Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 5. oktober 2015 - Strasbourg

9. Razpored dela
Dobesedni zapis

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za prvo delno zasedanje v oktobru 2015 (PE 568.368/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 152 Poslovnika):

Ponedeljek

Ni sprememb.

Torek

Zahteva skupine PPE, da se v popoldanski dnevni red vključi izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o razmerah v Gruziji, uporabi selektivnih sodnih postopkov in zlasti o primeru Georgija "Gigija" Ugulave, v navzočnosti Federice Mogherini. Razprava bo zaključena z vložitvijo predlogov resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, ki je zahtevo utemeljil, Bruno Gollnisch, ki jo je podprl, in Enrique Guerrero Salom proti zahtevi.

Parlament je zahtevo zavrnil (EG) (116 glasov za, 197 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Sreda

Zahteva skupine GUE/NGL, da se v popoldanski dnevni red vključi izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o smrtonosnih zračnih napadih ameriških sil na bolnišnico Zdravnikov brez meja v afganistanskem mestu Kunduz. Seja se bo zato začela ob 8.30 namesto ob 9.00 uri.

Govorili sta Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL, ki je zahtevo utemeljila, in Rebecca Harms, ki jo je podprla.

Parlament je zahtevo odobril (EG) (206 glasov za, 119 glasov proti, 17 vzdržanih glasov).

Govorila je Sophia in 't Veld o odsotnosti Fransa Timmermansa (prvega podpredsednika Komisije) na torkovi popoldanski razpravi na temo merjenja emisij v avtomobilskem sektorju (točka 83 PDOJ) (predsedujoča je odgovorila, da Komisija lahko svobodno določi, kateri njeni člani bodo prisotni na razpravah, ter da komisarji v vsakem primeru izražajo mnenje v imenu celotne Komisije).

Četrtek

Ni sprememb.

S tem je bil določen razpored dela.

°
° ° °

Govorila sta Morten Messerschmidt o nedopustnosti predloga spremembe, ki ga je vložila skupina ECR k osnutku razporeda delnih zasedanj Parlamenta za leto 2017 (predsedujoča je odgovorila, da je bil podoben predlog spremembe že enkrat vložen leta 2014, ter da je bil razglašen za nedopustnega), in Cristian Dan Preda o vključitvi štirih točk namesto treh, kot določa člen 135 Poslovnika, v končni osnutek dnevnega reda razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (predsedujoča je poudarila, da je konferenca predsednikov dosegla soglasje o tej točki).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov