Index 
Notulen
PDF 287kWORD 254k
Donderdag 10 september 2015 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (debat)
 4.De genderdimensie van mensenhandel (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
5.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko
  
5.2.Angola
  
5.3.Azerbeidzjan
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 8.Stemmingen
  
8.1.Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko (stemming)
  
8.2.Angola (stemming)
  
8.3.Azerbeidzjan (stemming)
  
8.4.Migratie en vluchtelingen in Europa (stemming)
  
8.5.Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (stemming)
  
8.6.De situatie in Belarus (stemming)
  
8.7.Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid (stemming)
  
8.8.Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen (stemming)
  
8.9.30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (stemming)
 9.Stemverklaringen
 10.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 11.Ingekomen stukken
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 14.Rooster van de volgende vergaderingen
 15.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 8 september 2015

(*) Naam vertrouwelijk

(*) (nr. 0635/2015); (*) (nr. 0636/2015); (*) (nr. 0637/2015); (*) (nr. 0638/2015); (*) (nr. 0639/2015); (*) (nr. 0640/2015); (*) (nr. 0641/2015); (*) (nr. 0642/2015); Flavio Miccono (nr. 0643/2015); (*) (nr. 0644/2015); (*) (nr. 0645/2015); (*) (nr. 0646/2015); (*) (nr. 0647/2015); (*) (nr. 0648/2015); (*) (nr. 0649/2015); Harald Domdey (nr. 0650/2015); (*) (nr. 0651/2015); (*) (nr. 0652/2015); (*) (nr. 0653/2015); (*) (nr. 0654/2015); (*) (nr. 0655/2015); Jens Genzer (nr. 0656/2015); (*) (nr. 0657/2015); (*) (nr. 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (nr. 0659/2015); (*) (nr. 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (nr. 0661/2015); (*) (nr. 0662/2015); Oliver Steiner (nr. 0663/2015); Hilmar Werner (nr. 0664/2015); (*) (nr. 0665/2015); (*) (nr. 0666/2015); *) (nr. 0667/2015); Flavio Miccono (nr. 0668/2015); (*) (nr. 0669/2015); (*) (nr. 0670/2015); (*) (nr. 0671/2015); (*) (nr. 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (nr. 0673/2015); Sándor Gyenizse (nr. 0674/2015); (*) (nr. 0675/2015); (*) (nr. 0676/2015); (*) (nr. 0677/2015); (*) (nr. 0678/2015); (*) (nr. 0679/2015); Werner Oetken (nr. 0680/2015); (*) (nr. 0681/2015); (*) (nr. 0682/2015); (*) (nr. 0683/2015); José Lacalle Márquez (nr. 0684/2015); (*) (nr. 0685/2015); (*) (nr. 0686/2015); (*) (nr. 0687/2015); (*) (nr. 0688/2015); (*) (nr. 0689/2015); (*) (nr. 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (nr. 0691/2015); (*) (nr. 0692/2015); (*) (nr. 0693/2015); (*) (nr. 0694/2015); (*) (nr. 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (nr. 0696/2015); (*) (nr. 0697/2015); Angelika Bente (nr. 0698/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0699/2015); Ioan Porumb (nr. 0700/2015); (*) (nr. 0701/2015); (*) (nr. 0702/2015); (*) (nr. 0703/2015); Ben Burgers (nr. 0704/2015); (*) (nr. 0705/2015); (*) (nr. 0706/2015); (*) (nr. 0707/2015); (*) (nr. 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (nr. 0709/2015); (*) (nr. 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (nr. 0711/2015); (*) (nr. 0712/2015); (*) (nr. 0713/2015); (*) (nr. 0714/2015); (*) (nr. 0715/2015); (*) (nr. 0716/2015); (*) (nr. 0717/2015); Horst Murken (nr. 0718/2015); (*) (nr. 0719/2015); Francesca Della Valle (nr. 0720/2015); (*) (nr. 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (nr. 0722/2015); Adrian Georgiev (nr. 0723/2015); Zoltán Bíró (nr. 0724/2015); Zoran Herak (nr. 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (nr. 0726/2015); (*) (nr. 0727/2015); (*) (nr. 0728/2015); (*) (nr. 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (nr. 0730/2015); (*) (nr. 0731/2015); (*) (nr. 0732/2015); (*) (nr. 0733/2015); (*) (nr. 0734/2015); (*) (nr. 0735/2015); José Ortega Ortega (nr. 0736/2015); (*) (nr. 0737/2015); (*) (nr. 0738/2015); (*) (nr. 0739/2015); (*) (nr. 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (nr. 0741/2015); (*) (nr. 0742/2015); (*) (nr. 0743/2015); (*) (nr. 0744/2015); (*) (nr. 0745/2015); Renzo Mammini (nr. 0746/2015); (*) (nr. 0747/2015); (*) (nr. 0748/2015); (*) (nr. 0749/2015); Hennie Kokkeler (nr. 0750/2015); (*) (nr. 0751/2015); Laura Folch (nr. 0752/2015); (*) (nr. 0753/2015); (*) (nr. 0754/2015); (*) (nr. 0755/2015); (*) (nr. 0756/2015); Patricia Graham (nr. 0757/2015); (*) (nr. 0758/2015); José Ramón Gil Benito (nr. 0759/2015); Radosław Błaszczyk (nr. 0760/2015); (*) (nr. 0761/2015); (*) (nr. 0762/2015); (*) (nr. 0763/2015); (*) (nr. 0764/2015); (*) (nr. 0765/2015); (*) (nr. 0766/2015); (*) (nr. 0767/2015); (*) (nr. 0768/2015); (*) (nr. 0769/2015); (*) (nr. 0770/2015); (*) (nr. 0771/2015); Jens Genzer (nr. 0772/2015); (*) (nr. 0773/2015); (*) (nr. 0774/2015); (*) (nr. 0775/2015); (*) (nr. 0776/2015); (*) (nr. 0777/2015); Mario Cavaliere (nr. 0778/2015); (*) (nr. 0779/2015); (*) (nr. 0780/2015); Sten Ohman (nr. 0781/2015); Lorenzo Torto (nr. 0782/2015); (*) (nr. 0783/2015); (*) (nr. 0784/2015); (*) (nr. 0785/2015); (*) (nr. 0786/2015); Jens Genzer (nr. 0787/2015); (*) (nr. 0788/2015); Andrei Sumar (nr. 0789/2015); (*) (nr. 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (nr. 0791/2015); (*) (nr. 0792/2015); (*) (nr. 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (nr. 0794/2015); (*) (nr. 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (nr. 0796/2015); (*) (nr. 0797/2015); (*) (nr. 0798/2015); (*) (nr. 0799/2015); (*) (nr. 0800/2015); (*) (nr. 0801/2015); Jan Vavrečka (nr. 0802/2015); (*) (nr. 0803/2015); (*) (nr. 0804/2015); (*) (nr. 0805/2015); (*) (nr. 0806/2015); Massimo Frana (nr. 0807/2015); (*) (nr. 0808/2015); (*) (nr. 0809/2015); (*) (nr. 0810/2015); Jens Genzer (nr. 0811/2015); (*) (nr. 0812/2015); (*) (nr. 0813/2015); (*) (nr. 0814/2015); (*) (nr. 0815/2015); (*) (nr. 0816/2015); Polly Cooper (nr. 0817/2015); (*) (nr. 0818/2015); (*) (nr. 0819/2015); (*) (nr. 0820/2015); Alberto Ravasi (nr. 0821/2015); (*) (nr. 0822/2015); (*) (nr. 0823/2015); (*) (nr. 0824/2015); Paul Cripps (nr. 0825/2015); (*) (nr. 0826/2015); (*) (nr. 0827/2015); (*) (nr. 0828/2015); (*) (nr. 0829/2015); (*) (nr. 0830/2015); (*) (nr. 0831/2015); (*) (nr. 0832/2015); (*) (nr. 0833/2015); (*) (nr. 0834/2015); (*) (nr. 0835/2015); Ioan Benta (nr. 0836/2015); (*) (nr. 0837/2015); (*) (nr. 0838/2015); (*) (nr. 0839/2015); (*) (nr. 0840/2015); (*) (nr. 0841/2015); (*) (nr. 0842/2015); (*) (nr. 0843/2015); (*) (nr. 0844/2015); (*) (nr. 0845/2015); Sandro Matteini (nr. 0846/2015); Flavio Miccono (nr. 0847/2015); (*) (nr. 0848/2015); (*) (nr. 0849/2015); Corina Brâncovici (nr. 0850/2015); (*) (nr. 0851/2015); Johanna Macrae (nr. 0852/2015); (*) (nr. 0853/2015); (*) (nr. 0854/2015); Pierluigi Fermani (nr. 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (nr. 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (nr. 0857/2015); (*) (nr. 0858/2015); (*) (nr. 0859/2015); (*) (nr. 0860/2015); Mariela Malamatenova (nr. 0861/2015); (*) (nr. 0862/2015); (*) (nr. 0863/2015); Giuseppe Calamo (nr. 0864/2015); Jens Genzer (nr. 0865/2015); (*) (nr. 0866/2015); (*) (nr. 0867/2015); (*) (nr. 0868/2015); Martin Richter-Trummer (nr. 0869/2015); (*) (nr. 0870/2015); (*) (nr. 0871/2015); (*) (nr. 0872/2015); Giacomo Fiaschi (nr. 0873/2015); Jesús Salido Navarro (nr. 0874/2015); (*) (nr. 0875/2015); (*) (nr. 0876/2015); (*) (nr. 0877/2015); (*) (nr. 0878/2015); (*) (nr. 0879/2015); (*) (nr. 0880/2015).

