Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 281kWORD 254k
Neljapäev, 10. september 2015 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Petitsioonid
 3.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (arutelu)
 4.Inimkaubanduse sooline mõõde (arutelu)
 5.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  
5.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega
  
5.2.Angola
  
5.3.Aserbaidžaan
 6.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 7.Nõukogu esimese lugemise seisukoht
 8.Hääletused
  
8.1.Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (hääletus)
  
8.2.Angola (hääletus)
  
8.3.Aserbaidžaan (hääletus)
  
8.4.Ränne ja pagulased Euroopas (hääletus)
  
8.5.ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (hääletus)
  
8.6.Olukord Valgevenes (hääletus)
  
8.7.Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (hääletus)
  
8.8.Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (hääletus)
  
8.9.30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Esitatud dokumendid
 12.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 13.Istungil vastu võetud tekstide edastamine
 14.Järgmiste istungite ajakava
 15.Istungjärgu vaheaeg
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Ildikó GÁLL-PELCZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.00.


2. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 215 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

8. september 2015

(*) Nimi salastatud

(*) (nr 0635/2015); (*) (nr 0636/2015); (*) (nr 0637/2015); (*) (nr 0638/2015); (*) (nr 0639/2015); (*) (nr 0640/2015); (*) (nr 0641/2015); (*) (nr 0642/2015); Flavio Miccono (nr 0643/2015); (*) (nr 0644/2015); (*) (nr 0645/2015); (*) (nr 0646/2015); (*) (nr 0647/2015); (*) (nr 0648/2015); (*) (nr 0649/2015); Harald Domdey (nr 0650/2015); (*) (nr 0651/2015); (*) (nr 0652/2015); (*) (nr 0653/2015); (*) (nr 0654/2015); (*) (nr 0655/2015); Jens Genzer (nr 0656/2015); (*) (nr 0657/2015); (*) (nr 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (nr 0659/2015); (*) (nr 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (nr 0661/2015); (*) (nr 0662/2015); Oliver Steiner (nr 0663/2015); Hilmar Werner (nr 0664/2015); (*) (nr 0665/2015); (*) (nr 0666/2015); *) (nr 0667/2015); Flavio Miccono (nr 0668/2015); (*) (nr 0669/2015); (*) (nr 0670/2015); (*) (nr 0671/2015); (*) (nr 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (nr 0673/2015); Sándor Gyenizse (nr 0674/2015); (*) (nr 0675/2015); (*) (nr 0676/2015); (*) (nr 0677/2015); (*) (nr 0678/2015); (*) (nr 0679/2015); Werner Oetken (nr 0680/2015); (*) (nr 0681/2015); (*) (nr 0682/2015); (*) (nr 0683/2015); José Lacalle Márquez (nr 0684/2015); (*) (nr 0685/2015); (*) (nr 0686/2015); (*) (nr 0687/2015); (*) (nr 0688/2015); (*) (nr 0689/2015); (*) (nr 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (nr 0691/2015); (*) (nr 0692/2015); (*) (nr 0693/2015); (*) (nr 0694/2015); (*) (nr 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (nr 0696/2015); (*) (nr 0697/2015); Angelika Bente (nr 0698/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0699/2015); Ioan Porumb (nr 0700/2015); (*) (nr 0701/2015); (*) (nr 0702/2015); (*) (nr 0703/2015); Ben Burgers (nr 0704/2015); (*) (nr 0705/2015); (*) (nr 0706/2015); (*) (nr 0707/2015); (*) (nr 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (nr 0709/2015); (*) (nr 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (nr 0711/2015); (*) (nr 0712/2015); (*) (nr 0713/2015); (*) (nr 0714/2015); (*) (nr 0715/2015); (*) (nr 0716/2015); (*) (nr 0717/2015); Horst Murken (nr 0718/2015); (*) (nr 0719/2015); Francesca Della Valle (nr 0720/2015); (*) (nr 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (nr 0722/2015); Adrian Georgiev (nr 0723/2015); Zoltán Bíró (nr 0724/2015); Zoran Herak (nr 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (nr 0726/2015); (*) (nr 0727/2015); (*) (nr 0728/2015); (*) (nr 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (nr 0730/2015); (*) (nr 0731/2015); (*) (nr 0732/2015); (*) (nr 0733/2015); (*) (nr 0734/2015); (*) (nr 0735/2015); José Ortega Ortega (nr 0736/2015); (*) (nr 0737/2015); (*) (nr 0738/2015); (*) (nr 0739/2015); (*) (nr 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (nr 0741/2015); (*) (nr 0742/2015); (*) (nr 0743/2015); (*) (nr 0744/2015); (*) (nr 0745/2015); Renzo Mammini (nr 0746/2015); (*) (nr 0747/2015); (*) (nr 0748/2015); (*) (nr 0749/2015); Hennie Kokkeler (nr 0750/2015); (*) (nr 0751/2015); Laura Folch (nr 0752/2015); (*) (nr 0753/2015); (*) (nr 0754/2015); (*) (nr 0755/2015); (*) (nr 0756/2015); Patricia Graham (nr 0757/2015); (*) (nr 0758/2015); José Ramón Gil Benito (nr 0759/2015); Radosław Błaszczyk (nr 0760/2015); (*) (nr 0761/2015); (*) (nr 0762/2015); (*) (nr 0763/2015); (*) (nr 0764/2015); (*) (nr 0765/2015); (*) (nr 0766/2015); (*) (nr 0767/2015); (*) (nr 0768/2015); (*) (nr 0769/2015); (*) (nr 0770/2015); (*) (nr 0771/2015); Jens Genzer (nr 0772/2015); (*) (nr 0773/2015); (*) (nr 0774/2015); (*) (nr 0775/2015); (*) (nr 0776/2015); (*) (nr 0777/2015); Mario Cavaliere (nr 0778/2015); (*) (nr 0779/2015); (*) (nr 0780/2015); Sten Ohman (nr 0781/2015); Lorenzo Torto (nr 0782/2015); (*) (nr 0783/2015); (*) (nr 0784/2015); (*) (nr 0785/2015); (*) (nr 0786/2015); Jens Genzer (nr 0787/2015); (*) (nr 0788/2015); Andrei Sumar (nr 0789/2015); (*) (nr 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (nr 0791/2015); (*) (nr 0792/2015); (*) (nr 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (nr 0794/2015); (*) (nr 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (nr 0796/2015); (*) (nr 0797/2015); (*) (nr 0798/2015); (*) (nr 0799/2015); (*) (nr 0800/2015); (*) (nr 0801/2015); Jan Vavrečka (nr 0802/2015); (*) (nr 0803/2015); (*) (nr 0804/2015); (*) (nr 0805/2015); (*) (nr 0806/2015); Massimo Frana (nr 0807/2015); (*) (nr 0808/2015); (*) (nr 0809/2015); (*) (nr 0810/2015); Jens Genzer (nr 0811/2015); (*) (nr 0812/2015); (*) (nr 0813/2015); (*) (nr 0814/2015); (*) (nr 0815/2015); (*) (nr 0816/2015); Polly Cooper (nr 0817/2015); (*) (nr 0818/2015); (*) (nr 0819/2015); (*) (nr 0820/2015); Alberto Ravasi (nr 0821/2015); (*) (nr 0822/2015); (*) (nr 0823/2015); (*) (nr 0824/2015); Paul Cripps (nr 0825/2015); (*) (nr 0826/2015); (*) (nr 0827/2015); (*) (nr 0828/2015); (*) (nr 0829/2015); (*) (nr 0830/2015); (*) (nr 0831/2015); (*) (nr 0832/2015); (*) (nr 0833/2015); (*) (nr 0834/2015); (*) (nr 0835/2015); Ioan Benta (nr 0836/2015); (*) (nr 0837/2015); (*) (nr 0838/2015); (*) (nr 0839/2015); (*) (nr 0840/2015); (*) (nr 0841/2015); (*) (nr 0842/2015); (*) (nr 0843/2015); (*) (nr 0844/2015); (*) (nr 0845/2015); Sandro Matteini (nr 0846/2015); Flavio Miccono (nr 0847/2015); (*) (nr 0848/2015); (*) (nr 0849/2015); Corina Brâncovici (nr 0850/2015); (*) (nr 0851/2015); Johanna Macrae (nr 0852/2015); (*) (nr 0853/2015); (*) (nr 0854/2015); Pierluigi Fermani (nr 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (nr 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (nr 0857/2015); (*) (nr 0858/2015); (*) (nr 0859/2015); (*) (nr 0860/2015); Mariela Malamatenova (nr 0861/2015); (*) (nr 0862/2015); (*) (nr 0863/2015); Giuseppe Calamo (nr 0864/2015); Jens Genzer (nr 0865/2015); (*) (nr 0866/2015); (*) (nr 0867/2015); (*) (nr 0868/2015); Martin Richter-Trummer (nr 0869/2015); (*) (nr 0870/2015); (*) (nr 0871/2015); (*) (nr 0872/2015); Giacomo Fiaschi (nr 0873/2015); Jesús Salido Navarro (nr 0874/2015); (*) (nr 0875/2015); (*) (nr 0876/2015); (*) (nr 0877/2015); (*) (nr 0878/2015); (*) (nr 0879/2015); (*) (nr 0880/2015).

President andis kooskõlas kodukorra artikli 215 lõikega 13 teada, et ta edastas 8. septembril 2015 vastutavale komisjonile Euroopa Parlamendile saadetud petitsioonid, mille esitajateks on füüsilised või juriidilised isikud, kes ei ole Euroopa Liidu kodanikud ning kes ei ela ega oma registrijärgset asukohta mõnes liikmesriigis.


3. 30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (arutelu)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 30. ja 31. aastaaruande (2012–2013) kohta [2014/2253(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Kostas Chrysogonos tutvustas raportit.

Sõna võttis Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident).

Sõna võtsid Jytte Guteland (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Marlene Mizzi (PETI-komisjoni arvamuse koostaja), Traian Ungureanu (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Fabio Massimo Castaldo (AFCO-komisjoni arvamuse koostaja), Tadeusz Zwiefka fraktsiooni PPE nimel, Evelyn Regner fraktsiooni S&D nimel, Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel, António Marinho e Pinto fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Gilles Lebreton fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Therese Comodini Cachia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias ja Ivan Jakovčić.

Sõna võtsid Frans Timmermans ja Kostas Chrysogonos.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.9.


4. Inimkaubanduse sooline mõõde (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000079/2015), mille esitasid Iratxe García Pérez ja Catherine Bearder FEMM komisjoni nimel komisjonile: Inimkaubanduse sooline mõõde (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder esitas küsimuse.

Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige) vastas küsimusele.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Mary Honeyball fraktsiooni S&D nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Louise Bours fraktsiooni EFDD nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni ENF nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bill Etheridge, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza ja Kostadinka Kuneva.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
asepresident

Arutelu lõpetati.


5. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)

(Resolutsiooni ettepanekute pealkirjad ja autorid: vt 8.9.2015 protokollipunkt 2.)


5.1. Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega

Resolutsiooni ettepanekud (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) ja (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Pavel Svoboda fraktsiooni PPE nimel, Marju Lauristin fraktsiooni S&D nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet ja Kosma Złotowski.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Indrek Tarand.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.1.


5.2. Angola

Resolutsiooni ettepanekud (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) ja (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias ja Pier Antonio Panzeri tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Bogdan Brunon Wenta fraktsiooni PPE nimel, Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, ja Jiří Pospíšil.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly ja Notis Marias.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.2.


5.3. Aserbaidžaan

Resolutsiooni ettepanekud (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) ja (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake ja Josef Weidenholzer tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Róża Gräfin von Thun und Hohenstein fraktsiooni PPE nimel, Kati Piri fraktsiooni S&D nimel, Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel, Jordi Sebastià fraktsiooni Verts/ALE nimel, Gianluca Buonanno fraktsiooni ENF nimel ja Seán Kelly.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák ja Notis Marias.

Sõna võttis Dimitris Avramopoulos (komisjoni liige).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.9.2015 protokollipunkt 8.3.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võttis James Carver.


6. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


7. Nõukogu esimese lugemise seisukoht

Vastavalt kodukorra artikli 64 lõikele 1 teatas president, et on nõukogult saanud järgmise ühise seisukoha koos selle vastuvõtmise põhjenduste ja komisjoni seisukohaga:

- Nõukogu esimese lugemise seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1343/2011 teatavate kalapüüki käsitlevate sätete kohta Vahemere üldise kalanduskomisjoni (GFCM) lepinguga hõlmatud piirkonnas (08806/1/2015 - C8-0260/2015 – 2014/0213(COD) - 10406/2015 - COM(2015)0354)

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH

Seisukoha vastuvõtmiseks parlamendile antud kolmekuulist tähtaega arvestatakse alates järgmisest päevast, 11. septembrist 2015.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


8.1. Venemaa, eelkõige seoses Eston Kohveri, Oleg Sentsovi ja Oleksandr Koltšenko juhtumitega (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 ja B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0845/2015

(asendades B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 ja B8-0855/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues ja Jutta Steinruck fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0314)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0849/2015 ja B8-0851/2015 muutusid kehtetuks.)


8.2. Angola (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 ja B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0846/2015

(asendades B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 ja B8-0861/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini ja Roberta Metsola fraktsiooni PPE nimel;

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Konstantinos Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0315)


8.3. Aserbaidžaan (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0856/2015

(asendades B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 ja B8-0865/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato ja Vincent Peillon fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker ja Branislav Škripek fraktsiooni ECR nimel;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš ja Dita Charanzová fraktsiooni ALDE nimel;

—   Marie-Christine Vergiat ja Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes ja Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo ja Laura Agea fraktsiooni EFDD nimel.

Sõna võttis Elmar Brok, kes tegi ettepaneku käsitleda seda küsimust enne hääletusele panekut vastutavas komisjonis (juhataja küsis, kas fraktsioonid on päevakorra muutmisega nõus).

Sõna võtsid Pier Antonio Panzeri ja Ulrike Lunacek, kes olid ettepaneku vastu, Notis Marias, kes oli ettepaneku poolt, ning Elena Valenciano, Ignazio Corrao ja Rebecca Harms, kes olid ettepaneku vastu. Juhataja nentis, et teatavad fraktsioonid ei ole ettepanekuga nõus, ning otsustas resolutsiooni ettepaneku hääletamisele panna.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0316)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0860/2015 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Marietje Schaake esitas lõike 22 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.4. Ränne ja pagulased Euroopas (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 ja B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0832/2015

(asendades B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 ja B8-0842/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera ja Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein ja Josef Weidenholzer fraktsiooni S&D nimel;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin ja Ivan Jakovčić fraktsiooni ALDE nimel;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler ja Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Ignazio Corrao ja Laura Ferrara.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0317)

(Resolutsiooni ettepanekud B8-0833/2015, B-0835/2015 ja B8-0838/2015 muutusid kehtetuks.)

Sõnavõtud

Anna Maria Corazza Bildt esitas lõike 11 kohta suulise muudatusettepaneku, mis võeti vastu.


8.5. ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0836/2015

(asendades B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 ja B8-0844/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi ja Tomáš Zdechovský fraktsiooni PPE nimel;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano ja Julie Ward fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock ja Angel Dzhambazki fraktsiooni ECR nimel;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička ja Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi ja Rosa D'Amato.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0318)

Sõnavõtud

Martina Anderson, kes soovis muudatusettepaneku 1 panemist nimelisele hääletusele (juhataja lükkas taotluse tagasi, kuna see esitati pärast ettenähtud tähtaega).


8.6. Olukord Valgevenes (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 ja B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B8-0836/2015

(asendades B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 ja B8-0880/2015):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda ja Ramón Luis Valcárcel Siso fraktsiooni PPE nimel.

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer ja Andrejs Mamikins fraktsiooni S&D nimel;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk ja Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ja Valentinas Mazuronis fraktsiooni ALDE nimel;

—   Heidi Hautala ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel;

—    Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

Vastu võetud (P8_TA(2015)0319)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0876/2015 muutus kehtetuks.)


8.7. Sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon võitluses tööpuudusega (hääletus)

Raport sotsiaalse ettevõtluse ja sotsiaalse innovatsiooni kohta võitluses tööpuudusega [2014/2236(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0320)


8.8. Konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomine 21. sajandil (hääletus)

Raport konkurentsivõimelise ELi tööjõuturu loomise kohta 21. sajandil: oskuste ja kvalifikatsioonide nõudluse ja töövõimalustega vastavusse viimine kui võimalus kriisist väljuda [2014/2235(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

ALTERNATIIVNE RESOLUTSIOONI ETTEPANEK (mille esitasid fraktsioonid Verts/ALE ja S&D)

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0321)


8.9. 30. ja 31. aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2012–2013) (hääletus)

Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalvet käsitleva 30. ja 31. aastaaruande (2012–2013) kohta [2014/2253(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA(2015)0322)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

(kolmapäev, 9. september 2015 - hääletus)

Raport: Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins ja Marian Harkin

Raport: Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin ja Stanislav Polčák

Raport: Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Raport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner ja Marijana Petir

Raport: Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin ja Marijana Petir

(neljapäev, 10. september 2015 - hääletus)

Ränne ja pagulased Euroopas (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn ja Steven Woolfe

ELi roll Lähis-Ida rahuprotsessis (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins ja Daniel Hannan

Olukord Valgevenes (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan ja Marian Harkin

Raport: Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin ja Andrejs Mamikins

Raport: Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas ja Andrejs Mamikins.


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud parlamendiliikmed (resolutsiooni ettepanekud kodukorra artikkel 133):

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek hinnangu andmise kohta Itaalia suusatõstukitele omandimaksu kehtestamisele (B8-0723/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Türgi tõhusa koostöö kohta islamiterrorismi vastases võitluses (B8-0724/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek õhusaaste vähendamise kohta (B8-0725/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

TRAN

- Alberto Cirio. Resolutsiooni ettepanek võimaluse kohta võtta kasutusele vabatahtlik täiendav geograafiline tähistus põllumajandustoodete ja toiduainete parema identifitseerimise, tõhusama turustamise ja tarbijate parema teavitamise/kaitsmise eesmärgil (B8-0726/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek suviste põlengute kohta (B8-0727/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Bali kokkuleppe kohta (B8-0728/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek lapspruutide nähtuse kohta (B8-0729/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

FEMM

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek laste rasvumise kohta (B8-0730/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek liimpüüniste vabamüügi keelustamise kohta (B8-0731/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek tolmeldavate putukate, eelkõige mesilaste kaitse kohta (B8-0732/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Poiroux' tööstusliku seakasvatuskompleksi rajamise keelustamise kohta (B8-0733/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Kanadast hobuseliha impordi keelamise kohta (B8-0734/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek komisjoni algatusel toimuva õigusnormide lihtsustamise kohta (B8-0735/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot ja Mylène Troszczynski. Resolutsiooni ettepanek kultuuri ja hariduse valdkonna käsitlemise kohta Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimistel (B8-0736/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek euro kui Euroopa majanduse kammitsa kohta (B8-0737/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek toidupuuduse kohta (B8-0738/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Kreeka kriisi ja selle üle 48 miljardi euro suuruse maksumuse kohta Itaaliale (B8-0739/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Schengeni lepingu kehtetuks tunnistamise kohta (B8-0740/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek finantskriisi ning inimõiguste austamise kohta (B8-0741/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku sisserändega seotud hädaolukorra kohta: ajalooliste mõõtmetega kriis (B8-0742/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek soovituse kohta, et eurorühma esimees teavitab Euroopa Parlamenti iga koosoleku tulemustest (B8-0744/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek äriühingute piiriülest ühinemist käsitlevate ELi eeskirjade kohta (B8-0745/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON, IMCO

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek võitluse kohta Prosecco võltsimise vastu Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides (B8-0746/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek traditsiooniliste ja kõrgekvaliteediliste toiduainete tootmise edendamise ja kaitse kohta (B8-0747/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek rahvaste enesemääramisõiguse kohta (B8-0748/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek pangaautomaadist raha väljavõtmise ning professionaalide ja käibemaksukohustuslase registreerimisnumbri omanike aruandluskohustuse kohta (B8-0750/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek taandarenguga tööstuspiirkondade taastamise kohta (B8-0771/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek mobiiltelefonide kõneaja laadimise kohta (B8-0772/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek võlateemalise konverentsi kohta (B8-0774/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Kreeka võla vähendamise kohta (B8-0775/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Kreeka suutmatuse kohta maksta tagasi oma võlga (B8-0776/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek majandus- ja rahaliitu käsitlevast viie juhi reformikavast loobumise kohta (B8-0777/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Liidu osalemise kohta ÜRO läbirääkimistel piiriüleste ettevõtjate suhtes õiguslikult siduvate normide väljatöötamise üle (B8-0779/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek nõudmise kohta uuendada kristallitootmisele plii kasutamise piiramise suhtes tehtavat erandit (B8-0780/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Dominique Bilde ja Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek edasilükkunud tulumaksu varade kohta pangakapitalis (B8-0781/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek panganduse reguleerimise tugevdamise kohta (B8-0782/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek energiasektori dereguleerimise tagajärgede kohta (B8-0783/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek kapitaliturgude liidu projekti peatamise kohta (B8-0784/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek vajaduse kohta reguleerida relvade müüki ja edasitoimetamist osade kaupa (B8-0785/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tööhõive kui absoluutse prioriteedi kohta (B8-0786/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek mälestuspäeva kehtestamise kohta Marcinelle'i katastroofi aastapäeva puhul (B8-0787/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek varastatud kultuuriväärtuste ja ebaseaduslike omandamiste uurimiskomisjoni loomise kohta (B8-0788/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek sõjategevusest mahajäänud lõhkekehade kohta (B8-0789/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek investeeringute suurendamise ja maksukoormuse vähendamise kohta (B8-0790/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek majanduslikel põhjustel sooritatavate enesetappude kohta, mille arv on alates 2012. aastast kasvanud 100% (B8-0791/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek haruldaste haiguste kohta (B8-0792/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek looduskatastroofide puhuks kunstipärandi kaitsmise fondi loomise kohta (B8-0793/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek alla 18-aastaste internetis ahvatlemise kohta (B8-0794/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ravimijärelevalve ja ravimite levitamise kohta ELis ühtse andmebaasi vahendusel (B8-0795/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek muuseumide kogudes hoiul olevate kunstiteoste haldamise ja laenamise kohta (B8-0796/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek raudteesektori liberaliseerimise kohta (B8-0797/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek vägivalla ohvriks langenud alaealiste toetamise kohta (B8-0798/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek veenappuse kohta (B8-0799/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek ebaseadusliku loomadega kauplemise kohta (B8-0800/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek Itaalia vastu algatatud rikkumismenetluse nr 4170 kohta (B8-0801/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek töövõtjatest äriühingute ulatuslikuma kontrollimise kohta ELi riikides (B8-0802/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek hotellidele tärnide andmise süsteemi kohta (B8-0804/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek lemmikloomade ja muude loomade salakaubanduse eest määratavate karistuste karmistamise kohta (B8-0805/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek tarbijate ja ettevõtete kindlustunde vähenemise kohta ja selle kohta, et komisjon peaks sellele tähelepanu pöörama (B8-0806/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Türgi Euroopa Liiduga ühinemise menetluse peatamise kohta (B8-0807/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek üleskutse kohta Türgile lõpetada kurdide vastased sõjalised operatsioonid (B8-0808/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Poola „ei” kohta eurole (B8-0809/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse pigem kahjulikkuse kui kasulikkuse kohta Euroopale (B8-0810/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek Itaalia kui riigi kohta, mille SKP elaniku kohta on euroala riikide hulgas kõige väiksem (B8-0811/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

- Gianluca Buonanno. Resolutsiooni ettepanek teatavate Itaalia piirkondade kohta, mida ohustab püsiv arengu mahajäämus (B8-0813/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek lapsendamise kohta (B8-0814/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dubravka Šuica. Resolutsiooni ettepanek noorte tööhõive meetmete tõhusama rakendamise kohta liikmesriikides (B8-0815/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dubravka Šuica ja Patricija Šulin. Resolutsiooni ettepanek info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) rakenduste Euroopa koolidesse viimise kohta (B8-0816/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek ELi immigratsioonipoliitika muutmise kohta (B8-0817/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel ja Florian Philippot. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti sulgemise kohta (B8-0818/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Dubravka Šuica. Resolutsiooni ettepanek Ameerika Ühendriikidesse reisivate Euroopa Liidu liikmesriikide kodanike viisanõudest vabastamise kohta (B8-0820/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl ja Milan Zver. Resolutsiooni ettepanek hispaania hurtade väärkohtlemise kohta Hispaanias ning ulatusliku teavitusprogrammi vajalikkuse kohta (B8-0821/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand ja Philippe Loiseau. Resolutsiooni ettepanek päritolunimetuse noix de Grenoble kohta (B8-0822/2015)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI


12. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 52)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid ITRE, IMCO

- Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (2015/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

IMCO-komisjon

- Tarbijaid käsitleva õigusraamistiku sobivus digitaalvaldkonna jaoks (2015/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI)

(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

AFET-komisjon

- Aastaaruanne inimõiguste ja demokraatia kohta maailmas 2014. aastal ja Euroopa Liidu poliitika selles valdkonnas (2015/2229(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE)

- ELi Kesk-Aasia strateegia rakendamine ja läbivaatamine (2015/2220(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, INTA)

ECON-komisjon

- Pangandusliit - 2015. aasta aruanne (2015/2221(INI))

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine (2015/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

EMPL-komisjon

- Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM)

- Euroopa töötajate esindatus ettevõtete juhatuse tasandil (2015/2222(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, JURI)

ITRE-komisjon

- Energiatõhususe direktiiv (2012/27/EL) (2015/2232(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

REGI-komisjon

- Uued territoriaalse arengu vahendid ühtekuuluvuspoliitikas 2014–2020: integreeritud territoriaalsed investeeringud ning kogukonna juhitud kohalik areng (2015/2224(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

AGRI-komisjon

- Innovatsiooni ja majanduse arengu soodustamine Euroopa põllumajandusettevõtete juhtimise tuleviku heaks (2015/2227(INI))
(nõuandvad komisjonid: ENVI)

- Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades? (2015/2226(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, EMPL)

- Tehnoloogilised lahendused ELi säästva põllumajanduse jaoks (2015/2225(INI))
(nõuandvad komisjonid: ITRE)

FEMM-komisjon

- Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi tegevuses (2015/2230(INI))
(nõuandvad komisjonid: EMPL)

- Vaesuse soolised aspektid (2015/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE, CULT, EMPL)

PETI-komisjon

- Raport Euroopa Ombudsmani 2014. aasta tegevuse aruande kohta (2015/2231(INI))

Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 54)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

IMCO-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Tarbijaid käsitleva õigusraamistiku sobivus digitaalvaldkonna jaoks (2015/2148(INI))
(nõuandvad komisjonid: CULT, ITRE, JURI (kodukorra artikkel 54))


(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

ECON-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2015. aasta prioriteetide rakendamine (2015/2210(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (kodukorra artikkel 54), BUDG)
EMPL-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Vaesusevastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis (2015/2223(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM (kodukorra artikkel 54))
FEMM-komisjon (kodukorra artikkel 54)

- Vaesuse soolised aspektid (2015/2228(INI))
(nõuandvad komisjonid: DEVE (kodukorra artikkel 54), CULT, EMPL)

Otsus kohaldada komisjonide ühiste koosolekutega menetlust (kodukorra artikkel 55)

(Esimeeste konverentsi 9. juuli 2015. aasta otsuse alusel)

komisjonid ITRE, IMCO (kodukorra artikkel 55)

- Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks (2015/2147(INI))
(nõuandvad komisjonid: ECON, TRAN, CULT (kodukorra artikkel 54), EMPL (kodukorra artikkel 54), JURI (kodukorra artikkel 54), LIBE (kodukorra artikkel 54))

Otsus algatusraportite koostamiseks (kodukorra artikkel 108)

(Esimeeste konverentsi 3. septembri 2015. aasta otsuse alusel)

INTA-komisjon

- Soovitused Euroopa Komisjonile teenustekaubanduse lepingu läbirääkimisteks (2015/2233(INI))
(nõuandvad komisjonid: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Istungil vastu võetud tekstide edastamine

Vastavalt kodukorra artikli 192 lõikele 2 esitatakse istungi protokoll parlamendile kinnitamiseks järgmise istungi alguses.

Parlamendi nõusolekul edastatakse vastu võetud tekstid asjaomastele asutustele ja isikutele.


14. Järgmiste istungite ajakava

Järgmine istung toimub 16. septembril 2015.


15. Istungjärgu vaheaeg

Euroopa Parlamendi istungjärk katkestati.

Istung lõppes kell 14.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Õigusteave - Privaatsuspoliitika