Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 5 oktober 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Rooster vergaderperioden van het Europees Parlement - 2017
 4.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 7.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 8.Ingekomen stukken
 9.Regeling van de werkzaamheden
 10.Gemeenschappelijke bepalingen inzake de Europese structuur- en investeringsfondsen wat betreft specifieke maatregelen voor Griekenland ***I (debat)
 11.De rol van de lokale overheden van de ontwikkelingslanden bij ontwikkelingssamenwerking (debat)
 12.Hypotheekwetgeving en riskante financiële instrumenten in de EU: het geval Spanje (debat)
 13.De uitvoercontroles met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik in het licht van de onthullingen over Hacking Team (debat)
 14.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 15.Mogelijke uitbreiding van de bescherming van geografische aanduidingen door de Europese Unie tot niet-landbouwproducten (korte presentatie)
 16.Agenda van de volgende vergadering
 17.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (257 kb)  Presentielijst (58 kb)
 
Notulen (235 kb)  Presentielijst (36 kb)
 
Notulen (277 kb)  Presentielijst (61 kb)
Juridische mededeling - Privacybeleid