Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Måndagen den 5 oktober 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokoll från föregående sammanträden
 3.Parlamentets sammanträdeskalender för 2017
 4.Begäran om upphävande av parlamentarisk immunitet
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 7.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 8.Inkomna dokument
 9.Arbetsplan
 10.Gemensamma bestämmelser för europeiska struktur- och investeringsfonder: särskilda åtgärder till förmån för Grekland ***I (debatt)
 11.De lokala myndigheternas roll i utvecklingsländer när det gäller utvecklingssamarbete (debatt)
 12.Hypotekslagstiftning och riskfyllda finansiella instrument i EU: fallet Spanien (debatt)
 13.Exportkontroller av produkter med dubbla användningsområden efter avslöjandena om Hacking Team (debatt)
 14.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 15.En möjlig utvidgning av EU:s skydd av geografiska ursprungsbeteckningar till andra produkter än jordbruksprodukter (kortfattad redogörelse)
 16.Föredragningslista för nästa sammanträde
 17.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (257 kb) Närvarolista (58 kb) 
 
Protokoll (235 kb) Närvarolista (36 kb) 
 
Protokoll (272 kb) Närvarolista (62 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy