Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. listopada 2015. - Strasbourg

7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

— (O-000083/15) koje su Komisiji postavili Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a: Provedba članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. Direktive o pravima potrošača (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015),

— (O-000088/15) koje je Komisiji postavila Cecilia Wikström u ime Odbora PETI: Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015),

— (O-000094/15) koje je Komisiji postavila Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015),

— (O-000096/15) koje su Vijeću postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI: Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015),

— (O-000097/15) koje su Komisiji postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI: Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015),

— (O-000099/15) koje su Komisiji postavili David Martin i Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015),

— (O-000102/15) koje je Komisiji postavio Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015),

— (O-000103/15) koje je Vijeću postavila Elena Valenciano, u ime Odbora AFET: Smrtna kazna (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015),

— (O-000109/15) koje je Vijeću postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015),

— (O-000110/15) koje je Komisiji postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015),

— (O-000113/15) koje su Komisiji postavili Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Vicky Ford, u ime Odbora IMCO, Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, i Michael Cramer, u ime Odbora TRAN: Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti