Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015 - Στρασβούργο
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών των προηγουμένων συνεδριάσεων
 3.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδων του Κοινοβουλίου - 2017
 4.Αίτηση άρσης βουλευτικής ασυλίας
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 7.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Διάταξη των εργασιών
 10.Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία: ειδικά μέτρα για την Ελλάδα ***I (συζήτηση)
 11.Ο ρόλος των τοπικών αρχών στις αναπτυσσόμενες χώρες για τη συνεργασία για την ανάπτυξη (συζήτηση)
 12.Νομοθεσία της ΕΕ για τις υποθήκες και τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού κινδύνου: η περίπτωση της Ισπανίας (συζήτηση)
 13.Έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης μετά τις αποκαλύψεις της Hacking Team (συζήτηση)
 14.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 15.Πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (σύντομη παρουσίαση)
 16.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (287 kb) Κατάσταση παρόντων (59 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (284 kb) Κατάσταση παρόντων (36 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (289 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου