Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2729(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0656/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.5
CRE 09/07/2015 - 12.5
PV 16/09/2015 - 13.1

Antagna texter :

P8_TA(2015)0323

Protokoll
Onsdagen den 16 september 2015 - Bryssel

13.1. Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Förberedelse av kommissionens arbetsprogram för 2016 (2015/2729(RSP))

Debatten hade ägt rum den 7 juli 2015 (punkt 9 i protokollet av den 7.7.2015).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 9 juli 2015 (punkt 6 i protokollet av den 9.7.2015).

Omröstningen hade skjutits upp vid sammanträdet den 9 juli 2015 (punkt 12.5 i protokollet av den 9.7.2015).

Resolutionsförslag B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0660/2015, B8-0661/2015, B8-0662/2015, B8-0663/2015 och B8-0664/2015 (2015/2729(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0656/2015

(ersätter B8-0656/2015, B8-0659/2015, B8-0662/2015 och B8-0663/2015):

inlämnat av följande ledamöter:

—   József Szájer för PPE-gruppen.

—   Maria João Rodrigues för S&D-gruppen.

—   Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen.

—   Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P8_TA(2015)0323)

(Resolutionsförslagen B8-0660/2015, B8-0661/2015 och B8-0664/2015 bortföll.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy