Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 5. oktober 2015 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 3.Parlamentets mødekalender – 2017
 4.Anmodning om ophævelse af parlamentarisk immunitet
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 7.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 8.Modtagne dokumenter
 9.Arbejdsplan
 10.Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland ***I (forhandling)
 11.De lokale myndigheders rolle i udviklingslandene i forbindelse med udviklingssamarbejde (forhandling)
 12.Realkreditlovgivning og risikable finansielle instrumenter i EU: Spaniens tilfælde (forhandling)
 13.Kontrol med eksporten af produkter med dobbelt anvendelse efter Hacking Team-afsløringerne (forhandling)
 14.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 15.En mulig udvidelse af beskyttelsen af geografiske betegnelser i Den Europæiske Union til at omfatte ikke-landbrugsprodukter (kortfattet forelæggelse)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (255 kb)  Deltagerliste (58 kb)
 
Protokol (232 kb)  Deltagerliste (36 kb)
 
Protokol (274 kb)  Deltagerliste (61 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik