Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Понеделник, 5 октомври 2015 г. - Страсбург
 1.Възобновяване на сесията
 2.Одобряване на протоколите от предишни заседания
 3.График на месечните сесии на Парламента за 2017 г.
 4.Искане за снемане на парламентарен имунитет
 5.Състав на комисиите и делегациите
 6.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 7.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 8.Внесени документи
 9.Ред на работа
 10.Общи разпоредби за европейските структурни и инвестиционни фондове: специфични мерки за Гърция ***I (разискване)
 11.Роля на местните органи в развиващите се страни по отношение на сътрудничеството за развитие (разискване)
 12.Законодателството в областта на ипотеките и рисковите финансови инструменти в ЕС: случаят на Испания (разискване)
 13.Контрол на износа на изделия с двойна употреба след разкритията във връзка с Hacking Team (разискване)
 14.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 15.Евентуално приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания (кратко представяне)
 16.Дневен ред на следващото заседание
 17.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (283 kb)  Списък на присъствалите (58 kb)
 
Протокол (278 kb)  Списък на присъствалите (36 kb)
 
Протокол (291 kb)  Списък на присъствалите (69 kb)
Правна информация - Политика за поверителност