Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. listopada 2015. - Strasbourg

8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska komisija (COM(2015)0377 [01] - C8-0199/2015 - 2015/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2014. - Europski parlament (COM(2015)0377 [02] - C8-0200/2015 - 2015/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2014. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2015)0377 [03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Sud (COM(2015)0377 [04] - C8-0202/2015 - 2015/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Revizorski sud (COM(2015)0377 [05] - C8-0203/2015 - 2015/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2015)0377 [06] - C8-0204/2015 - 2015/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Odbor regija (COM(2015)0377 [07] - C8-0205/2015 - 2015/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski ombudsman (COM(2015)0377 [08] - C8-0206/2015 - 2015/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2015)0377 [09] - C8-0207/2015 - 2015/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2015)0377 [10] - C8-0208/2015 - 2015/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2015)0377 [11] - C8-0209/2015 - 2015/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija - Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2015)0377 [12] - C8-0210/2015 - 2015/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2015)0377 [13] - C8-0211/2015 - 2015/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2015)0377 [14] - C8-0212/2015 - 2015/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2015)0377 [15] - C8-0213/2015 - 2015/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2015)0377 [16] - C8-0214/2015 - 2015/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2015)0377 [17] - C8-0215/2015 - 2015/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2015)0377 [18] - C8-0216/2015 - 2015/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (COM(2015)0377 [19] - C8-0217/2015 - 2015/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2015)0377 [20] - C8-0218/2015 - 2015/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija - Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2015)0377 [21] - C8-0219/2015 - 2015/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2015)0377 [22] - C8-0220/2015 - 2015/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2015)0377 [23] - C8-0221/2015 - 2015/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2015)0377 [24] - C8-0222/2015 - 2015/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2015)0377 [25] - C8-0223/2015 - 2015/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za željeznice (AFE) (COM(2015)0377 [26] - C8-0224/2015 - 2015/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska policijska akademija (CEPOL) (COM(2015)0377 [27] - C8-0225/2015 - 2015/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (COM(2015)0377 [28] - C8-0226/2015 - 2015/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2015)0377 [29] - C8-0227/2015 - 2015/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2015)0377 [30] - C8-0228/2015 - 2015/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europska agencija za kemikalije (AEPC) (COM(2015)0377 [31] - C8-0229/2015 - 2015/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2015)0377 [32] - C8-0230/2015 - 2015/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski policijski ured (EUROPOL) (COM(2015)0377 [33] - C8-0231/2015 - 2015/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (COM(2015)0377 [34] - C8-0232/2015 - 2015/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (COM(2015)0377 [35] - C8-0233/2015 - 2015/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (COM(2015)0377 [36] - C8-0234/2015 - 2015/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2015)0377 [37] - C8-0235/2015 - 2015/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2015)0377 [38] - C8-0236/2015 - 2015/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2015)0377 [39] - C8-0237/2015 - 2015/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2015)0377 [40] - C8-0238/2015 - 2015/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski ured za azil (EASO) (COM(2015)0377 [41] - C8-0239/2015 - 2015/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2015)0377 [42] - C8-0240/2015 - 2015/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (COM(2015)0377 [43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2015)0377 [44] - C8-0242/2015 - 2015/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2015)0377 [45] - C8-0243/2015 - 2015/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajednička tehnološka inicijativa za ugrađene računalne sustave (ARTEMIS) (COM(2015)0377 [46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2015)0377 [47] - C8-0245/2015 - 2015/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2015)0377 [48] - C8-0246/2015 - 2015/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Savjetodavno vijeće europske inicijative za nanoelektroniku (ENIAC) (COM(2015)0377 [49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2014. (COM(2015)0379 - C8-0248/2015 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2015)0377 [50] - C8-0265/2015 - 2015/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2015)0377 [51] - C8-0266/2015 - 2015/2205(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI, AFET

- Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2014. (COM(2015)0377 [52] - C8-0267/2015 - 2015/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2015)0377 [53] - C8-0268/2015 - 2015/2207(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.: Stajalište Vijeća od 4. rujna 2015. (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji u borbi protiv teških kaznenih djela i terorizma između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Europola (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Europola (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br.609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AGRI, ECON, IMCO, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2015.: vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)) - LIBE - : Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neobjavljenih znanja i iskustva i poslovnih informacija (poslovne tajne) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)) - JURI - : Constance Le Grip (A8-0199/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0250/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0251/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0252/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (katastrofe do kojih je 2015. došlo u Bugarskoj i Grčkoj) (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)) - BUDG - : Andrey Novakov (A8-0253/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Tunisa o općim načelima sudjelovanja Republike Tunisa u programima Unije (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)) - AFET - : Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)) - AGRI - : Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0256/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodifikacija) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0257/2015)

- Izvješće o novim izazovima i konceptima za poticanje turizma u Europi (2014/2241(INI)) - TRAN - : Isabella De Monte (A8-0258/2015)

- Izvješće o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (2015/2053(INI)) - JURI - : Virginie Rozière (A8-0259/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)) - REGI - : Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) i 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) kontrolnim mjerama (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)) - LIBE - : Michał Boni (A8-0262/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 5-(2-aminopropil)indola kontrolnim mjerama (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metilamfetamin kontrolnim mjerama (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)) - LIBE - : Michał Boni (A8-0265/2015)

- ***I Dopunsko izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - ECON - : Antonio Tajani (A8-0266/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk, koji je podnijela Belgija) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)) - BUDG - : Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/002 DE/Adam Opel, koji je podnijela Njemačka) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0273/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia, koji je podnijela Italija) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)) - BUDG - : Monika Vana (A8-0274/2015)

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti