Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 5 oktober 2015 - Strasbourg

8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska kommissionen (COM(2015)0377 [01] - C8-0199/2015 - 2015/2154(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europaparlamentet (COM(2015)0377 [02] - C8-0200/2015 - 2015/2155(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska rådet och rådet (COM(2015)0377 [03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Domstolen (COM(2015)0377 [04] - C8-0202/2015 - 2015/2157(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Revisionsrätten (COM(2015)0377 [05] - C8-0203/2015 - 2015/2158(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (COM(2015)0377 [06] - C8-0204/2015 - 2015/2159(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Regionkommittén (COM(2015)0377 [07] - C8-0205/2015 - 2015/2160(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska ombudsmannen (COM(2015)0377 [08] - C8-0206/2015 - 2015/2161(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Datatillsynsmannen (COM(2015)0377 [09] - C8-0207/2015 - 2015/2162(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

JURI, LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska utrikestjänsten (COM(2015)0377 [10] - C8-0208/2015 - 2015/2163(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (CEDEFOP) (COM(2015)0377 [11] - C8-0209/2015 - 2015/2164(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOUND) (COM(2015)0377 [12] - C8-0210/2015 - 2015/2165(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (COM(2015)0377 [13] - C8-0211/2015 - 2015/2166(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (OEDT) (COM(2015)0377 [14] - C8-0212/2015 - 2015/2167(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska miljöbyrån (AEE) (COM(2015)0377 [15] - C8-0213/2015 - 2015/2168(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-OSHA) (COM(2015)0377 [16] - C8-0214/2015 - 2015/2169(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT) (COM(2015)0377 [17] - C8-0215/2015 - 2015/2170(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

CULT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) (COM(2015)0377 [18] - C8-0216/2015 - 2015/2171(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska enheten för rättsligt samarbete (Eurojust) (COM(2015)0377 [19] - C8-0217/2015 - 2015/2172(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (COM(2015)0377 [20] - C8-0218/2015 - 2015/2173(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska sjösäkerhetsbyrån (AESM) (COM(2015)0377 [21] - C8-0219/2015 - 2015/2174(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (AESA) (COM(2015)0377 [22] - C8-0220/2015 - 2015/2175(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) (COM(2015)0377 [23] - C8-0221/2015 - 2015/2176(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) (COM(2015)0377 [24] - C8-0222/2015 - 2015/2177(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa) (COM(2015)0377 [25] - C8-0223/2015 - 2015/2178(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska järnvägsbyrån (AFE) (COM(2015)0377 [26] - C8-0224/2015 - 2015/2179(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska polisakademin (CEPOL) (COM(2015)0377 [27] - C8-0225/2015 - 2015/2180(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (FRONTEX) (COM(2015)0377 [28] - C8-0226/2015 - 2015/2181(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

AFET, LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Tillsynsmyndigheten för det europeiska GNSS-systemet (GSA) (COM(2015)0377 [29] - C8-0227/2015 - 2015/2182(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska fiskerikontrollbyrån (AECP) (COM(2015)0377 [30] - C8-0228/2015 - 2015/2183(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PECH

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska kemikaliemyndigheten (AEPC) (COM(2015)0377 [31] - C8-0229/2015 - 2015/2184(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Euratoms försörjningsbyrå (AA) (COM(2015)0377 [32] - C8-0230/2015 - 2015/2185(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska polisbyrån (Europol) (COM(2015)0377 [33] - C8-0231/2015 - 2015/2186(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE) (COM(2015)0377 [34] - C8-0232/2015 - 2015/2187(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

FEMM

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska bankmyndigheten (ABE) (COM(2015)0377 [35] - C8-0233/2015 - 2015/2188(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (AEAPP) (COM(2015)0377 [36] - C8-0234/2015 - 2015/2189(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

EMPL, ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska värdepapperskommittén (ESMA) (COM(2015)0377 [37] - C8-0235/2015 - 2015/2190(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ECON

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (ACER) (COM(2015)0377 [38] - C8-0236/2015 - 2015/2191(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen - Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (Berec) (COM(2015)0377 [39] - C8-0237/2015 - 2015/2192(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) (COM(2015)0377 [40] - C8-0238/2015 - 2015/2193(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) (COM(2015)0377 [41] - C8-0239/2015 - 2015/2194(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA) (COM(2015)0377 [42] - C8-0240/2015 - 2015/2195(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

LIBE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Internationella fusionsenergiorganisationen (ITER) (COM(2015)0377 [43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget - flygledningstjänsten (SESAR) (COM(2015)0377 [44] - C8-0242/2015 - 2015/2197(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget - Flygteknik och miljö (CLEAN SKY) (COM(2015)0377 [45] - C8-0243/2015 - 2015/2198(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma teknikinitiativet för inbyggda datorsystem (ARTEMIS) (COM(2015)0377 [46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma teknikinitiativet för innovativa läkemedel (IMI) (COM(2015)0377 [47] - C8-0245/2015 - 2015/2200(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ENVI, ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas (FCH) (COM(2015)0377 [48] - C8-0246/2015 - 2015/2201(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Europeiska nanoelektronikinitiativet (ENIAC) (COM(2015)0377 [49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Rådet och Revisionsrätten : årsredovisning för Europeiska utvecklingsfonden 2014 (COM(2015)0379 - C8-0248/2015 - 2015/2203(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

DEVE, BUDG

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens årsredovisning - Budgetåret 2014 - Elektriska komponenter och system för europeiskt ledarskap (gemensamma företaget Ecsel) (COM(2015)0377 [50] - C8-0265/2015 - 2015/2204(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE

- Betänkande om ansvarsfriheten för genomförandet av budgeten för EU:s byråer för budgetåret 2014: verksamhetsresultat, ekonomisk förvaltning och kontroll (COM(2015)0377 [51] - C8-0266/2015 - 2015/2205(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI, AFET

- Revisionsrättens särskilda rapporter om ansvarsfriheten för kommissionen för 2014 (COM(2015)0377 [52] - C8-0267/2015 - 2015/2206(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

- Europeiska kommissionen: Europeiska unionens slutliga årsredovisning - Budgetåret 2014 - Gemensamma företaget Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2015)0377 [53] - C8-0268/2015 - 2015/2207(DEC))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CONT

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av brådskande autonoma handelsåtgärder för Republiken Tunisien (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

AGRI

- Förslag till Europeiska unionens budget för budgetåret 2016: rådets ståndpunkt av den 4 september 2015 (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om strategiskt samarbete i kampen mot grov brottslighet och terrorism mellan Förenade Arabemiraten och Europol (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Utkast till rådets genomförandebeslut om godkännande av Europeiska polisbyråns (Europol) ingående av ett avtal om operativt och strategiskt samarbete mellan Bosnien och Hercegovina och Europol (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

LIBE

rådgivande utskott :

AFET

- Förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

AGRI, ECON, IMCO, REGI

- Forslag till ändringsbudget nr 6 till 2015 års allmänna budget – Egna medel: unionens förvaltningsfond för externa åtgärder, Byrån för Organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från parlamentets utskott

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om provisorisk rättshjälp för frihetsberövade misstänkta eller tilltalade och om rättshjälp inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Constance Le Grip (A8-0199/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0250/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upphävande av vissa rättsakter på området polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0251/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av vissa rättsakter på området för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Claude Moraes (A8-0252/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond, i enlighet med punkt 11 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (katastrofer i Bulgarien och Grekland 2015) (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Andrey Novakov (A8-0253/2015)

- *** Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Tunisien, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Tunisien om de allmänna principerna för Republiken Tunisiens deltagande i unionens program (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)) - utskottet AGRI - Föredragande: Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0256/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)) - utskottet JURI - Föredragande: Heidi Hautala (A8-0257/2015)

- Betänkande om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI)) - utskottet TRAN - Föredragande: Isabella De Monte (A8-0258/2015)

- Betänkande om en möjlig utvidgning av Europeiska unionens skydd av geografiska beteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (2015/2053(INI)) - utskottet JURI - Föredragande: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) och 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0262/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets beslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-jod-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)fenetylamin (25I-NBOMe), 3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamin)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921), 3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) och 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon (metoxetamin) kontrollåtgärder (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

- * Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)) - utskottet LIBE - Föredragande: Michał Boni (A8-0265/2015)

- ***I Kompletterande betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden och om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2013/36/EG och 2009/110/EG samt upphävande av direktiv 2007/64/EG (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - utskottet ECON - Föredragande: Antonio Tajani (A8-0266/2015)

- Betänkande om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/003 BE/Ford Genk från Belgien) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan från Tyskland – EGF/2015/002 DE/Adam Opel) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Jens Geier (A8-0273/2015)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2015/004 IT/Alitalia från Italien) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Monika Vana (A8-0274/2015)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy