Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2015/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0260/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0260/2015

Debates :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0332

Protokols
Pirmdiena, 2015. gada 5. oktobris - Strasbūra

10. Kopīgi noteikumi par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem - Grieķijai paredzētie īpašie pasākumi ***I (debates)
Stenogramma

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referente: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015).

Iskra Mihaylova iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Nils Torvalds (BUDG komitejas atzinuma sagatavotājs), Thomas Händel (EMPL komitejas atzinuma sagatavotājs), Georgios Epitideios, lai uzdotu zilās kartītes jautājumu Thomas Händel, uz kuru viņš neatbildēja, jo īstenībā tas tika uzdots iepriekšējam runātājam, Lambert van Nistelrooij PPE grupas vārdā, Constanze Krehl S&D grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatrix von Storch, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Ivan Jakovčić ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jonathan Arnott, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis un Andrey Novakov.

SĒDI VADA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan un Miguel Viegas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică un Nicola Caputo.

Uzstājās Valdis Dombrovskis un Iskra Mihaylova.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 6.10.2015. protokola 7.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika