Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Esmaspäev, 5. oktoober 2015 - Strasbourg
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine
 3.Parlamendi 2017. aasta osaistungjärkude ajakava
 4.Parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 6.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 7.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 8.Esitatud dokumendid
 9.Tööplaan
 10.Ühissätted Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kohta seoses Kreeka erimeetmetega ***I (arutelu)
 11.Arenguriikide kohalike omavalitsuste roll arengukoostöös (arutelu)
 12.Hüpoteeki käsitlevad õigusaktid ja riskantsed finantsinstrumendid ELis: Hispaania näide (arutelu)
 13.Kahesuguse kasutusega kaupade ekspordikontroll pärast Hacking Teamiga seotud paljastusi (arutelu)
 14.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 15.Võimalused ELi geograafilise tähise kaitse laiendamiseks mittepõllumajanduslikele toodetele (lühiettekanne)
 16.Järgmise istungi päevakord
 17.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (256 kb)  Kohalolijate nimekiri (58 kb)
 
Protokoll (234 kb)  Kohalolijate nimekiri (36 kb)
 
Protokoll (269 kb)  Kohalolijate nimekiri (62 kb)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika