Indeks 
Protokół
PDF 291kWORD 287k
Czwartek, 10 września 2015 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (debata)
 4.Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
5.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki
  
5.2.Angola
  
5.3.Azerbejdżan
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 8.Głosowanie
  
8.1.Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki (głosowanie)
  
8.2.Angola (głosowanie)
  
8.3.Azerbejdżan (głosowanie)
  
8.4.Migracja i uchodźcy w Europie (głosowanie)
  
8.5.Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (głosowanie)
  
8.6.Sytuacja na Białorusi (głosowanie)
  
8.7.Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (głosowanie)
  
8.8.Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (głosowanie)
  
8.9.30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (głosowanie)
 9.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 10.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 11.Składanie dokumentów
 12.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Ildikó GÁLL-PELCZ
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Petycje

Poniższe petycje, które wpisano do rejestru ogólnego ze wskazanymi poniżej datami, przekazano właściwej komisji zgodnie z art. 215 ust. 6 Regulaminu:

Dnia 8 września 2015

(*) Nazwisko poufne

(*) (nr 0635/2015); (*) (nr 0636/2015); (*) (nr 0637/2015); (*) (nr 0638/2015); (*) (nr 0639/2015); (*) (nr 0640/2015); (*) (nr 0641/2015); (*) (nr 0642/2015); Flavio Miccono (nr 0643/2015); (*) (nr 0644/2015); (*) (nr 0645/2015); (*) (nr 0646/2015); (*) (nr 0647/2015); (*) (nr 0648/2015); (*) (nr 0649/2015); Harald Domdey (nr 0650/2015); (*) (nr 0651/2015); (*) (nr 0652/2015); (*) (nr 0653/2015); (*) (nr 0654/2015); (*) (nr 0655/2015); Jens Genzer (nr 0656/2015); (*) (nr 0657/2015); (*) (nr 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (nr 0659/2015); (*) (nr 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (nr 0661/2015); (*) (nr 0662/2015); Oliver Steiner (nr 0663/2015); Hilmar Werner (nr 0664/2015); (*) (nr 0665/2015); (*) (nr 0666/2015); *) (nr 0667/2015); Flavio Miccono (nr 0668/2015); (*) (nr 0669/2015); (*) (nr 0670/2015); (*) (nr 0671/2015); (*) (nr 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (nr 0673/2015); Sándor Gyenizse (nr 0674/2015); (*) (nr 0675/2015); (*) (nr 0676/2015); (*) (nr 0677/2015); (*) (nr 0678/2015); (*) (nr 0679/2015); Werner Oetken (nr 0680/2015); (*) (nr 0681/2015); (*) (nr 0682/2015); (*) (nr 0683/2015); José Lacalle Márquez (nr 0684/2015); (*) (nr 0685/2015); (*) (nr 0686/2015); (*) (nr 0687/2015); (*) (nr 0688/2015); (*) (nr 0689/2015); (*) (nr 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (nr 0691/2015); (*) (nr 0692/2015); (*) (nr 0693/2015); (*) (nr 0694/2015); (*) (nr 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (nr 0696/2015); (*) (nr 0697/2015); Angelika Bente (nr 0698/2015); Jan-Erik Hansen (nr 0699/2015); Ioan Porumb (nr 0700/2015); (*) (nr 0701/2015); (*) (nr 0702/2015); (*) (nr 0703/2015); Ben Burgers (nr 0704/2015); (*) (nr 0705/2015); (*) (nr 0706/2015); (*) (nr 0707/2015); (*) (nr 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (nr 0709/2015); (*) (nr 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (nr 0711/2015); (*) (nr 0712/2015); (*) (nr 0713/2015); (*) (nr 0714/2015); (*) (nr 0715/2015); (*) (nr 0716/2015); (*) (nr 0717/2015); Horst Murken (nr 0718/2015); (*) (nr 0719/2015); Francesca Della Valle (nr 0720/2015); (*) (nr 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (nr 0722/2015); Adrian Georgiev (nr 0723/2015); Zoltán Bíró (nr 0724/2015); Zoran Herak (nr 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (nr 0726/2015); (*) (nr 0727/2015); (*) (nr 0728/2015); (*) (nr 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (nr 0730/2015); (*) (nr 0731/2015); (*) (nr 0732/2015); (*) (nr 0733/2015); (*) (nr 0734/2015); (*) (nr 0735/2015); José Ortega Ortega (nr 0736/2015); (*) (nr 0737/2015); (*) (nr 0738/2015); (*) (nr 0739/2015); (*) (nr 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (nr 0741/2015); (*) (nr 0742/2015); (*) (nr 0743/2015); (*) (nr 0744/2015); (*) (nr 0745/2015); Renzo Mammini (nr 0746/2015); (*) (nr 0747/2015); (*) (nr 0748/2015); (*) (nr 0749/2015); Hennie Kokkeler (nr 0750/2015); (*) (nr 0751/2015); Laura Folch (nr 0752/2015); (*) (nr 0753/2015); (*) (nr 0754/2015); (*) (nr 0755/2015); (*) (nr 0756/2015); Patricia Graham (nr 0757/2015); (*) (nr 0758/2015); José Ramón Gil Benito (nr 0759/2015); Radosław Błaszczyk (nr 0760/2015); (*) (nr 0761/2015); (*) (nr 0762/2015); (*) (nr 0763/2015); (*) (nr 0764/2015); (*) (nr 0765/2015); (*) (nr 0766/2015); (*) (nr 0767/2015); (*) (nr 0768/2015); (*) (nr 0769/2015); (*) (nr 0770/2015); (*) (nr 0771/2015); Jens Genzer (nr 0772/2015); (*) (nr 0773/2015); (*) (nr 0774/2015); (*) (nr 0775/2015); (*) (nr 0776/2015); (*) (nr 0777/2015); Mario Cavaliere (nr 0778/2015); (*) (nr 0779/2015); (*) (nr 0780/2015); Sten Ohman (nr 0781/2015); Lorenzo Torto (nr 0782/2015); (*) (nr 0783/2015); (*) (nr 0784/2015); (*) (nr 0785/2015); (*) (nr 0786/2015); Jens Genzer (nr 0787/2015); (*) (nr 0788/2015); Andrei Sumar (nr 0789/2015); (*) (nr 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (nr 0791/2015); (*) (nr 0792/2015); (*) (nr 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (nr 0794/2015); (*) (nr 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (nr 0796/2015); (*) (nr 0797/2015); (*) (nr 0798/2015); (*) (nr 0799/2015); (*) (nr 0800/2015); (*) (nr 0801/2015); Jan Vavrečka (nr 0802/2015); (*) (nr 0803/2015); (*) (nr 0804/2015); (*) (nr 0805/2015); (*) (nr 0806/2015); Massimo Frana (nr 0807/2015); (*) (nr 0808/2015); (*) (nr 0809/2015); (*) (nr 0810/2015); Jens Genzer (nr 0811/2015); (*) (nr 0812/2015); (*) (nr 0813/2015); (*) (nr 0814/2015); (*) (nr 0815/2015); (*) (nr 0816/2015); Polly Cooper (nr 0817/2015); (*) (nr 0818/2015); (*) (nr 0819/2015); (*) (nr 0820/2015); Alberto Ravasi (nr 0821/2015); (*) (nr 0822/2015); (*) (nr 0823/2015); (*) (nr 0824/2015); Paul Cripps (nr 0825/2015); (*) (nr 0826/2015); (*) (nr 0827/2015); (*) (nr 0828/2015); (*) (nr 0829/2015); (*) (nr 0830/2015); (*) (nr 0831/2015); (*) (nr 0832/2015); (*) (nr 0833/2015); (*) (nr 0834/2015); (*) (nr 0835/2015); Ioan Benta (nr 0836/2015); (*) (nr 0837/2015); (*) (nr 0838/2015); (*) (nr 0839/2015); (*) (nr 0840/2015); (*) (nr 0841/2015); (*) (nr 0842/2015); (*) (nr 0843/2015); (*) (nr 0844/2015); (*) (nr 0845/2015); Sandro Matteini (nr 0846/2015); Flavio Miccono (nr 0847/2015); (*) (nr 0848/2015); (*) (nr 0849/2015); Corina Brâncovici (nr 0850/2015); (*) (nr 0851/2015); Johanna Macrae (nr 0852/2015); (*) (nr 0853/2015); (*) (nr 0854/2015); Pierluigi Fermani (nr 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (nr 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (nr 0857/2015); (*) (nr 0858/2015); (*) (nr 0859/2015); (*) (nr 0860/2015); Mariela Malamatenova (nr 0861/2015); (*) (nr 0862/2015); (*) (nr 0863/2015); Giuseppe Calamo (nr 0864/2015); Jens Genzer (nr 0865/2015); (*) (nr 0866/2015); (*) (nr 0867/2015); (*) (nr 0868/2015); Martin Richter-Trummer (nr 0869/2015); (*) (nr 0870/2015); (*) (nr 0871/2015); (*) (nr 0872/2015); Giacomo Fiaschi (nr 0873/2015); Jesús Salido Navarro (nr 0874/2015); (*) (nr 0875/2015); (*) (nr 0876/2015); (*) (nr 0877/2015); (*) (nr 0878/2015); (*) (nr 0879/2015); (*) (nr 0880/2015).

Przewodniczący poinformował, że w dniu 8 września 2015 przesłał do komisji przedmiotowo właściwej – zgodnie z przepisami art. 215 ust. 13 Regulaminu – petycje adresowane do Parlamentu Europejskiego przez osoby fizyczne lub prawne, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie zamieszkują lub nie mają siedziby na terytorium państwa członkowskiego.


3. 30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (debata)

Sprawozdanie w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) [2014/2253(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Kostas Chrysogonos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Jytte Guteland (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Marlene Mizzi (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Traian Ungureanu (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Fabio Massimo Castaldo (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Evelyn Regner w imieniu grupy S&D, Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR, António Marinho e Pinto w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD, Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Eleftherios Synadinos niezrzeszony, i Therese Comodini Cachia.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias i Ivan Jakovčić.

Głos zabrali: Frans Timmermans i Kostas Chrysogonos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.9 protokołu z dnia 10.9.2015.


4. Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000079/2015), które skierowały Iratxe García Pérez i Catherine Bearder w imieniu komisji FEMM do Komisji: Aspekty handlu ludźmi związane z płcią (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder rozwinęła pytanie.

Dimitris Avramopoulos (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Anna Maria Corazza Bildt w imieniu grupy PPE, Mary Honeyball w imieniu grupy S&D, Malin Björk w imieniu grupy GUE/NGL, Louise Bours w imieniu grupy EFDD, Mara Bizzotto w imieniu grupy ENF, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza i Kostadinka Kuneva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post i Doru-Claudian Frunzulică.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Wiceprzewodniczący

Debata została zamknięta.


5. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 8.9.2015)


5.1. Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki

Projekty rezolucji B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 i B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Pavel Svoboda w imieniu grupy PPE, Marju Lauristin w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet i Kosma Złotowski.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Indrek Tarand.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.1 protokołu z dnia 10.9.2015.


5.2. Angola

Projekty rezolucji B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 i B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias i Pier Antonio Panzeri przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogdan Brunon Wenta w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D i Jiří Pospíšil.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly i Notis Marias.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.2 protokołu z dnia 10.9.2015.


5.3. Azerbejdżan

Projekty rezolucji B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 i B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake i Josef Weidenholzer przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein w imieniu grupy PPE, Kati Piri w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Jordi Sebastià w imieniu grupy Verts/ALE, Gianluca Buonanno w imieniu grupy ENF i Seán Kelly.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák i Notis Marias.

Głos zabrał Dimitris Avramopoulos (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.3 protokołu z dnia 10.9.2015.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał James Carver.


6. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 64 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1343/2011 w sprawie niektórych przepisów dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 -2014/0213(COD) - 10406/2015 - COM(2015)0354)

odesłano komisja przedm. właśc.: PECH

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, dnia 11 września 2015.


8. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


8.1. Rosja, w szczególności sprawa Estona Kohvera, Ołeha Sencowa i Ołeksandra Kolczenki (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 i B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0845/2015

(zastępujący B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 i B8-0855/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues i Jutta Steinruck w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P8_TA(2015)0314)

(Projekty rezolucji B8-0849/2015 i B8-0851/2015 stały się bezprzedmiotowe.)


8.2. Angola (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 i B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0846/2015

(zastępujący B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 i B8-0861/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini i Roberta Metsola w imieniu grupy PPE;

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Konstantinos Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez w imieniu grupy ALDE;

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0315)


8.3. Azerbejdżan (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 i B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0856/2015

(zastępujący B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 i B8-0865/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker i Branislav Škripek w imieniu grupy ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš i Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes i Davor Škrlec w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo i Laura Agea w imieniu grupy EFDD.

Głos zabrał Elmar Brok, z wnioskiem, aby przed głosowaniem temat został rozpatrzony w komisji przedmiotowo właściwej (Przewodniczący zapytał, czy grupy polityczne zgadzają się na tę zmianę porządku obrad).

Głos zabrali: Pier Antonio Panzeri i Ulrike Lunacek, którzy wypowiedzieli się przeciwko wnioskowi, Notis Marias, za wnioskiem, oraz Elena Valenciano, Ignazio Corrao i Rebecca Harms przeciwko wnioskowi. Stwierdziwszy sprzeciw niektórych grup politycznych, Przewodniczący postanowił przejść do głosowania nad projektem rezolucji.

Przyjęto (P8_TA(2015)0316)

(Projekt rezolucji B8-0860/2015 stał się bezprzedmiotowy.)

Wystąpienia

Marietje Schaake wniosła poprawkę ustną do ustępu 22, która została dopuszczona.


8.4. Migracja i uchodźcy w Europie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 i B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0832/2015

(zastępujący B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 i B8-0842/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera i Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein i Josef Weidenholzer w imieniu grupy S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin i Ivan Jakovčić w imieniu grupy ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao i Laura Ferrara.

Przyjęto (P8_TA(2015)0317)

(Projekty rezolucji B8-0833/2015, B-0835/2015 i B8-0838/2015 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Anna Maria Corazza Bildt wniosła poprawkę ustną do ustępu 11, która została dopuszczona.


8.5. Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 i B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0836/2015

(zastępujący B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 i B8-0844/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi i Tomáš Zdechovský w imieniu grupy PPE;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano i Julie Ward w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock i Angel Dzhambazki w imieniu grupy ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička i Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer i Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi i Rosa D'Amato.

Przyjęto (P8_TA(2015)0318)

Wystąpienia

Martina Anderson, z wnioskiem o przeprowadzenie głosowania imiennego nad poprawką 1 (Przewodniczący odrzucił wniosek, ponieważ został złożony po terminie).


8.6. Sytuacja na Białorusi (głosowanie)

Projekty rezolucji B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 i B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0836/2015

(zastępujący B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 i B8-0880/2015):

złożony przez następujących posłów:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE.

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer i Andrejs Mamikins w imieniu grupy S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE;

—   Heidi Hautala i Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD.

Przyjęto (P8_TA(2015)0319)

(Projekt rezolucji B8-0876/2015 stał się bezprzedmiotowy.)


8.7. Przedsiębiorczość społeczna i innowacje społeczne w zwalczaniu bezrobocia (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przedsiębiorczości społecznej i innowacji społecznych w zwalczaniu bezrobocia [2014/2236(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0320)


8.8. Utworzenie konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w. (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie utworzenia konkurencyjnego rynku pracy w Unii XXI w.: dostosowanie umiejętności i kwalifikacji do zapotrzebowania i perspektyw na rynku pracy jako sposób na wyjście z kryzysu [2014/2235(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

ZASTĘPCZY PROJEKT REZOLUCJI (złożony przez grupy Verts/ALE, S&D)

Odrzucony

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0321)


8.9. 30. i 31. sprawozdanie roczne z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie 30. i 31. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (2012–2013) [2014/2253(INI)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA(2015)0322)


9. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, zostaną zamieszczone w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie ze środy 9 września 2015)

Sprawozdanie Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins i Marian Harkin

Sprawozdanie Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin i Stanislav Polčák

Sprawozdanie Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner i Marijana Petir

Sprawozdanie Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin i Marijana Petir

(Głosowanie z czwartku 10 września 2015)

Migracja i uchodźcy w Europie (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn i Steven Woolfe

Rola UE w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins i Daniel Hannan

Sytuacja na Białorusi (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan i Marian Harkin

Sprawozdanie Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin i Andrejs Mamikins

Sprawozdanie Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas i Andrejs Mamikins.


10. Korekty do głosowania i zamiary głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.


11. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone przez posłów (projekty rezolucji zgodnie z art. 133 Regulaminu):

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie oceny wprowadzenia podatku od nieruchomości (IMU) w odniesieniu do wyciągów linowych we Włoszech (B8-0723/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

TRAN

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie skutecznej współpracy Turcji w walce z terroryzmem islamskim (B8-0724/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza (B8-0725/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

TRAN

- Alberto Cirio. Projekt rezolucji w sprawie możliwości wprowadzania dodatkowych określeń geograficznych o charakterze fakultatywnym z myślą o lepszej identyfikacji produktów rolnych i spożywczych, skuteczniejszym wprowadzaniu do obrotu oraz lepszym informowaniu/większej ochronie konsumentów (B8-0726/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pożarów w okresie letnim (B8-0727/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie porozumienia z Bali (B8-0728/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wydawania dziewczynek za mąż (B8-0729/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

FEMM

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie otyłości wśród dzieci (B8-0730/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu wolnej sprzedaży pułapek lepowych (B8-0731/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie ochrony owadów zapylających, w szczególności pszczół (B8-0732/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu otwarcia chlewni przemysłowej w Poiroux (B8-0733/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Dominique Bilde, Steeve Briois i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie zakazu przywozu mięsa końskiego z Kanady (B8-0734/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zainicjowanego przez Komisję uproszczenia prawodawstwa (B8-0735/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

- Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot i Mylène Troszczynski. Projekt rezolucji w sprawie obszarów kultury i edukacji w negocjacjach w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP) (B8-0736/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

CULT

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie euro jako hamulca gospodarki europejskiej (B8-0737/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie niedostatku żywności (B8-0738/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w Grecji: dla Włoch koszt ponad 48 mld EUR (B8-0739/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie uchylenia układu z Schengen (B8-0740/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie kryzysów finansowych i przestrzegania praw człowieka (B8-0741/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie pojawienia się nielegalnej imigracji: kryzys o historycznych proporcjach (B8-0742/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

opinia :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie celowości informowania Parlamentu przez przewodniczącego Eurogrupy o wynikach każdego posiedzenia (B8-0744/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie europejskich przepisów o transgranicznym łączeniu się spółek (B8-0745/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ECON, IMCO

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie walki z podrabianiem wina prosecco w krajach spoza UE (B8-0746/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

AGRI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie promowania i ochrony tradycyjnych artykułów spożywczych wysokiej jakości (B8-0747/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie prawa narodów do samostanowienia (B8-0748/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wypłacania pieniędzy w bankomatach i obowiązku posiadania potwierdzenia przez płatników VAT (B8-0750/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie rewitalizacji terenów poprzemysłowych (B8-0771/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

REGI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie doładowań telefonów komórkowych (B8-0772/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konferencji poświęconej zadłużeniu (B8-0774/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie redukcji długu Grecji (B8-0775/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie niewypłacalności Grecji (B8-0776/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaniechania przygotowanego przez pięciu przewodniczących planu reformy unii gospodarczej i walutowej (B8-0777/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

AFCO

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie udziału Unii Europejskiej w negocjacjach Narodów Zjednoczonych dotyczących opracowania prawnie wiążących norm dla przedsiębiorstw transnarodowych (B8-0779/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wniosku o przedłużenie wyłączenia dotyczącego ograniczenia stosowania ołowiu do produkcji kryształu (B8-0780/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Dominique Bilde i Sophie Montel. Projekt rezolucji w sprawie „odroczonych” ulg podatkowych w kapitale banków (B8-0781/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia przepisów prawa bankowego (B8-0782/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie skutków deregulacji sektora energetycznego (B8-0783/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ITRE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie wstrzymania projektu unii rynków kapitałowych (B8-0784/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie konieczności uregulowania sprzedaży i dostarczania części broni (B8-0785/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

IMCO

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zatrudnienia jako absolutnego priorytetu (B8-0786/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie ustanowienia dnia pamięci w rocznicę katastrofy w kopalni Marcinelle (B8-0787/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia komisji ds. poszukiwania skradzionych i nielegalnie przywłaszczonych dóbr kultury (B8-0788/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie pozostałości wojennych (B8-0789/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia inwestycji i obniżenia opodatkowania (B8-0790/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie samobójstw z przyczyn ekonomicznych i ich wzrostu o 100% od 2012 r. (B8-0791/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie chorób rzadkich (B8-0792/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Mara Bizzotto. Projekt rezolucji w sprawie utworzenia funduszu na rzecz ochrony dziedzictwa artystycznego w przypadku klęsk żywiołowych (B8-0793/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

BUDG

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nagabywania w internecie w celach seksualnych osób poniżej 18 roku życia (B8-0794/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie kontroli produktów leczniczych i ich rozpowszechniania w UE z wykorzystaniem uniwersalnej bazy danych (B8-0795/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zarządzania dziełami sztuki znajdującymi się w magazynach i ich wypożyczania do muzeów (B8-0796/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie liberalizacji sektora kolejowego (B8-0797/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wsparcia nieletnich ofiar przemocy (B8-0798/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie niedoboru wody (B8-0799/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie nielegalnego handlu zwierzętami (B8-0800/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ENVI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie wszczętego wobec Włoch postępowania nr 4170 (B8-0801/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

AGRI

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zwiększenia kontroli przedsiębiorstw wykonujących zamówienia w wyniku przetargu w państwach UE (B8-0802/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

IMCO

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie systemu przyznawania gwiazdek obiektom hotelarskim (B8-0804/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Aldo Patriciello. Projekt rezolucji w sprawie zaostrzenia kar dla przemytników zwierząt domowych i innych gatunków zwierząt (B8-0805/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

JURI

opinia :

ENVI

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie spadku zaufania konsumentów i przedsiębiorstw oraz konieczności przyjęcia tej sytuacji do wiadomości przez Komisję (B8-0806/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie przerwania procedury przystąpienia Turcji do Unii Europejskiej (B8-0807/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie wezwania Turcji do wstrzymania operacji wojskowych przeciwko Kurdom (B8-0808/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AFET

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie „nie” powiedzianego przez Polskę euro (B8-0809/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie TTIP: dla Europy więcej wad niż korzyści (B8-0810/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

INTA

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie ostatniego miejsca Włoch wśród państw strefy euro pod względem wysokości PKB na mieszkańca (B8-0811/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

ECON

- Gianluca Buonanno. Projekt rezolucji w sprawie określonych obszarów we Włoszech zagrożonych trwałym zacofaniem gospodarczym (B8-0813/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

REGI

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie adopcji dzieci (B8-0814/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dubravka Šuica. Projekt rezolucji w sprawie efektywniejszego wdrażania środków na rzecz zatrudnienia młodzieży w państwach członkowskich (B8-0815/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Dubravka Šuica i Patricija Šulin. Projekt rezolucji w sprawie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w europejskich szkołach (B8-0816/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

CULT

- Lorenzo Fontana. Projekt rezolucji w sprawie reformy unijnej polityki imigracyjnej (B8-0817/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dominique Bilde, Sophie Montel i Florian Philippot. Projekt rezolucji w sprawie zlikwidowania Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (B8-0818/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Dubravka Šuica. Projekt rezolucji w sprawie zwolnienia obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej udających się do Stanów Zjednoczonych Ameryki z wymogu posiadania wizy (B8-0820/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

LIBE

- Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl i Milan Zver. Projekt rezolucji w sprawie znęcania się nad chartami hiszpańskimi (galgo) w Hiszpanii i konieczności wprowadzenia szeroko zakrojonego programu edukacyjnego (B8-0821/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

CULT

- Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand i Philippe Loiseau. Projekt rezolucji w sprawie nazwy pochodzenia „noix de Grenoble” (B8-0822/2015)

odesłano

komisja przedm. właśc. :

AGRI


12. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 52 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisje ITRE, IMCO

- W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (2015/2147(INI))
(opinia: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

komisja IMCO

- Przystosowanie ram ustawodawczych dotyczących konsumentów do sfery cyfrowej (2015/2148(INI))
(opinia: CULT, ITRE, JURI)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja AFET

- Roczne sprawozdanie dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie za rok 2014 oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (2015/2229(INI))
(opinia: FEMM, DEVE)

- Wdrażanie i przegląd strategii UE wobec Azji Środkowej (2015/2220(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, INTA)

komisja ECON

- Unia bankowa – Sprawozdanie za rok 2015 (2015/2221(INI))

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (2015/2210(INI))
(opinia: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

komisja EMPL

- Osiągnięcie celu wyjścia z ubóstwa w świetle rosnących kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (2015/2223(INI))
(opinia: FEMM)

- Przedstawiciele pracowników w zarządach w Europie (2015/2222(INI))
(opinia: FEMM, JURI)

komisja ITRE

- Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (2012/27/UE) (2015/2232(INI))
(opinia: ENVI)

komisja REGI

- Nowe narzędzia rozwoju terytorialnego w polityce spójności 2014–2020: zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) oraz rozwój lokalny kierowany przez społeczność (CLLD) (2015/2224(INI))
(opinia: EMPL)

komisja AGRI

- Zwiększanie innowacji i rozwoju gospodarczego w przyszłym zarządzaniu gospodarstwami rolnymi w Europie (2015/2227(INI))
(opinia: ENVI)

- W jaki sposób WPR może usprawnić tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich? (2015/2226(INI))
(opinia: FEMM, EMPL)

- Rozwiązania technologiczne dla zrównoważonego rolnictwa w UE (2015/2225(INI))
(opinia: ITRE)

komisja FEMM

- Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (2015/2230(INI))
(opinia: EMPL)

- Ubóstwo: aspekt płci (2015/2228(INI))
(opinia: DEVE, CULT, EMPL)

komisja PETI

- Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2014 r. (2015/2231(INI))

Zaangażowane komisje (art. 54 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisja IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Adekwatność ram prawnych dotyczących konsumentów względem otoczenia cyfrowego (2015/2148(INI))
(opinia: CULT, ITRE, JURI (art. 54 Regulaminu))

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja ECON (art. 54 Regulaminu)

- Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: realizacja priorytetów na rok 2015 (2015/2210(INI))
(opinia: FEMM, IMCO, REGI, EMPL (art. 54 Regulaminu), BUDG)

komisja EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Realizacja celu walki z ubóstwem w kontekście wzrostu kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe (2015/2223(INI))
(opinia: FEMM (art. 54 Regulaminu))

komisja FEMM (art. 54 Regulaminu)

- Ubóstwo: aspekt płci (2015/2228(INI))
(opinia: DEVE (art. 54 Regulaminu), CULT, EMPL)

Decyzja o ustanowieniu procedury ze wspólnymi posiedzeniami komisji (art. 55 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 9.7.2015)

komisje ITRE, IMCO (art. 55 Regulaminu)

- W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym (2015/2147(INI))
(opinia: ECON, TRAN, CULT (art. 54 Regulaminu), EMPL (art. 54 Regulaminu), JURI (art. 54 Regulaminu), LIBE (art. 54 Regulaminu))

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 108 Regulaminu)

(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących z 3.9.2015)

komisja INTA

- Zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie negocjacji porozumienia w sprawie handlu usługami (TISA) (2015/2233(INI))
(opinia: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 192 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenie odbędzie się dnia 16 września 2015 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 14.00.

Klaus Welle

Martin Schulz

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności