Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0160(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0260/2015

Předložené texty :

A8-0260/2015

Rozpravy :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Hlasování :

PV 06/10/2015 - 7.8
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0332

Zápis
Pondělí, 5. října 2015 - Štrasburk

10. Společná ustanovení o evropských strukturálních a investičních fondech: zvláštní opatření pro Řecko ***I (rozprava)
Doslovné záznamy

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o zvláštní opatření pro Řecko [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodajka: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova uvedla zprávu.

Vystoupil Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Nils Torvalds (navrhovatel výboru BUDG), Thomas Händel (navrhovatel výboru EMPL), Georgios Epitideios, aby zvednutím modré karty položil otázku Thomasi Händelovi, na kterou posledně jmenovaný neodpověděl, neboť otázka byla ve skutečnosti určena předcházejícímu řečníkovi, Lambert van Nistelrooij za skupinu PPE, Constanze Krehl za skupinu S&D, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatrix von Storch, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Ivan Jakovčić za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jonathan Arnott, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Terry Reintke za skupinu Verts/ALE, Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis a Andrey Novakov.

PŘEDSEDNICTVÍ: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
místopředsedkyně

Vystoupili: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan a Miguel Viegas.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică a Nicola Caputo.

Vystoupili: Valdis Dombrovskis a Iskra Mihaylova.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 6.10.2015.

Právní upozornění - Ochrana soukromí