Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Poniedziałek, 5 października 2015 r. - Strasburg
 1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołów poprzednich posiedzeń
 3.Kalendarz sesji miesięcznych Parlamentu w roku 2017
 4.Wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego
 5.Skład komisji i delegacji
 6.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 78 Regulaminu)
 7.Pytania wymagające odpowiedzi ustnej (składanie dokumentów)
 8.Składanie dokumentów
 9.Porządek obrad
 10.Przepisy ogólne dotyczące europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych: szczególne środki dla Grecji ***I (debata)
 11.Rola władz lokalnych w krajach rozwijających się we współpracy na rzecz rozwoju (debata)
 12.Prawo hipoteczne i ryzykowne instrumenty finansowe w UE na przykładzie Hiszpanii (debata)
 13.Kontrola wywozu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania po doniesieniach w sprawie Hacking Team (debata)
 14.Jednominutowe wystąpienia w ważnych kwestiach politycznych
 15.Możliwe rozszerzenie ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na produkty nierolne (krótka prezentacja)
 16.Porządek obrad następnego posiedzenia
 17.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (257 kb)  Lista obecności (58 kb)
 
Protokół (280 kb)  Lista obecności (36 kb)
 
Protokół (282 kb)  Lista obecności (62 kb)
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności