Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. listopada 2015. - Strasbourg

6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednica je objavila da će predsjednik Parlamenta zajedno s predsjednikom Vijeća u 6. listopada 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (00032/2015/LEX - C8-0291/2015 - 2014/0011(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca (00033/2015/LEX - C8-0293/2015 - 2013/0390(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodificirani tekst) (00015/2015/LEX - C8-0290/2015 - 2014/0174(COD))

- Uredba Europskog parlamenta I Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 (00044/2015/LEX - C8-0280/2015 - 2015/0028(COD)).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti