Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 5 octombrie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor precedente
 3.Calendarul Parlamentului pentru perioadele de sesiune - 2017
 4.Cerere de ridicare a imunității parlamentare
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 7.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 8.Depunere de documente
 9.Ordinea lucrărilor
 10.Dispoziţii comune privind fondurile structurale și de investiții europene: măsuri specifice referitoare la Grecia ***I (dezbatere)
 11.Rolul autorităților locale din țările în curs de dezvoltare în cooperarea pentru dezvoltare (dezbatere)
 12.Legislația privind creditele ipotecare și instrumentele financiare riscante în UE: cazul Spaniei (dezbatere)
 13.Controlul exporturilor de produse cu dublă utilizare în urma dezvăluirilor privind compania Hacking Team (dezbatere)
 14.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 15.Posibilitatea de a extinde protecția indicațiilor geografice ale Uniunii Europene la produsele neagricole (prezentare succintă)
 16.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 17.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (261 kb)  Lista de prezenţă (58 kb)
 
Proces-verbal (279 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)
 
Proces-verbal (276 kb)  Lista de prezenţă (62 kb)
Notă juridică - Politica de confidențialitate