De Voorzitter deelt mede op 8 september 2015 de verzoekschriften die bij het Europees Parlement zijn ingediend door natuurlijke of rechtspersonen die geen burger zijn van de Europese Unie en niet hun verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat hebben, overeenkomstig het bepaalde in artikel 215, lid 13, van het Reglement, naar de bevoegde commissie te hebben verwezen.


3. 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (debat)

Verslag over het 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) [2014/2253(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Kostas Chrysogonos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jytte Guteland (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Marlene Mizzi (rapporteur voor advies van de Commissie PETI), Traian Ungureanu (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Fabio Massimo Castaldo (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie, António Marinho e Pinto, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, en Therese Comodini Cachia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Kostas Chrysogonos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.9 van de notulen van 10.9.2015.


4. De genderdimensie van mensenhandel (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000079/2015) van Iratxe García Pérez en Catherine Bearder namens de Commissie FEMM aan de Commissie: De genderdimensie van mensenhandel (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder licht de vraag toe.

Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Anna Maria Corazza Bildt, namens de PPE-Fractie, Mary Honeyball, namens de S&D-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Louise Bours, namens de EFDD-Fractie, Mara Bizzotto, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bill Etheridge, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza en Kostadinka Kuneva.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post en Doru-Claudian Frunzulică.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

Het debat wordt gesloten.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 8.9.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko

Ontwerpresoluties (B8-0845/2015), (B8-0847/2015), (B8-0849/2015), (B8-0850/2015), (B8-0851/2015), (B8-0852/2015) en (B8-0855/2015) (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Pavel Svoboda, namens de PPE-Fractie, Marju Lauristin, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet en Kosma Złotowski.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Indrek Tarand.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.1 van de notulen van 10.9.2015.


5.2. Angola

Ontwerpresoluties (B8-0846/2015), (B8-0848/2015), (B8-0853/2015), (B8-0854/2015), (B8-0857/2015), (B8-0859/2015) en (B8-0861/2015) (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias en Pier Antonio Panzeri lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, en Jiří Pospíšil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.2 van de notulen van 10.9.2015.


5.3. Azerbeidzjan

Ontwerpresoluties (B8-0856/2015), (B8-0858/2015), (B8-0860/2015), (B8-0862/2015), (B8-0863/2015), (B8-0864/2015) en (B8-0865/2015) (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, namens de PPE-Fractie, Kati Piri, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Jordi Sebastià, namens de Verts/ALE-Fractie, Gianluca Buonanno, namens de ENF-Fractie, en Seán Kelly.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Dimitris Avramopoulos (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.3 van de notulen van 10.9.2015.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door James Carver.


6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


7. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 64, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1343/2011 tot vaststelling van een aantal bepalingen voor de visserij in het GFCM-overeenkomstgebied (General Fisheries Commission for the Mediterranean — Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 – 2014/0213(COD) – 10406/2015 – COM(2015)0354)

verwezen naar ten principale: PECH

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 11 september 2015, in.


8. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Rusland, in het bijzonder de gevallen Eston Kohver, Oleg Sentsov en Aleksandr Koltsjenko (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 en B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0845/2015

(ter vervanging van B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 en B8-0855/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues en Jutta Steinruck, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0314)

(Ontwerpresoluties B8-0849/2015 en B8-0851/2015 komen te vervallen.)


8.2. Angola (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 en B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0846/2015

(ter vervanging van B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 en B8-0861/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini en Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie;

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Konstantinos Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie;

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0315)


8.3. Azerbeidzjan (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 en B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0856/2015

(ter vervanging van B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 en B8-0865/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato en Vincent Peillon, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker en Branislav Škripek, namens de ECR-Fractie;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš en Dita Charanzová, namens de ALDE-Fractie;

—   Marie-Christine Vergiat en Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes en Davor Škrlec, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Laura Agea, namens de EFDD-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Elmar Brok om voor te stellen dat het onderwerp eerst door de bevoegde commissie wordt behandeld alvorens tot stemming wordt overgegaan (de Voorzitter vraagt of de fracties akkoord gaan met deze wijziging van de agenda).

Het woord wordt gevoerd door Pier Antonio Panzeri en Ulrike Lunacek, die zich uitspreken tegen het voorstel, Notis Marias, die het voorstel steunt, en Elena Valenciano, Ignazio Corrao en Rebecca Harms die zich eveneens uitspreken tegen het voorstel. Gezien de bezwaren van een aantal fracties besluit de Voorzitter over te gaan tot stemming over de ontwerpresolutie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0316)

(Ontwerpresolutie B8-0860/2015 komt te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Marietje Schaake die een mondeling amendement indiende op paragraaf 22, dat in aanmerking werd genomen.


8.4. Migratie en vluchtelingen in Europa (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 en B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0832/2015

(ter vervanging van B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 en B8-0842/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera en Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein en Josef Weidenholzer, namens de S&D-Fractie;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin en Ivan Jakovčić, namens de ALDE-Fractie;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler en Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao en Laura Ferrara.

Aangenomen (P8_TA(2015)0317)

(Ontwerpresoluties B8-0833/2015, B-0835/2015 en B8-0838/2015 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Anna Maria Corazza Bildt die een mondeling amendement indiende op paragraaf 11, dat in aanmerking werd genomen.


8.5. Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 en B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0836/2015

(ter vervanging van B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 en B8-0844/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi en Tomáš Zdechovský, namens de PPE-Fractie;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano en Julie Ward, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock en Angel Dzhambazki, namens de ECR-Fractie;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička en Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen en Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi en Rosa D'Amato.

Aangenomen (P8_TA(2015)0318)

Het woord werd gevoerd door:

Martina Anderson om om hoofdelijke stemming over amendement 1 te verzoeken (de Voorzitter gaf geen gevolg aan dit verzoek, aangezien het niet binnen de gestelde termijn was ingediend).


8.6. De situatie in Belarus (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 en B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0836/2015

(ter vervanging van B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 en B8-0880/2015):

ingediend door de volgende leden:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie.

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer en Andrejs Mamikins, namens de S&D-Fractie;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk en Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie;

—   Heidi Hautala en Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie;

—    Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0319)

(Ontwerpresolutie B8-0876/2015 is komen te vervallen.)


8.7. Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van werkloosheid (stemming)

Verslag over sociaal ondernemerschap en sociale innovatie bij de bestrijding van werkloosheid [2014/2236(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0320)


8.8. Totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen (stemming)

Verslag over de totstandbrenging van een concurrerende EU-arbeidsmarkt voor de 21e eeuw: afstemming van vaardigheden en kwalificaties op de vraag en kansen voor werk, als manier om de crisis te overwinnen [2014/2235(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ALTERNATIEVE ONTWERPRESOLUTIE (ingediend door de Verts/ALE-Fractie en de S&D-Fractie)

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0321)


8.9. 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) (stemming)

Verslag over het 30e en 31e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2012-2013) [2014/2253(INI)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0322)


9. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

(Stemmingen van woensdag 9 september 2015)

Verslag Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins en Marian Harkin

Verslag Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin en Stanislav Polčák

Verslag Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Verslag Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner en Marijana Petir

Verslag Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin en Marijana Petir

(Stemmingen van donderdag 10 september 2015)

Migratie en vluchtelingen in Europa (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn en Steven Woolfe

Rol van de EU in het vredesproces in het Midden-Oosten (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins en Daniel Hannan

De situatie in Belarus (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan en Marian Harkin

Verslag Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin en Andrejs Mamikins

Verslag Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas en Andrejs Mamikins.


10. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden (ontwerpresoluties artikel 133 van het Reglement):

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over een beoordeling van de vastgoedbelasting (Impost Municipale Unica, IMU) op kabelliften in Italië (B8-0723/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over daadwerkelijke medewerking van Turkije aan de strijd tegen het moslimterrorisme (B8-0724/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over een vermindering van de luchtverontreiniging (B8-0725/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

TRAN

- Alberto Cirio. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid om aanvullende geografische aanduidingen van facultatieve aard in te voeren voor een betere identificatie van landbouw- en voedingsproducten, efficiëntere commercialisatie en betere informatie/bescherming voor de consument (B8-0726/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de zomerse bosbranden (B8-0727/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het akkoord van Bali (B8-0728/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het fenomeen kindbruiden (B8-0729/2015)

verwezen naar

ten principale :

FEMM

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over zwaarlijvigheid bij kinderen (B8-0730/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een verbod op de vrije verkoop van vogellijmvallen (B8-0731/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de bescherming van bestuivende insecten en met name bijen (B8-0732/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het verbod op de industriële varkensmesterij van Poiroux (B8-0733/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over een verbod op de invoer van paardenvlees uit Canada (B8-0734/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de vereenvoudiging van de wetgeving onder impuls van de Commissie (B8-0735/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over cultuur en onderwijs in het kader van de onderhandelingen over het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) (B8-0736/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

CULT

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de euro als keurslijf voor de Europese economie (B8-0737/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over moeilijke toegang tot voedsel (B8-0738/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de Griekse crisis: kosten meer dan 48 miljard euro voor Italië (B8-0739/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de herroeping van de Schengenakkoorden (B8-0740/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over financiële crises en de eerbiediging van de mensenrechten (B8-0741/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodsituatie van illegale immigratie: een crisis met historische proporties (B8-0742/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat de voorzitter van de eurogroep het Parlement zou moeten informeren over het resultaat van elke bijeenkomst (B8-0744/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de Europese regelgeving betreffende grensoverschrijdende fusies van ondernemingen (B8-0745/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ECON, IMCO

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de strijd tegen namaak-Prosecco in niet-EU-landen (B8-0746/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de bevordering en bescherming van traditionele voedingsproducten van hoge kwaliteit (B8-0747/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het zelfbeschikkingsrecht van volkeren (B8-0748/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over geldopnamen aan de geldautomaat en de rechtvaardigingsverplichting voor professionelen en houders van een btw-nummer (B8-0750/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de herkwalificering van in verval geraakte industriegebieden (B8-0771/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

REGI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het opwaarderen van het beltegoed van een draagbare telefoon (B8-0772/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een schuldconferentie (B8-0774/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een schuldvermindering voor Griekenland (B8-0775/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de onhoudbaarheid van de Griekse staatsschuld (B8-0776/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het schrappen van het plan van de vijf voorzitters voor hervorming van de Economische en Monetaire Unie (B8-0777/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de deelname van de Europese Unie aan de onderhandelingen van de Verenigde Naties met betrekking tot de uitwerking van juridisch bindende normen voor transnationale ondernemingen (B8-0779/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het verzoek om verlenging van de vrijstelling betreffende beperking van het gebruik van lood voor de productie van kristal (B8-0780/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over uitgestelde belastingtegoeden in het kapitaal van banken (B8-0781/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over het aanscherpen van de regelgeving voor banken (B8-0782/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van de deregulering in de energiesector (B8-0783/2015)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over stopzetting van het EU-project betreffende de kapitaalmarkten (B8-0784/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak om de verkoop en het vervoer van wapens in onderdelen te reglementeren (B8-0785/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de absolute prioriteit van de werkgelegenheid (B8-0786/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de instelling van een herdenkingsdag op de verjaardag van de ramp van Marcinelle (B8-0787/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over oprichting van een onderzoekscommissie inzake gestolen kunstwerken en onrechtmatige toe-eigening (B8-0788/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over oorlogsresten (B8-0789/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over meer investeringen en minder belastingen (B8-0790/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over zelfdoding vanwege de economische crisis: een stijging van ruim 100% sinds 2012 (B8-0791/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over zeldzame ziekten (B8-0792/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de oprichting van een fonds voor de bescherming van artistiek erfgoed in geval van natuurrampen (B8-0793/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

BUDG

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het lokken van minderjarigen via het internet (B8-0794/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de controle op geneesmiddelen en de verspreiding ervan in de EU met behulp van een universele gegevensbank (B8-0795/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het beheer van in opslagruimten bewaarde kunstwerken en het uitlenen van deze kunstwerken aan andere musea (B8-0796/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de liberalisering van de spoorwegsector (B8-0797/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over steun aan minderjarige slachtoffers van geweld (B8-0798/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over watertekort (B8-0799/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over illegale handel in dieren (B8-0800/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over inbreukprocedure nr. 4170 tegen Italië (B8-0801/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

AGRI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over intensievere controles van concessiehouders in de EU (B8-0802/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het systeem voor de toekenning van sterren aan hotelaccommodatie (B8-0804/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over zwaardere straffen voor smokkelaars van gezelschaps- en andere dieren (B8-0805/2015)

verwezen naar

ten principale :

JURI

advies :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over de noodzaak dat de Commissie nota neemt van de vertrouwensafname onder consumenten en ondernemers (B8-0806/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de procedure voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie (B8-0807/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over een oproep aan Turkije om de militaire operaties tegen de Koerden te stoppen (B8-0808/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFET

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het "nee" van Polen tegen de euro (B8-0809/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over TTIP: meer nadelen dan voordelen voor Europa (B8-0810/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over het feit dat Italië het laagste bbp per capita heeft van de eurozone (B8-0811/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Gianluca Buonanno. Ontwerpresolutie over bepaalde delen van Italië die het gevaar van blijvende onderontwikkeling lopen (B8-0813/2015)

verwezen naar

ten principale :

REGI

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over de adoptie van kinderen (B8-0814/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dubravka Šuica. Ontwerpresolutie over een effectievere tenuitvoerlegging van de maatregelen ten behoeve van de jeugdwerkgelegenheid in de lidstaten (B8-0815/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Dubravka Šuica en Patricija Šulin. Ontwerpresolutie over het bevorderen van het gebruik van informatie- en communicatietechnologieën (ict) en de toepassingen daarvan op Europese scholen (B8-0816/2015)

verwezen naar

ten principale :

CULT

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over een hervorming van het immigratiebeleid van de EU (B8-0817/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de afschaffing van het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (B8-0818/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Dubravka Šuica. Ontwerpresolutie over visumvrijstelling voor onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (B8-0820/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl en Milan Zver. Ontwerpresolutie over de mishandeling van windhonden (galgos) in Spanje en de noodzaak van een uitgebreid onderwijsprogramma (B8-0821/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

CULT

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand en Philippe Loiseau. Ontwerpresolutie over de oorsprongsbenaming "noix de Grenoble" (Grenoble-walnoot) (B8-0822/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI


12. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9.7.2015)

Commissies ITRE, IMCO

- Naar een akte voor een digitale interne markt (2015/2147(INI))
(advies: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

Commissie IMCO

- Geschiktheid van de consumentenwetgeving voor de digitale sfeer (2015/2148(INI))
(advies: CULT, ITRE, JURI)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 3.9.2015)

Commissie AFET

- Jaarverslag over de mensenrechten en democratie in de wereld in 2014 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2015/2229(INI))
(advies: FEMM, DEVE)

- Tenuitvoerlegging en herziening van de EU-strategie voor Centraal-Azië (2015/2220(INI))
(advies: FEMM, DEVE, INTA)

Commissie ECON

- Bankenunie - Jaarverslag 2015 (2015/2221(INI))

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 (2015/2210(INI))
(advies: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

Commissie EMPL

- Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (2015/2223(INI))
(advies: FEMM)

- Werknemersvertegenwoordiging op bestuursniveau in Europa (2015/2222(INI))
(advies: FEMM, JURI)

Commissie ITRE

- Energie-efficiëntierichtlijn (2012/27/EU) (2015/2232(INI))
(advies: ENVI)

Commissie REGI

- Nieuwe instrumenten voor territoriale ontwikkeling in het cohesiebeleid 2014-2020: geïntegreerde territoriale investeringen (ITI) en door de gemeenschap aangestuurde lokale ontwikkeling (CLLD) (2015/2224(INI))
(advies: EMPL)

Commissie AGRI

- Innovatie en economische ontwikkeling in het toekomstige Europese landbouwbeheer bevorderen (2015/2227(INI))
(advies: ENVI)

- Hoe kan het GLB de werkgelegenheid in landelijke gebieden verbeteren? (2015/2226(INI))
(advies: FEMM, EMPL)

- Technologische oplossingen voor duurzame landbouw in de EU (2015/2225(INI))
(advies: ITRE)

Commissie FEMM

- Opneming van de genderdimensie in de werkzaamheden van het Europees Parlement (2015/2230(INI))
(advies: EMPL)

- Armoede: een genderperspectief (2015/2228(INI))
(advies: DEVE, CULT, EMPL)

Commissie PETI

- Verslag over het Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman in 2014 (2015/2231(INI))

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9.7.2015)

Commissie IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Geschiktheid van de consumentenwetgeving voor de digitale sfeer (2015/2148(INI))
(advies: CULT, ITRE, JURI (artikel 54 van het Reglement))

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 3.9.2015)

Commissie ECON (artikel 54 van het Reglement)

- Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: uitvoering van de prioriteiten voor 2015 (2015/2210(INI))
(advies: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (artikel 54 van het Reglement), BUDG)

Commissie EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Het armoedebestrijdingsdoel halen in het licht van stijgende huishoudelijke kosten (2015/2223(INI))
(advies: FEMM (artikel 54 van het Reglement))

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- Armoede: een genderperspectief (2015/2228(INI))
(advies: DEVE (artikel 54 van het Reglement), CULT, EMPL)

Besluit tot toepassing van de procedure met gezamenlijke commissievergaderingen (artikel 55 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 9.7.2015)

Commissies ITRE, IMCO (artikel 55 van het Reglement)

- Naar een akte voor een digitale interne markt (2015/2147(INI))
(advies: ECON, TRAN, CULT (artikel 54 van het Reglement), EMPL (artikel 54 van het Reglement), JURI (artikel 54 van het Reglement), LIBE (artikel 54 van het Reglement)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 108 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 3.9.2015)

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Europese Commissie over de onderhandelingen over de Overeenkomst betreffende de handel in diensten (TiSA) (2015/2233(INI))
(advies: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


14. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 16 september 2015.


15. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 14.00 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Juridische mededeling - Privacybeleid