Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0160(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0260/2015

Pateikti tekstai :

A8-0260/2015

Debatai :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.8
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0332

Protokolas
Pirmadienis, 2015 m. spalio 5 d. - Strasbūras

10. Europos Sąjungos fondams taikytinos bendrosios nuostatos: Graikijai skirtos specialios priemonės ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Graikijai skirtų specialių priemonių iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėja: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Nils Torvalds (BUDG komiteto nuomonės referentas), Thomas Händel (EMPL komiteto nuomonės referentas), Georgios Epitideios (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Thomas Händel, į kurį šis neatsakė, nes iš tikrųjų klausimas skirtas ankstesniam kalbėtojui), Lambert van Nistelrooij PPE frakcijos vardu, Constanze Krehl S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatrix von Storch), Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Ivan Jakovčić ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jonathan Arnott), Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke Verts/ALE frakcijos vardu, Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Konstantinos Papadakis, nepriklausomas Parlamento narys, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis ir Andrey Novakov.

PIRMININKAVO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Dimitrios Papadimoulis), Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan ir Miguel Viegas.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Valdis Dombrovskis ir Iskra Mihaylova.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 7.8 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika