Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/0160(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0260/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0260/2015

Rasprave :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.8
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0332

Zapisnik
Ponedjeljak, 5. listopada 2015. - Strasbourg

10. Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku ***I (rasprava)
Doslovno izvješće

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Thomas Händel (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Georgios Epitideios, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Thomasu Händelu, na koje on nije odgovorio jer je pitanje zapravo bilo postavljeno prethodnom govorniku, Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl, u ime Kluba zastupnika S&D-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis i Andrey Novakov.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan i Miguel Viegas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Nicola Caputo.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Iskra Mihaylova.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 6.10.2015..

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti