Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2015/2729(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B8-0656/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0323

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015 - Βρυξέλλες

13.1.  Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής : Προετοιμασία του προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2016 (2015/2729(RSP))

Η συζήτηση διεξήχθη στις 7 Ιουλίου 2015 ( σημείο 9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.7.2015 ).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 9 Ιουλίου 2015 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015).

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τη συνεδρίαση της 9 Ιουλίου 2015 (σημείο 12.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.7.2015).

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 και B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B8-0656/2015

(αντικαθιστά τιςB8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0662/2015 και B8-0663/2015):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

—   József Szájer, εξ ονόματος της Ομάδας PPE·

—   Maria João Rodrigues, εξ ονόματος της Ομάδας S&D·

—   Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE·

—   Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Εγκρίνεται ( P8_TA(2015)0323 )

(Οι προτάσεις ψηφίσματος B8-0660/2015, B8-0661/2015 και B8-0664/2015 καταπίπτουν.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου