Zoznam 
Zápisnica
PDF 288kWORD 290k
Štvrtok, 10. septembra 2015 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Petície
 3.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (rozprava)
 4.Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi (rozprava)
 5.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
5.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka
  
5.2.Angola
  
5.3.Azerbajdžan
 6.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 7.Pozícia Rady v prvom čítaní
 8.Hlasovanie
  
8.1.Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (hlasovanie)
  
8.2.Angola (hlasovanie)
  
8.3.Azerbajdžan (hlasovanie)
  
8.4.Migrácia a utečenci v Európe (hlasovanie)
  
8.5.Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (hlasovanie)
  
8.6.Situácia v Bielorusku (hlasovanie)
  
8.7.Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (hlasovanie)
  
8.8.Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (hlasovanie)
  
8.9.30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Predloženie dokumentov
 12.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Petície

V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 8. septembra 2015

(*) Meno je utajené

(*) (č. 0635/2015); (*) (č. 0636/2015); (*) (č. 0637/2015); (*) (č. 0638/2015); (*) (č. 0639/2015); (*) (č. 0640/2015); (*) (č. 0641/2015); (*) (č. 0642/2015); Flavio Miccono (č. 0643/2015); (*) (č. 0644/2015); (*) (č. 0645/2015); (*) (č. 0646/2015); (*) (č. 0647/2015); (*) (č. 0648/2015); (*) (č. 0649/2015); Harald Domdey (č. 0650/2015); (*) (č. 0651/2015); (*) (č. 0652/2015); (*) (č. 0653/2015); (*) (č. 0654/2015); (*) (č. 0655/2015); Jens Genzer (č. 0656/2015); (*) (č. 0657/2015); (*) (č. 0658/2015); Inês Isabel de Sá Guimarães Cerqueira (č. 0659/2015); (*) (č. 0660/2015); Elena Aureliana Nistor (č. 0661/2015); (*) (č. 0662/2015); Oliver Steiner (č. 0663/2015); Hilmar Werner (č. 0664/2015); (*) (č. 0665/2015); (*) (č. 0666/2015); *) (č. 0667/2015); Flavio Miccono (č. 0668/2015); (*) (č. 0669/2015); (*) (č. 0670/2015); (*) (č. 0671/2015); (*) (č. 0672/2015); Gustavo Revilla Olave (č. 0673/2015); Sándor Gyenizse (č. 0674/2015); (*) (č. 0675/2015); (*) (č. 0676/2015); (*) (č. 0677/2015); (*) (č. 0678/2015); (*) (č. 0679/2015); Werner Oetken (č. 0680/2015); (*) (č. 0681/2015); (*) (č. 0682/2015); (*) (č. 0683/2015); José Lacalle Márquez (č. 0684/2015); (*) (č. 0685/2015); (*) (č. 0686/2015); (*) (č. 0687/2015); (*) (č. 0688/2015); (*) (č. 0689/2015); (*) (č. 0690/2015); Marina Fedorova Orejo (č. 0691/2015); (*) (č. 0692/2015); (*) (č. 0693/2015); (*) (č. 0694/2015); (*) (č. 0695/2015); María del Carmen Varela Velo (č. 0696/2015); (*) (č. 0697/2015); Angelika Bente (č. 0698/2015); Jan-Erik Hansen (č. 0699/2015); Ioan Porumb (č. 0700/2015); (*) (č. 0701/2015); (*) (č. 0702/2015); (*) (č. 0703/2015); Ben Burgers (č. 0704/2015); (*) (č. 0705/2015); (*) (č. 0706/2015); (*) (č. 0707/2015); (*) (č. 0708/2015); Hannes Wilhelm-Kell (č. 0709/2015); (*) (č. 0710/2015); Szilvia Németnhné Mucsy (č. 0711/2015); (*) (č. 0712/2015); (*) (č. 0713/2015); (*) (č. 0714/2015); (*) (č. 0715/2015); (*) (č. 0716/2015); (*) (č. 0717/2015); Horst Murken (č. 0718/2015); (*) (č. 0719/2015); Francesca Della Valle (č. 0720/2015); (*) (č. 0721/2015); José Alfonso Domínguez Luna (č. 0722/2015); Adrian Georgiev (č. 0723/2015); Zoltán Bíró (č. 0724/2015); Zoran Herak (č. 0725/2015); Konstantinos Athanassiadis (č. 0726/2015); (*) (č. 0727/2015); (*) (č. 0728/2015); (*) (č. 0729/2015); Adina Lăcrămioara Șestac (č. 0730/2015); (*) (č. 0731/2015); (*) (č. 0732/2015); (*) (č. 0733/2015); (*) (č. 0734/2015); (*) (č. 0735/2015); José Ortega Ortega (č. 0736/2015); (*) (č. 0737/2015); (*) (č. 0738/2015); (*) (č. 0739/2015); (*) (č. 0740/2015); Juan Carlos Riesco García (č. 0741/2015); (*) (č. 0742/2015); (*) (č. 0743/2015); (*) (č. 0744/2015); (*) (č. 0745/2015); Renzo Mammini (č. 0746/2015); (*) (č. 0747/2015); (*) (č. 0748/2015); (*) (č. 0749/2015); Hennie Kokkeler (č. 0750/2015); (*) (č. 0751/2015); Laura Folch (č. 0752/2015); (*) (č. 0753/2015); (*) (č. 0754/2015); (*) (č. 0755/2015); (*) (č. 0756/2015); Patricia Graham (č. 0757/2015); (*) (č. 0758/2015); José Ramón Gil Benito (č. 0759/2015); Radosław Błaszczyk (č. 0760/2015); (*) (č. 0761/2015); (*) (č. 0762/2015); (*) (č. 0763/2015); (*) (č. 0764/2015); (*) (č. 0765/2015); (*) (č. 0766/2015); (*) (č. 0767/2015); (*) (č. 0768/2015); (*) (č. 0769/2015); (*) (č. 0770/2015); (*) (č. 0771/2015); Jens Genzer (č. 0772/2015); (*) (č. 0773/2015); (*) (č. 0774/2015); (*) (č. 0775/2015); (*) (č. 0776/2015); (*) (č. 0777/2015); Mario Cavaliere (č. 0778/2015); (*) (č. 0779/2015); (*) (č. 0780/2015); Sten Ohman (č. 0781/2015); Lorenzo Torto (č. 0782/2015); (*) (č. 0783/2015); (*) (č. 0784/2015); (*) (č. 0785/2015); (*) (č. 0786/2015); Jens Genzer (č. 0787/2015); (*) (č. 0788/2015); Andrei Sumar (č. 0789/2015); (*) (č. 0790/2015); Jessica Hernández Rodríguez (č. 0791/2015); (*) (č. 0792/2015); (*) (č. 0793/2015); Joannes Petrus Van den Wittenboer (Intermediary Foundation of the Universal Declaration of Human Rights) (č. 0794/2015); (*) (č. 0795/2015); Marco Antonio de Lera Gracia (č. 0796/2015); (*) (č. 0797/2015); (*) (č. 0798/2015); (*) (č. 0799/2015); (*) (č. 0800/2015); (*) (č. 0801/2015); Jan Vavrečka (č. 0802/2015); (*) (č. 0803/2015); (*) (č. 0804/2015); (*) (č. 0805/2015); (*) (č. 0806/2015); Massimo Frana (č. 0807/2015); (*) (č. 0808/2015); (*) (č. 0809/2015); (*) (č. 0810/2015); Jens Genzer (č. 0811/2015); (*) (č. 0812/2015); (*) (č. 0813/2015); (*) (č. 0814/2015); (*) (č. 0815/2015); (*) (č. 0816/2015); Polly Cooper (č. 0817/2015); (*) (č. 0818/2015); (*) (č. 0819/2015); (*) (č. 0820/2015); Alberto Ravasi (č. 0821/2015); (*) (č. 0822/2015); (*) (č. 0823/2015); (*) (č. 0824/2015); Paul Cripps (č. 0825/2015); (*) (č. 0826/2015); (*) (č. 0827/2015); (*) (č. 0828/2015); (*) (č. 0829/2015); (*) (č. 0830/2015); (*) (č. 0831/2015); (*) (č. 0832/2015); (*) (č. 0833/2015); (*) (č. 0834/2015); (*) (č. 0835/2015); Ioan Benta (č. 0836/2015); (*) (č. 0837/2015); (*) (č. 0838/2015); (*) (č. 0839/2015); (*) (č. 0840/2015); (*) (č. 0841/2015); (*) (č. 0842/2015); (*) (č. 0843/2015); (*) (č. 0844/2015); (*) (č. 0845/2015); Sandro Matteini (č. 0846/2015); Flavio Miccono (č. 0847/2015); (*) (č. 0848/2015); (*) (č. 0849/2015); Corina Brâncovici (č. 0850/2015); (*) (č. 0851/2015); Johanna Macrae (č. 0852/2015); (*) (č. 0853/2015); (*) (č. 0854/2015); Pierluigi Fermani (č. 0855/2015); Mateusz Wójtowicz (č. 0856/2015); Grażyna Barszcz-Winnicka (č. 0857/2015); (*) (č. 0858/2015); (*) (č. 0859/2015); (*) (č. 0860/2015); Mariela Malamatenova (č. 0861/2015); (*) (č. 0862/2015); (*) (č. 0863/2015); Giuseppe Calamo (č. 0864/2015); Jens Genzer (č. 0865/2015); (*) (č. 0866/2015); (*) (č. 0867/2015); (*) (č. 0868/2015); Martin Richter-Trummer (č. 0869/2015); (*) (č. 0870/2015); (*) (č. 0871/2015); (*) (č. 0872/2015); Giacomo Fiaschi (č. 0873/2015); Jesús Salido Navarro (č. 0874/2015); (*) (č. 0875/2015); (*) (č. 0876/2015); (*) (č. 0877/2015); (*) (č. 0878/2015); (*) (č. 0879/2015); (*) (č. 0880/2015).

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku 8. septembra 2015 postúpil gestorskému výboru petície, ktoré boli Európskemu parlamentu doručené od fyzických alebo právnických osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú v žiadnom členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


3. 30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (rozprava)

Správa o 30. a 31. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) [2014/2253(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

Kostas Chrysogonos uviedol správu.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jytte Guteland (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Marlene Mizzi (spravodajkyňa výboru PETI požiadaného o stanovisko), Traian Ungureanu (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Fabio Massimo Castaldo (spravodajca výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR, António Marinho e Pinto v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, a Therese Comodini Cachia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Costas Mavrides, Notis Marias a Ivan Jakovčić.

Vystúpili: Frans Timmermans a Kostas Chrysogonos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.9 zápisnice zo dňa 10.9.2015.


4. Rodový rozmer obchodovania s ľuďmi (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000079/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Catherine Bearder v mene výboru FEMM pre Komisiu: Rodový rozmer v problematike obchodovania s ľuďmi (2015/2744(RSP)) (B8-0568/2015)

Catherine Bearder rozvinula otázku.

Dimitris Avramopoulos (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Mary Honeyball v mene skupiny S&D, Malin Björk v mene skupiny GUE/NGL, Louise Bours v mene skupiny EFDD, Mara Bizzotto v mene skupiny ENF, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Anna Hedh, Inês Cristina Zuber, Daniela Aiuto, Eleonora Forenza a Kostadinka Kuneva.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Therese Comodini Cachia, Marlene Mizzi, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Bill Etheridge, Stanislav Polčák, Maria Grapini, Branislav Škripek, Soraya Post a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

Rozprava sa skončila.


5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 8.9.2015 .)


5.1. Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka

Návrhy uznesenia B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 a B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Tunne Kelam, Merja Kyllönen, Kaja Kallas a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Pavel Svoboda v mene skupiny PPE, Marju Lauristin v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE, Jaromír Štětina, Doru-Claudian Frunzulică, Zdzisław Krasnodębski, Urmas Paet a Kosma Złotowski.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Indrek Tarand.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.1 zápisnice zo dňa 10.9.2015.


5.2. Angola

Návrhy uznesenia B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 a B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

Mark Demesmaeker, Judith Sargentini, Davor Ivo Stier, Javier Nart, Ignazio Corrao, Marisa Matias a Pier Antonio Panzeri uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Bogdan Brunon Wenta v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D a Jiří Pospíšil.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică, Charles Tannock, Fabio Massimo Castaldo, Seán Kelly a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.2 zápisnice zo dňa 10.9.2015.


5.3. Azerbajdžan

Návrhy uznesenia B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

Ulrike Lunacek, Sajjad Karim, Cristian Dan Preda, Ignazio Corrao, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein v mene skupiny PPE, Kati Piri v mene skupiny S&D, Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE, Jordi Sebastià v mene skupiny Verts/ALE, Gianluca Buonanno v mene skupiny ENF a Seán Kelly.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ramona Nicole Mănescu, Kosma Złotowski, Laura Agea, Jiří Pospíšil, Anneli Jäätteenmäki, Stanislav Polčák a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Dimitris Avramopoulos (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.3 zápisnice zo dňa 10.9.2015.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

V rozprave vystúpil James Carver.


6. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


7. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 64 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie k tomuto dokumentu:

– Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (08806/1/2015 - C8-0260/2015 – 2014/0213(COD) – 10406/2015 – COM(2015)0354)

pridelené: gestorský výbor: PECH

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t. j. 11. septembra 2015.


8. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


8.1. Rusko, najmä prípad Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0849/2015, B8-0850/2015, B8-0851/2015, B8-0852/2015 a B8-0855/2015 (2015/2838(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0845/2015

(nahrádzajúci B8-0845/2015, B8-0847/2015, B8-0850/2015, B8-0852/2015 a B8-0855/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Jarosław Wałęsa, Andrey Kovatchev, Bogdan Brunon Wenta, Davor Ivo Stier, Ramón Luis Valcárcel Siso, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Csaba Sógor, Tomáš Zdechovský, Artis Pabriks, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, József Nagy, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Inese Vaidere, Anna Maria Corazza Bildt a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

—   Pier Antonio Panzeri, Josef Weidenholzer, Knut Fleckenstein, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu, Elena Valenciano, Nicola Caputo, Neena Gill, Eric Andrieu, Maria Arena, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Kati Piri, Hugues Bayet, Afzal Khan, Eider Gardiazabal Rubial, Jeppe Kofod, Brando Benifei, Vincent Peillon, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Javi López, David Martin, Daciana Octavia Sârbu, Flavio Zanonato, Andi Cristea, Cătălin Sorin Ivan, Julie Ward, José Blanco López, Tibor Szanyi, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Damiano Zoffoli, Doru-Claudian Frunzulică, Maria Grapini, Kashetu Kyenge, Krystyna Łybacka, Sorin Moisă, Tonino Picula, Miroslav Poche, Claudia Tapardel, Marju Lauristin, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Emilian Pavel, Liliana Rodrigues a Jutta Steinruck v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Geoffrey Van Orden, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Roberts Zīle, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Zdzisław Krasnodębski, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Karol Karski, Janusz Wojciechowski, Jadwiga Wiśniewska a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Jarosław Kalinowski, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Kaja Kallas, Pavel Telička, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Urmas Paet, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Valentinas Mazuronis, Petras Auštrevičius, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

—   Rebecca Harms, Indrek Tarand, Heidi Hautala, Tamás Meszerics, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Ulrike Lunacek a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P8_TA(2015)0314)

(Návrhy uznesenia B8-0849/2015 a B8-0851/2015 sa stali bezpredmetnými.)


8.2. Angola (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 a B8-0861/2015 (2015/2839(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0846/2015

(nahrádzajúci B8-0846/2015, B8-0848/2015, B8-0853/2015, B8-0854/2015, B8-0857/2015, B8-0859/2015 a B8-0861/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Davor Ivo Stier, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Lorenzo Cesa, Brian Hayes, Claude Rolin, Giovanni La Via, Marijana Petir, Jiří Pospíšil, Bogdan Brunon Wenta, Andrej Plenković, Therese Comodini Cachia, Mariya Gabriel, Tomáš Zdechovský, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Kudrycka, László Tőkés, Monica Macovei, Ivan Štefanec, Jaromír Štětina, David McAllister, Pavel Svoboda, Michaela Šojdrová, Tadeusz Zwiefka, Luděk Niedermayer, József Nagy, Francesc Gambús, Stanislav Polčák, Dubravka Šuica, Krzysztof Hetman, Gabrielius Landsbergis, Adam Szejnfeld, Elisabetta Gardini a Roberta Metsola v mene skupiny PPE;

—   Ana Gomes, Norbert Neuser, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Afzal Khan, Josef Weidenholzer, Maria Arena, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Richard Howitt, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Hugues Bayet, Neena Gill, Miriam Dalli, Roberto Gualtieri, Victor Negrescu, Andrea Cozzolino, Eider Gardiazabal Rubial, David Martin, Brando Benifei, Andi Cristea, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Krystyna Łybacka, Vincent Peillon, Nicola Caputo, Cătălin Sorin Ivan, Doru-Claudian Frunzulică, Viorica Dăncilă, Tibor Szanyi, Nicola Danti, Sorin Moisă, Enrico Gasbarra, Kashetu Kyenge, Damiano Zoffoli, Javi López, Michela Giuffrida, Julie Ward, Maria Grapini, Flavio Zanonato, Konstantinos Papadakis, Jeppe Kofod, Marlene Mizzi, Claudia Tapardel, Alessia Maria Mosca, Tonino Picula, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Momchil Nekov, Emilian Pavel, Jutta Steinruck, Liliana Rodrigues v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Angel Dzhambazki, Geoffrey Van Orden, Anna Elżbieta Fotyga, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Javier Nart, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Izaskun Bilbao Barandica, Juan Carlos Girauta Vidal, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Petras Auštrevičius, Valentinas Mazuronis, Ivo Vajgl, Martina Dlabajová, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Dita Charanzová, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE;

—   Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli v mene skupiny GUE/NGL;

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Sebastià, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Piernicola Pedicini, Laura Agea, Laura Ferrara, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0315)


8.3. Azerbajdžan (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0860/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015 (2015/2840(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0856/2015

(nahrádzajúci B8-0856/2015, B8-0858/2015, B8-0862/2015, B8-0863/2015, B8-0864/2015 a B8-0865/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Pier Antonio Panzeri, Victor Boştinaru, Kati Piri, Josef Weidenholzer, Elena Valenciano, Andrejs Mamikins, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Marju Lauristin, Maria Arena, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Biljana Borzan, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Michela Giuffrida, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, David Martin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Konstantinos Papadakis, Emilian Pavel, Tonino Picula, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Julie Ward, Flavio Zanonato a Vincent Peillon v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Mark Demesmaeker a Branislav Škripek v mene skupiny ECR;

—   Marietje Schaake, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Renate Weber, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Juan Carlos Girauta Vidal, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Beatriz Becerra Basterrechea, Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Fredrick Federley, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Kaja Kallas, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš a Dita Charanzová v mene skupiny ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat a Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL;

—   Ulrike Lunacek, Heidi Hautala, Rebecca Harms, Tamás Meszerics, Molly Scott Cato, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Jordi Sebastià, Helga Trüpel, Igor Šoltes a Davor Škrlec v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo a Laura Agea v mene skupiny EFDD.

V rozprave vystúpil Elmar Brok, ktorý navrhol, aby táto téma bola preskúmaná v príslušnom výbore skôr, ako sa o nej bude hlasovať (predseda sa spýtal, či politické skupiny súhlasia s touto zmenou programu).

Vystúpili títo poslanci: Pier Antonio Panzeri A Ulrike Lunacek, ktorý s návrhom nesúhlasili, Notis Marias, ktorý návrh podporila, a Elena Valenciano, Ignazio Corrao a Rebecca Harms proti žiadosti. Keďže niektoré politické skupiny vyjadrili nesúhlas, predseda rozhodol, že o návrhu uznesenia sa bude hlasovať.

Prijatý (P8_TA(2015)0316)

(Návrh uznesenia B8-0860/2015 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpenie

Marietje Schaake predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 22, ktorý bol prijatý.


8.4. Migrácia a utečenci v Európe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0832/2015, B8-0833/2015, B8-0834/2015, B8-0835/2015, B8-0837/2015, B8-0838/2015 a B8-0842/2015 (2015/2833(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0832/2015

(nahrádzajúci B8-0832/2015, B8-0834/2015, B8-0837/2015 a B8-0842/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Monika Hohlmeier, Roberta Metsola, Esteban González Pons, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Ivo Belet, Carlos Coelho, Jeroen Lenaers, Milan Zver, Mariya Gabriel, Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt, Michał Boni, Danuta Maria Hübner, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emil Radev, Alessandra Mussolini, Barbara Matera a Agustín Díaz de Mera García Consuegra v mene skupiny PPE.

—   Gianni Pittella, Enrique Guerrero Salom, Birgit Sippel, Richard Howitt, Knut Fleckenstein a Josef Weidenholzer v mene skupiny S&D;

—   Guy Verhofstadt, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar, Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Louis Michel, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Hilde Vautmans, Marian Harkin a Ivan Jakovčić v mene skupiny ALDE;

—   Judith Sargentini, Ska Keller, Jean Lambert, Ulrike Lunacek, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Benedek Jávor, Bart Staes, Margrete Auken, Barbara Lochbihler a Heidi Hautala v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Laura Ferrara.

Prijatý (P8_TA(2015)0317)

(Návrhy uznesenia B8-0833/2015, B-0835/2015 a B8-0838/2015 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia

Anna Maria Corazza Bildt predložila ústny pozmeňujúci návrh k odseku 11, ktorý bol prijatý.


8.5. Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 a B8-0844/2015 (2015/2685(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0836/2015

(nahrádzajúci B8-0836/2015, B8-0839/2015, B8-0840/2015, B8-0841/2015, B8-0843/2015 a B8-0844/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Elmar Brok, Michèle Alliot-Marie, Gunnar Hökmark, Tokia Saïfi a Tomáš Zdechovský v mene skupiny PPE;

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Maria Arena, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Doru Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, David Martin, Edouard Martin, Marlene Mizzi, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano a Julie Ward v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock a Angel Dzhambazki v mene skupiny ECR;

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Gérard Deprez, Marielle de Sarnez, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Pavel Telička a Ivo Vajgl v mene skupiny ALDE;

—   Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Barbara Spinelli, Merja Kyllönen a Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics, Margrete Auken, Heidi Hautala, Pascal Durand, Jordi Sebastià, Alyn Smith, Igor Šoltes, Reinhard Bütikofer a Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Daniela Aiuto, Laura Agea, Marco Zanni, Tiziana Beghin, Eleonora Evi a Rosa D'Amato.

Prijatý (P8_TA(2015)0318)

Vystúpenia

Martina Anderson, ktorá požiadala, aby sa o pozmeňujúcom návrhu 1 hlasovalo formou hlasovania podľa mien (predseda sa k tejto žiadosti nevyjadril, pretože bola predložená po termíne).


8.6. Situácia v Bielorusku (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0876/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 a B8-0880/2015 (2015/2834(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0836/2015

(nahrádzajúci B8-0866/2015, B8-0872/2015, B8-0874/2015, B8-0878/2015, B8-0879/2015 a B8-0880/2015):

podaný týmito poslancami:

—   Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jacek Saryusz-Wolski, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Andrej Plenković, Jaromír Štětina, Gabrielius Landsbergis, Jerzy Buzek, Michael Gahler, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Barbara Kudrycka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jiří Pospíšil, Pavel Svoboda, Pavel Svoboda a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE.

—   Victor Boştinaru, Richard Howitt, Eric Andrieu, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Caputo, Andi Cristea, Viorica Dăncilă, Nicola Danti, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Neena Gill, Ana Gomes, Maria Grapini, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Kashetu Kyenge, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Pier Antonio Panzeri, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Jutta Steinruck, Tibor Szanyi, Claudia Tapardel, Elena Valenciano, Julie Ward, Josef Weidenholzer a Andrejs Mamikins v mene skupiny S&D;

—   Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek, Beata Gosiewska, Ryszard Czarnecki, Mark Demesmaeker, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk a Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR;

—   Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Marietje Schaake, Pavel Telička, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE;

—   Heidi Hautala a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE;

—    Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD.

Prijatý (P8_TA(2015)0319)

(Návrh uznesenia B8-0876/2015 sa stal bezpredmetným.)


8.7. Sociálne podnikanie a sociálna inovácia v boji proti nezamestnanosti (hlasovanie)

Správa o sociálnom podnikaní a sociálnej inovácii v boji proti nezamestnanosti [2014/2236(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Verónica Lope Fontagné (A8-0247/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0320)


8.8. Vytvorenie konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie (hlasovanie)

Správa o vytvorení konkurencieschopného trhu práce EÚ pre 21. storočie: zosúladenie zručností a kvalifikácií s dopytom a pracovnými príležitosťami ako spôsob na prekonanie krízy [2014/2235(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0222/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

ALTERNATÍVNY NÁVRH UZNESENIA (predložený skupinami Verts/ALE, S&D)

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0321)


8.9. 30. a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) (hlasovanie)

Správa o 30. a 31. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012 – 2013) [2014/2253(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0242/2015)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA(2015)0322)


9. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa článku 183 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

(Hlasovanie: streda 9. septembra 2015)

Správa: Tamás Deutsch - A8-0173/2015
Stanislav Polčák, Krisztina Morvai, Andrejs Mamikins a Marian Harkin

Správa: Eduard Kukan - A8-0241/2015
Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Andrejs Mamikins, Marian Harkin a Stanislav Polčák

Správa: Wim van de Camp - A8-0246/2015
Andrejs Mamikins

Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0235/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Marian Harkin, Krisztina Morvai, Klaus Buchner a Marijana Petir

Správa: Liliana Rodrigues - A8-0206/2015
Michaela Šojdrová, Eleonora Forenza, Anna Záborská, Marian Harkin a Marijana Petir

(Hlasovanie: štvrtok 10. septembra 2015)

Migrácia a utečenci v Európe (2015/2833(RSP)) - RC-B8-0832/2015
Jiří Pospíšil, Miguel Urbán Crespo, Tatjana Ždanoka, Marian Harkin, Zoltán Balczó, Marlene Mizzi, Andrejs Mamikins, Daniel Hannan, Michaela Šojdrová, David Coburn a Steven Woolfe

Úloha EÚ v mierovom procese na Blízkom východe (2015/2685(RSP) - RC-B8-0836/2015
Zoltán Balczó, Andrejs Mamikins a Daniel Hannan

Situácia v Bielorusku (2015/2834(RSP)) - RC-B8-0836/2015
Andrejs Mamikins, Daniel Hannan a Marian Harkin

Správa: Verónica Lope Fontagné - A8-0247/2015
Marian Harkin a Andrejs Mamikins

Správa: Martina Dlabajová - A8-0222/2015
Marian Harkin, Tania González Peñas a Andrejs Mamikins.


10. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty poslancov (návrhy uznesení, článok 133 rokovacieho poriadku):

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o posúdení stanovenia jednotnej komunálnej dane na lanové dráhy v Taliansku (B8-0723/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

TRAN

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o skutočnej spolupráci Turecka v boji proti islamskému terorizmu (B8-0724/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o znížení znečistenia ovzdušia (B8-0725/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

TRAN

– Alberto Cirio. Návrh uznesenia o uskutočniteľnosti zavedenia nepovinných doplňujúcich zemepisných údajov na lepšiu identifikáciu poľnohospodárskych produktov a potravín, efektívnejší marketing a väčšiu informovanosť/ochranu spotrebiteľa (B8-0726/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o letných požiaroch (B8-0727/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o dohode z Bali (B8-0728/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o detských nevestách (B8-0729/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

FEMM

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o detskej obezite (B8-0730/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze voľného predaja lepových pascí (B8-0731/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o ochrane opeľujúceho hmyzu, a najmä včiel (B8-0732/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze farmy na priemyselný chov ošípaných v Poiroux (B8-0733/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

– Dominique Bilde, Steeve Briois a Sophie Montel. Návrh uznesenia o zákaze dovozu konského mäsa z Kanady (B8-0734/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zjednodušení právnych predpisov z podnetu Komisie (B8-0735/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

– Louis Aliot, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Sophie Montel, Florian Philippot a Mylène Troszczynski. Návrh uznesenia o kultúre a vzdelávaní v rámci rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) (B8-0736/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

CULT

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o eure ako zvieracej kazajke európskeho hospodárstva (B8-0737/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o nedostatku potravín (B8-0738/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o gréckej kríze a nákladoch na ňu vo výške viac ako 48 miliárd eur v prípade Talianska (B8-0739/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení schengenských dohôd (B8-0740/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o finančných krízach a dodržiavaní ľudských práv (B8-0741/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o núdzovej situácii týkajúcej sa nelegálneho prisťahovalectva: o kríze historických rozmerov (B8-0742/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

AFET

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o vhodnosti toho, aby predseda Euroskupiny informoval Parlament o výsledku každého zasadnutia (B8-0744/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o európskej právnej úprave o cezhraničných zlúčeniach alebo splynutiach spoločností (B8-0745/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ECON, IMCO

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o boji proti falšovaniu vína Prosecco v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ (B8-0746/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

AGRI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o podpore a ochrane tradičných potravinárskych výrobkov vysokej kvality (B8-0747/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o práve národov na sebaurčenie (B8-0748/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o výberoch z bankomatov a povinnosti zárobkovo činných osôb, ktoré sú platcami DPH, útratu týchto prostriedkov opodstatňovať (B8-0750/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o revitalizácii upadajúcich priemyselných oblastí (B8-0771/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

REGI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o dobíjaní kreditu u mobilných telefónov (B8-0772/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o konferencii o dlhu (B8-0774/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o znížení dlhu Grécka (B8-0775/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o neschopnosti Grécka splácať dlh (B8-0776/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení plánu piatich predsedov na reformu hospodárskej a menovej únie (B8-0777/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

AFCO

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o účasti Európskej únie na rokovaniach OSN o vypracovaní právne záväzných noriem pre nadnárodné spoločnosti (B8-0779/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o žiadosti o obnovenie výnimky týkajúcej sa obmedzenia používania olova pri výrobe krištáľu (B8-0780/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Dominique Bilde a Sophie Montel. Návrh uznesenia o odložených daňových pohľadávkach v kapitáli bánk (B8-0781/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o posilnení bankovej regulácie (B8-0782/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o dôsledkoch deregulácie odvetvia energetiky (B8-0783/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zastavení projektu únie kapitálových trhov (B8-0784/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe regulácie predaja a prepravy zbraní rozobraných na súčiastky (B8-0785/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

IMCO

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zamestnanosti ako najvyššej priorite (B8-0786/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o vyhlásení pamätného dňa pri príležitosti výročia nešťastia v Marcinelle (B8-0787/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zriadení vyšetrovacieho výboru pre odcudzené a nezákonne privlastnené predmety kultúrnej hodnoty (B8-0788/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o výbušných pozostatkoch vojny (B8-0789/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zvýšení investícií a znížení daní (B8-0790/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o samovraždách z ekonomických dôvodov: nárast od roku 2012 o 100% (B8-0791/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o zriedkavých chorobách (B8-0792/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o vytvorení fondu na ochranu umeleckého dedičstva v prípade prírodných katastrof (B8-0793/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

BUDG

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nadväzovaní kontaktov na internete s osobami mladšími ako 18 rokov na účely ich sexuálneho zneužitia (tzv. grooming) (B8-0794/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o kontrole liekov a ich šírení v EÚ prostredníctvom univerzálnej databázy (B8-0795/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o správe umeleckých diel z depozitárov a ich požičiavaní múzeám (B8-0796/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o liberalizácii odvetvia železničnej dopravy (B8-0797/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o podpore maloletých obetí násilia (B8-0798/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nedostatku vody (B8-0799/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o nezákonnom obchodovaní so zvieratami (B8-0800/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ENVI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o konaní o nesplnení povinnosti č. 4170 vedenému proti Taliansku (B8-0801/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

AGRI

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o sprísnení kontrol zmluvných agentúr v krajinách EÚ (B8-0802/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

IMCO

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o systéme prideľovania hviezdičiek hotelovým zariadeniam (B8-0804/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

– Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o zostrení trestov pre pašerákov domácich a iných zvierat (B8-0805/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

stanovisko :

ENVI

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o potrebe toho, aby Komisia vzala na vedomie stratu dôvery spotrebiteľov a podnikov (B8-0806/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zastavení procesu pristúpenia Turecka k Európskej únii (B8-0807/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o výzve adresovanej Turecku, aby zastavilo vojenské operácie namierené voči Kurdom (B8-0808/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o odmietavom stanovisku Poľska k euru (B8-0809/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o TTIP: pre Európu viac nevýhod ako prínosov (B8-0810/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o Taliansku, ktoré je na poslednom mieste v eurozóne, pokiaľ ide o HDP na obyvateľa (B8-0811/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

– Gianluca Buonanno. Návrh uznesenia o určitých oblastiach v Taliansku ohrozených trvalou zaostalosťou (B8-0813/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o osvojovaní detí (B8-0814/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Dubravka Šuica. Návrh uznesenia o efektívnom uskutočňovaní opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch EÚ (B8-0815/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

– Dubravka Šuica a Patricija Šulin. Návrh uznesenia o využívaní informačných a komunikačných technológií (IKT) na európskych školách (B8-0816/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

– Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o reforme prisťahovaleckej politiky EÚ (B8-0817/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Dominique Bilde, Sophie Montel a Florian Philippot. Návrh uznesenia o zrušení Európskeho podporného úradu pre azyl (B8-0818/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Dubravka Šuica. Návrh uznesenia o vyňatí z vízovej povinnosti pre občanov členských štátov EÚ pri vstupe do USA (B8-0820/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

– Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Marie-Christine Boutonnet, Steeve Briois, Aymeric Chauprade, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Gilles Lebreton, Philippe Loiseau, Dominique Martin, Marlene Mizzi, Bernard Monot, Sophie Montel, Aldo Patriciello, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski, Ivo Vajgl a Milan Zver. Návrh uznesenia o zlom zaobchádzaní so španielskymi chrtmi (galgo) v Španielsku a potrebe obsiahleho osvetového programu (B8-0821/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

CULT

– Mireille D'Ornano, Edouard Ferrand a Philippe Loiseau. Návrh uznesenia o označení pôvodu „noix de Grenoble“ (B8-0822/2015)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI


12. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 52 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbory: ITRE, IMCO

Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT, EMPL, JURI, LIBE)

výbor IMCO

- Primeranosť legislatívneho rámca zameraného na spotrebiteľov v digitálnej sfére (2015/2148(INI))
(stanovisko: CULT, ITRE, JURI)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Annual Report on human rights and democracy in the world 2014 and the European Union's policy on the matter (2015/2229(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Implementation and review of the EU-Central Asia Strategy (2015/2220(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, INTA)

výbor ECON

- Banková únia - výročná správa za rok 2015 (2015/2221(INI))

- Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, BUDG)

výbor EMPL

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Workers representation on board level in Europe (2015/2222(INI))
(stanovisko: FEMM, JURI)

výbor ITRE

- Smernica o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ) (2015/2232(INI))
(stanovisko: ENVI)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. New territorial development tools in Cohesion policy 2014-2020: Integrated Territorial Investment (ITI) and Community-Led Local Development (CLLD) (2015/2224(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Enhancing innovation and economic development in future European farm management (2015/2227(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. How can the CAP improve job creation in rural areas? (2015/2226(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Technological solutions to sustainable agriculture in the EU (2015/2225(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor FEMM

– Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch: Gender Mainstreaming in the work of the European Parliament (2015/2230(INI))
(stanovisko: EMPL)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Poverty: a gender perspective (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE, CULT, EMPL)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Report on the annual report on the activities of the European Ombudsman in 2014 (2015/2231(INI))

Pridružené výbory (článok 54 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbor IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Primeranosť legislatívneho rámca zameraného na spotrebiteľov v digitálnej sfére (2015/2148(INI)) (stanovisko: CULT, ITRE, JURI (článok 54 rokovacieho poriadku))

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor ECON (článok 54 rokovacieho poriadku)

– Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: plnenie priorít na rok 2015 (2015/2210(INI))
(stanovisko: FEMM, IMCO, REGI, EMPL, (článok 54 rokovacieho poriadku), BUDG)

výbor EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs (2015/2223(INI))
(stanovisko: FEMM) (článok 54 rokovacieho poriadku))

výbor FEMM (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Poverty: a gender perspective (2015/2228(INI))
(stanovisko: DEVE (článok 54 rokovacieho poriadku), CULT, EMPL)

Rozhodnutie o uplatnení postupu spoločných schôdzí výborov (článok 55 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 9.7.2015)

výbory ITRE, IMCO (článok 55 rokovacieho poriadku)

– Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu (2015/2147(INI))
(stanovisko: ECON, TRAN, CULT (článok 54 rokovacieho poriadku), EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku), JURI (článok 54 rokovacieho poriadku), LIBE (článok 54 rokovacieho poriadku))

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 108 rokovacieho poriadku)

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 3.9.2015)

výbor INTA

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Trade in Services Agreement (TiSA) (2015/2233(INI))
(stanovisko: FEMM, DEVE, EMPL, ECON, LIBE, IMCO, REGI)


13. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

V súlade s článkom 192 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z dnešného rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku budúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


14. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúca schôdza sa bude konať 16. septembra 2015.


15. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 14.00 h.

Klaus Welle

Martin Schulz

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albiol Guzmán, Albrecht, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buonanno, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Etheridge, Evans, Evi, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fitto, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Iglesias, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Lamassoure, Lambert, Lange, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Leinen, Lenaers, Le Pen Marine, Lewer, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McClarkin, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Paulsen, Paunova, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Verheyen, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Crowley, Le Pen Jean-Marie, McAvan, Picierno, Ruohonen-Lerner, Siekierski, Taylor

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia