0835/2015)· Ioan Benta (αριθ. 0836/2015)· (*) (αριθ. 0837/2015)· (*) (αριθ. 0838/2015)· (*) (αριθ. 0839/2015)· (*) (αριθ. 0840/2015)· (*) (αριθ. 0841/2015)· (*) (αριθ. 0842/2015)· (*) (αριθ. 0843/2015)· (*) (αριθ. 0844/2015)· (*) (αριθ. 0845/2015)· Sandro Matteini (αριθ. 0846/2015)· Flavio Miccono (αριθ. 0847/2015)· (*) (αριθ. 0848/2015)· (*) (αριθ. 0849/2015)· Corina Brâncovici (αριθ. 0850/2015)· (*) (αριθ. 0851/2015)· Johanna Macrae (αριθ. 0852/2015)· (*) (αριθ. 0853/2015)· (*) (αριθ. 0854/2015)· Pierluigi Fermani (αριθ. 0855/2015)· Mateusz Wójtowicz (αριθ. 0856/2015)· Grażyna Barszcz-Winnicka (αριθ. 0857/2015)· (*) (αριθ. 0858/2015)· (*) (αριθ. 0859/2015)· (*) (αριθ. 0860/2015)· Mariela Malamatenova (αριθ. 0861/2015)· (*) (αριθ. 0862/2015)· (*) (αριθ. 0863/2015)· Giuseppe Calamo (αριθ. 0864/2015)· Jens Genzer (αριθ. 0865/2015)· (*) (αριθ. 0866/2015)· (*) (αριθ. 0867/2015)· (*) (αριθ. 0868/2015)· Martin Richter-Trummer (αριθ. 0869/2015)· (*) (αριθ. 0870/2015)· (*) (αριθ. 0871/2015)· (*) (αριθ. 0872/2015)· Giacomo Fiaschi (αριθ. 0873/2015)· Jesús Salido Navarro (αριθ. 0874/2015)· (*) (αριθ. 0875/2015)· (*) (αριθ. 0876/2015)· (*) (αριθ. 0877/2015)· (*) (αριθ. 0878/2015)· (*) (αριθ. 0879/2015)· (*) (αριθ. 0880/2015).

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι διαβίβασε στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 13 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθηναν στο Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος .


3. Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την 30ή και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) [2014/2253(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0242/2015)

Ο Κώστας Χρυσόγονος παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Frans Timmermans (Πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Jytte Guteland (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Marlene Mizzi (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Traian Ungureanu (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Fabio Massimo Castaldo (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Tadeusz Zwiefka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyn Regner, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, António Marinho e Pinto, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Gilles Lebreton, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Ελευθέριος Συναδινός, μη εγγεγραμμένος, και Therese Comodini Cachia.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Κώστας Μαυρίδης, Νότης Μαριάς και Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνουν οι Frans Timmermans και Κώστας Χρυσόγονος.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.


4. Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000079/2015) που κατέθεσαν οι Iratxe García Pérez και Catherine Bearder εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM προς την Επιτροπή: Η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Η Catherine Bearder αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mary Honeyball, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Malin Björk, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Louise Bours, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mara Bizzotto, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Bill Etheridge, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza και Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Νότης Μαριάς, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post και Doru-Claudian Frunzulică.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.


5. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 8.9.2015)


5.1. Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) και (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Pavel Svoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marju Lauristin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet και Kosma Złotowski.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"ο Indrek Tarand.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.


5.2. Αγκόλα

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) και (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Οι Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias και Pier Antonio Panzeri παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bogdan Brunon Wenta, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Jiří Pospíšil.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.


5.3. Αζερμπαϊτζάν

Προτάσεις ψηφίσματος (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) και (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Οι Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake και Josef Weidenholzer παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kati Piri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jordi Sebastià, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gianluca Buonanno, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Seán Kelly.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.9.2015.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο James Carver.


6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει, βάσει του άρθρου 64 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ότι έλαβε εκ μέρους του Συμβουλίου την ακόλουθη θέση μαζί με το σκεπτικό βάσει του οποίου την υιοθέτησε, καθώς και τη θέση της Επιτροπής:

- Θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αρθ. 1343/2011 σχετικά με ορισμένες διατάξεις περί αλιείας στην περιοχή της συμφωνίας της ΓΕΑΜ (Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο) (08806/1/2015 – C8-0260/2015 -2014/0213(COD) - 10406/2015 - COM(2015)0354))

αναπομπή επί της ουσίας: PECH

Η προθεσμία τριών μηνών που διαθέτει το Σώμα για να αποφανθεί αρχίζει συνεπώς από αύριο, 11 Σεπτεμβρίου 2015.


8. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


8.1. Ρωσία, συγκεκριμένα οι υποθέσεις Eston Kohver και Oleg Sentsov, Alexander Kolchenko (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 και B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0845/2015

(αντικαθιστά τις B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 και B8-0855/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues και Jutta Steinruck, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0314)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0849/2015 και B8-0851/2015 καταπίπτουν.)


8.2. Αγκόλα (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 και B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0846/2015

(αντικαθιστά τις B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 και B8-0861/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini και Roberta Metsola, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0315)


8.3. Αζερμπαϊτζάν (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 και B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0856/2015

(αντικαθιστά τις B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 και B8-0865/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Νίκος Ανδρουλάκης, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato και Vincent Peillon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker και Branislav Škripek, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš και Dita Charanzová, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Marie-Christine Vergiat και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes και Davor Škrlec, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo και Laura Agea, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Παρεμβαίνει ο Elmar Brok, ο οποίος προτείνει να εξεταστεί το ζήτημα από την αρμόδια επιτροπή πριν προχωρήσει το Σώμα σε ψηφοφορία (ο Πρόεδρος ερωτά εάν συμφωνούν οι πολιτικές ομάδες με αυτήν την αλλαγή της ημερήσιας διάταξης).

Παρεμβαίνουν οι Pier Antonio Panzeri και Ulrike Lunacek κατά της πρότασης, Νότης Μαριάς υπέρ και Elena Valenciano, Ignazio Corrao και Rebecca Harms κατά. Διαπιστώνοντας την αντίθεση αριθμού πολιτικών ομάδων, ο Πρόεδρος αποφασίζει να προχωρήσει στη ψηφοφορία.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0316)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0860/2015 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις

Η Marietje Schaake προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 22, η οποία κρατείται.


8.4. Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 και B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0832/2015

(αντικαθιστά τις B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 και B8-0842/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera και Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein και Josef Weidenholzer, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin και Ivan Jakovčić, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Ignazio Corrao και Laura Ferrara.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0317)

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0833/2015, B-0835/2015 και B8-0838/2015 καταπίπτουν.)

Παρεμβάσεις

Η Anna Maria Corazza Bildt προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 11, η οποία κρατείται.


8.5. Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 και B8-0844/2015B8- (2015/2685(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0836/2015

(αντικαθιστά τις B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 και B8-0844/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi και Tomáš Zdechovský, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano και Julie Ward, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock και Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička και Ivo Vajgl, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL·

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer και Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi και Rosa D'Amato.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0318)

Παρεμβάσεις

Η Martina Anderson ζητεί να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 1 με ονομαστική κλήση (ο Πρόεδρος δεν δίνει συνέχεια στο αίτημα αυτό διότι κατατέθηκε εκπρόθεσμα).


8.6. Η κατάσταση στη Λευκορωσία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 και B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0836/2015

(αντικαθιστά τις B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 και B8-0880/2015

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda και Ramón Luis Valcárcel Siso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer και Andrejs Mamikins, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk και Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR·

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Valentinas Mazuronis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Heidi Hautala και Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE·

—    Fabio Massimo Castaldo και Ignazio Corrao, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0319)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0876/2015 καταπίπτει.)


8.7. Κοινωνική επιχειρηματικότητα και κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας [2014/2236(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0320)


8.8. Δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση [2014/2235(INI)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ (κατατίθεται από τις Ομάδες Verts/ALE, S&D)

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0321)


8.9. Ετήσιες εκθέσεις αριθ. 30 και 31 για την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την 30ή και 31η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2012-2013) [2014/2253(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Κώστας Χρυσόγονος (A8-0242/2015)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2015)0322)


9. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 183 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου 2015)

Έκθεση Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins και Marian Harkin

Έκθεση Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin και Stanislav Polčák

Έκθεση Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Έκθεση Ελισσάβετ Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner και Marijana Petir

Έκθεση Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin και Marijana Petir

(Ώρα των ψηφοφοριών της Πέμπτης 10 Σεπτεμβρίου 2015)

Μετανάστευση και πρόσφυγες στην Ευρώπη (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn και Steven Woolfe

Ο ρόλος της ΕΕ στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins και Daniel Hannan

Η κατάσταση στη Λευκορωσία (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan και Marian Harkin

Έκθεση Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin και Andrejs Mamikins

Έκθεση Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas και Andrejs Mamikins.


10. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν από τους βουλευτές τα εξής έγγραφα (προτάσεις ψηφίσματος σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αξιολόγηση της επιβολής ενιαίου δημοτικού φόρου (IMU) στους εναέριους αναβατήρες στην Ιταλία (B8-0723/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ουσιαστικότερη συνεργασία της Τουρκίας στον αγώνα κατά της ισλαμικής τρομοκρατίας (B8-0724/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης (B8-0725/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

TRAN

- Alberto Cirio. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σκοπιμότητα θέσπισης συμπληρωματικών γεωγραφικών ενδείξεων σε προαιρετική βάση για τον καλύτερο προσδιορισμό των γεωργικών προϊόντων και των προϊόντων διατροφής, την αποτελεσματικότερη διάθεσή τους στην αγορά και την καλύτερη πληροφόρηση/προστασία του καταναλωτή (B8-0726/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις θερινές πυρκαγιές (B8-0727/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμφωνία του Μπαλί (B8-0728/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το φαινόμενο «παιδιά-νύφες» (B8-0729/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

FEMM

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παιδική παχυσαρκία (B8-0730/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της ελεύθερης πώλησης ξόβεργων (B8-0731/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος για την προστασία των εντόμων επικονίασης, ιδίως των μελισσών (B8-0732/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση της κατασκευής βιομηχανικής χοιροτροφικής εκμετάλλευσης στο Poiroux (B8-0733/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής κρέατος αλόγου από τον Καναδά (B8-0734/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απλούστευση της νομοθεσίας που προωθείται από την Επιτροπή (B8-0735/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot και Mylène Troszczynski. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τον πολιτισμό και την παιδεία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη διατλαντική εταιρική σχέση εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) (B8-0736/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

CULT

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το ευρώ στον ρόλο του ζουρλομανδύα για την ευρωπαϊκή οικονομία (B8-0737/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στέρηση των στοιχειωδών μέσων διατροφής (B8-0738/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ελληνική κρίση το κόστος της οποίας για την Ιταλία υπερβαίνει τα 48 δισεκατομμύρια ευρώ (B8-0739/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση των συμφωνιών του Σένγκεν (B8-0740/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις οικονομικές κρίσεις και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B8-0741/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το επείγον πρόβλημα της λαθρομετανάστευσης: μία κρίση που έχει προσλάβει ιστορικές διαστάσεις (B8-0742/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη σκοπιμότητα του να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο της Ευρωομάδας όσον αφορά την έκβαση των συνεδριάσεών της (B8-0744/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις ενωσιακές ρυθμίσεις που διέπουν τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις μεταξύ εταιρειών (B8-0745/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON, IMCO

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταπολέμηση της παραποίησης του αφρώδους οίνου «Prosecco» η οποία πραγματοποιείται σε τρίτες χώρες (B8-0746/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση και την προστασία των παραδοσιακών διατροφικών προϊόντων υψηλής ποιότητας (B8-0747/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών (B8-0748/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αναλήψεις από ΑΤΜ και την υποχρέωση υποβολής δικαιολογητικών για τους επαγγελματίες και τους εγγεγραμμένους σε μητρώα ΦΠΑ (B8-0750/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάπλαση υποβαθμισμένων βιομηχανικών περιοχών (B8-0771/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

REGI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανανέωση χρόνου ομιλίας των κινητών (B8-0772/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με μια διάσκεψη για το χρέος (B8-0774/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μείωση του χρέους της Ελλάδας (B8-0775/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αδυναμία εξόφλησης του ελληνικού χρέους (B8-0776/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την εγκατάλειψη του μεταρρυθμιστικού σχεδίου των πέντε προέδρων για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (B8-0777/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διαπραγματεύσεις του ΟΗΕ για την κατάρτιση των νομικά δεσμευτικών κανόνων για τις διεθνικές εταιρείες (B8-0779/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αίτηση για την ανανέωση της απαλλαγής για τον περιορισμό της χρήσης του μολύβδου για την παραγωγή κρυστάλλων (B8-0780/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Dominique Bilde και Sophie Montel. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις στο κεφάλαιο των τραπεζών (B8-0781/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ενίσχυση της ρύθμισης των τραπεζών (B8-0782/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις επιπτώσεις της απορρύθμισης του τομέα της ενέργειας (B8-0783/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή του σχεδίου της Ένωσης των κεφαλαιαγορών (B8-0784/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη ρύθμισης της πώλησης και μεταφοράς όπλων σε ξεχωριστά τμήματα (B8-0785/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απασχόληση ως απόλυτη προτεραιότητα (B8-0786/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση ημέρας μνήμης με αφορμή την επέτειο της τραγωδίας του Marcinelle (B8-0787/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία μιας επιτροπής έρευνας για τα κλαπέντα πολιτιστικά αγαθά και τις παράνομες οικειοποιήσεις (B8-0788/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα κατάλοιπα πολέμου (B8-0789/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων και λιγότερων φόρων (B8-0790/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις αυτοκτονίες για οικονομικούς λόγους: + 100% από το 2012 (B8-0791/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τις σπάνιες παθήσεις (B8-0792/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη δημιουργία ταμείου για την προστασία της καλλιτεχνικής κληρονομιάς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών (B8-0793/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

BUDG

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προσέλκυση ανηλίκων (κάτω των 18 ετών) μέσω του διαδικτύου (B8-0794/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος για τον έλεγχο των φαρμακευτικών ουσιών και της κυκλοφορίας τους στην ΕΕ μέσω μιας καθολικής βάσης δεδομένων (B8-0795/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διαχείριση και τον μουσειακό δανεισμό των έργων τέχνης που φυλάσσονται στις αποθήκες (B8-0796/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το άνοιγμα του τομέα των σιδηροδρόμων (B8-0797/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη στα παιδιά θύματα βίας (B8-0798/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη λειψυδρία (B8-0799/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το λαθρεμπόριο ζώων (B8-0800/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ENVI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παράβαση αριθ. 4170 κατά της Ιταλίας (B8-0801/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

AGRI

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των ελέγχων για τις αναδόχους εταιρείες στις χώρες της ΕΕ (B8-0802/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το σύστημα απονομής αστέρων στα ξενοδοχεία (B8-0804/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση των κυρώσεων για τους διακινητές των ζώων συντροφιάς και άλλων ζώων (B8-0805/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη να λάβει υπόψη η Επιτροπή τη μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων (B8-0806/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή της διαδικασίας προσχώρησης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (B8-0807/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το αίτημα προς την Τουρκία να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων (B8-0808/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την άρνηση της Πολωνίας να ενταχθεί στο ευρώ (B8-0809/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ΤΤΙΡ: για την Ευρώπη περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα (B8-0810/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη θέση της Ιταλίας στην ευρωζώνη ως η χώρα με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ (B8-0811/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

- Gianluca Buonanno. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με ορισμένες περιοχές που κινδυνεύουν από μόνιμη υπανάπτυξη στην Ιταλία (B8-0813/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την υιοθεσία παιδιών (B8-0814/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dubravka Šuica. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (B8-0815/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Dubravka Šuica και Patricija Šulin. Πρόταση ψηφίσματος για την προώθηση των εφαρμογών των τεχνολογιών της πληροφόρησης και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στα ευρωπαϊκά σχολεία (B8-0816/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση (B8-0817/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel και Florian Philippot. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κατάργηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (B8-0818/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Dubravka Šuica. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (B8-0820/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl και Milan Zver. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την κακομεταχείριση των ισπανικών λαγωνικών (galgos) στην Ισπανία και την ανάγκη ενός εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος (B8-0821/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

CULT

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand και Philippe Loiseau. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την ονομασία προέλευσης «noix de Grenoble» (B8-0822/2015)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI


12. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπές ITRE, IMCO

- Προς μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά (2015/2147(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

επιτροπή IMCO

- Επάρκεια του συναφούς νομοθετικού πλαισίου των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον (2015/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή AFET

- Ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2014 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος (2015/2229(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE)

- Εφαρμογή και επανεξέταση της στρατηγικής ΕΕ-Κεντρικής Ασίας (2015/2220(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, INTA)

επιτροπή ECON

- Τραπεζική Ένωση - Ετήσια έκθεση 2015 (2015/2221(INI))

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (2015/2210(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

επιτροπή EMPL

- Επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών (2015/2223(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

- Εκπροσώπηση εργαζομένων σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου στην Ευρώπη (2015/2222(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, JURI)

επιτροπή ITRE

- Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση (2012/27/ΕΕ) (2015/2232(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

επιτροπή REGI

- Νέα εργαλεία εδαφικής ανάπτυξης στην πολιτική συνοχής 2014-2020: Ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση (ΙΤΙ) και τοπική ανάπτυξη με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) (2015/2224(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

επιτροπή AGRI

- Βελτίωση της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης στην διαχείριση των ευρωπαϊκών γεωργικών εκμεταλλεύσεων του μέλλοντος (2015/2227(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI)

- Με ποιους τρόπους μπορεί η ΚΓΠ να συμβάλει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο; (2015/2226(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, EMPL)

- Τεχνολογικές λύσεις για μια βιώσιμη γεωργία στην ΕΕ (2015/2225(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

επιτροπή FEMM

- Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2015/2230(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Φτώχεια: μια προοπτική με γνώμονα το φύλο (2015/2228(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE, CULT, EMPL)

επιτροπή PETI

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2014 (2015/2231(INI))

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπή IMCO (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Καταλληλότητα του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους καταναλωτές για τον ψηφιακό κόσμο (2015/2148(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, ITRE, JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού))

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή ECON (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Ευρωπαϊκό εξάμηνο για το συντονισμό της οικονομικής πολιτικής: εφαρμογή των προτεραιοτήτων του 2015 (2015/2210(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG)

επιτροπή EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Επίτευξη του στόχου της καταπολέμησης της φτώχειας σε συνθήκες αύξησης των δαπανών των νοικοκυριών (2015/2223(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή FEMM (άρθρο 54 του Κανονισμού)

- Φτώχεια: μία διάσταση του φύλου (2015/2228(INI))
(γνωμοδότηση: DEVE (άρθρο 54 του Κανονισμού), CULT, EMPL)

Απόφαση για την εφαρμογή διαδικασίας με κοινές συνεδριάσεις επιτροπών (άρθρο 55 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 9.7.2015)

επιτροπές ITRE, IMCO (άρθρο 55 του Κανονισμού)

- Προς μια νομοθετική πράξη για την ενιαία ψηφιακή αγορά (2015/2147(INI))
(γνωμοδότηση: ECON, TRAN, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού), JURI (άρθρο 54 του Κανονισμού), LIBE (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 108 του Κανονισμού)

(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 3.9.2015)

επιτροπή INTA

- Συστάσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA) (2015/2233(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παράγραφος 2 του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης θα υποβληθούν προς έγκριση στο Κοινοβούλιο στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Η επόμενη συνεδρίαση θα διεξαχθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2015.


15. Διακοπή της συνόδου

Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διακόπτεται.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 14.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Χρυσόγονος, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Μαριάς, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Μαυρίδης, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Σακοράφα, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Βοζεμπεργκ-Βρυωνιδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου