Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Maanantai 5. lokakuuta 2015 - Strasbourg
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisten istuntojen pöytäkirjojen hyväksyminen
 3.Parlamentin istuntokalenteri – 2017
 4.Koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 5.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 6.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen (työjärjestyksen 78 artikla)
 7.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Käsittelyjärjestys
 10.Eurooppalaisia rahastoja koskevat yleiset säännökset: Kreikkaa koskevat erityistoimenpiteet ***I (keskustelu)
 11.Kehitysmaiden paikallisviranomaisten rooli kehitysyhteistyössä (keskustelu)
 12.Asuntolainalainsäädäntö ja riskirahoitusvälineet EU:ssa: Espanja (keskustelu)
 13.Kaksikäyttötuotteiden vientivalvonta Hacking Team -yhtiön paljastusten jälkeen (keskustelu)
 14.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 15.EU:n maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin (lyhyt esittely)
 16.Seuraavan istunnon esityslista
 17.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja (258 kb)  Läsnäololista (58 kb)
 
Pöytäkirja (235 kb)  Läsnäololista (36 kb)
 
Pöytäkirja (269 kb)  Läsnäololista (61 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö