Indeks 
Zapisnik
PDF 269kWORD 273k
Ponedjeljak, 5. listopada 2015. - Strasbourg
1.Nastavak zasjedanja
 2.Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica
 3.Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu
 4.Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta
 5.Sastav odbora i izaslanstava
 6.Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)
 7.Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)
 8.Podnošenje dokumenata
 9.Plan rada
 10.Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku ***I (rasprava)
 11.Uloga lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (rasprava)
 12.Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (rasprava)
 13.Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (rasprava)
 14.Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti
 15.Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (kratko predstavljanje)
 16.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 17.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH


PREDSJEDA: Mairead McGUINNESS
potpredsjednica

1. Nastavak zasjedanja

Dnevna sjednica otvorena je u 17:00.


2. Usvajanje zapisnika s prethodnih dnevnih sjednica

Usvojeni su zapisnici sa sljedećih dnevnih sjednica: 16. rujna 2015 i 17. rujna 2015.

°
° ° °

Govorili su: Goffredo Maria Bettini o smrti Pietra Ingraa, talijanskog političara, novinara i pripadnika pokreta otpora, te Olaf Stuger o referendumu o Sporazumu o pridruživanju s Ukrajinom koji se održava u Nizozemskoj.


3. Kalendar sjednica Parlamenta za 2017. godinu

Konferencija predsjednika je na svojoj sjednici održanoj 10. rujna 2015. usvojila nacrt sljedećeg kalendara održavanja sjednica Parlamenta za 2017. godinu:

- od 16. do 19. siječnja

- 1. i 2. veljače

- od 13. do 16. veljače

- 1. i 2. ožujka

- od 13. do 16. ožujka

- od 3. do 6. travnja

- 26. i 27. travnja

- od 15. do 18. svibnja

- 31. svibnja i 1. lipnja

- od 12. do 15. lipnja

- od 3. do 6. srpnja

- od 11. do 14. rujna

- od 2. do 5. listopada

- od 23. do 26. listopada

- od 13. do 16. studenog

- 29. i 30. studenog

- od 11. do 14. prosinca

Rok za podnošenje amandmana: utorak, 6. listopada 2015. u 12 sati.

Glasovanje: srijeda, 7. listopada 2015. u 12:30 sati.


4. Zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta

Nadležna poljska tijela proslijedila su zahtjev za ukidanje zastupničkog imuniteta Czesławu Adamu Siekierskom u okviru postupka koji provodi Glavna inspekcija za cestovni promet u Poljskoj.

U skladu s člankom 9. stavkom 1. Poslovnika taj je zahtjev upućen nadležnom odboru – Odboru JURI.


5. Sastav odbora i izaslanstava

Predsjednik je od kluba GUE/NGL, ALDE primio sljedeći zahtjev za imenovanje:

Izaslanstvo za odnose s Narodnom Republikom Kinom: Lola Sánchez Caldentey umjesto Estefaníje Torres Martínez

Izaslanstvo u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Meksika: Estefanía Torres Martínez umjesto Lole Sánchez Caldentey

Izaslanstvo u Europsko-latinskoameričkoj parlamentarnoj skupštini: Estefanía Torres Martínez umjesto Lole Sánchez Caldentey

Odbor AGRI: Jasenko Selimovic

Izaslanstvo za odnose sa Švicarskom i Norveškom, u Zajedničkom parlamentarnom odboru EU-a i Islanda te u Zajedničkom parlamentarnom odboru Europskog gospodarskog prostora (EGP): Jasenko Selimovic

Odbor DEVE: Auke Zijlstra više nije član.

Izaslanstvo za odnose s Afganistanom: Auke Zijlstra više nije član.

Ta će se imenovanja smatrati odobrenima ako do usvajanja aktualnog zapisnika ne bude zaprimljena nijedna primjedba.


6. Potpisivanje akata donesenih u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (članak 78. Poslovnika)

Predsjednica je objavila da će predsjednik Parlamenta zajedno s predsjednikom Vijeća u 6. listopada 2015. potpisati sljedeće akte donesene u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom:

- Odluka Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ (00032/2015/LEX - C8-0291/2015 - 2014/0011(COD))

- Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva 2008/94/EZ, 2009/38/EZ i 2002/14/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te direktiva Vijeća 98/59/EZ i 2001/23/EZ u pogledu pomoraca (00033/2015/LEX - C8-0293/2015 - 2013/0390(COD))

- Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju postupaka Unije u području zajedničke trgovinske politike kako bi se osiguralo ostvarivanje prava Unije prema međunarodnim trgovinskim pravilima, posebno onima utvrđenima pod okriljem Svjetske trgovinske organizacije (kodificirani tekst) (00015/2015/LEX - C8-0290/2015 - 2014/0174(COD))

- Uredba Europskog parlamenta I Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1007/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o trgovini proizvodima od tuljana i stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EU) br. 737/2010 (00044/2015/LEX - C8-0280/2015 - 2015/0028(COD)).


7. Pitanja za usmeni odgovor (podnošenje)

Zastupnici su podnijeli sljedeća pitanja za usmeni odgovor (članak 128. Poslovnika):

— (O-000083/15) koje su Komisiji postavili Evelyne Gebhardt, u ime Kluba zastupnika S&D-a, i Andreas Schwab, u ime Kluba zastupnika PPE-a: Provedba članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama i članka 8. stavka 3. Direktive o pravima potrošača (2015/2881(RSP)) (B8-0754/2015),

— (O-000088/15) koje je Komisiji postavila Cecilia Wikström u ime Odbora PETI: Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015),

— (O-000094/15) koje je Komisiji postavila Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015),

— (O-000096/15) koje su Vijeću postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI: Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0757/2015),

— (O-000097/15) koje su Komisiji postavili Giovanni La Via, György Hölvényi, Tibor Szanyi, Nikolay Barekov, Gerben-Jan Gerbrandy, Merja Kyllönen, Benedek Jávor i Piernicola Pedicini, u ime Odbora ENVI: Lekcije naučene na temelju katastrofe uzrokovane crvenim blatom pet godina nakon nesreće u Mađarskoj (2015/2801(RSP)) (B8-0758/2015),

— (O-000099/15) koje su Komisiji postavili David Martin i Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015),

— (O-000102/15) koje je Komisiji postavio Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015),

— (O-000103/15) koje je Vijeću postavila Elena Valenciano, u ime Odbora AFET: Smrtna kazna (2015/2879(RSP)) (B8-0761/2015),

— (O-000109/15) koje je Vijeću postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0762/2015),

— (O-000110/15) koje je Komisiji postavila Linda McAvan, u ime Odbora DEVE: Obnova Plana djelovanja EU-a za rodnu jednakost i osnaživanje žena u razvoju (GAP) (2015/2754(RSP)) (B8-0763/2015),

— (O-000113/15) koje su Komisiji postavili Giovanni La Via, u ime Odbora ENVI, Vicky Ford, u ime Odbora IMCO, Jerzy Buzek, u ime Odbora ITRE, i Michael Cramer, u ime Odbora TRAN: Mjerenje emisija u automobilskom sektoru (2015/2865(RSP)) (B8-0764/2015).


8. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska komisija (COM(2015)0377 [01] - C8-0199/2015 - 2015/2154(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2014. - Europski parlament (COM(2015)0377 [02] - C8-0200/2015 - 2015/2155(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj - financijska godina 2014. - Europsko vijeće i Vijeće (COM(2015)0377 [03] - C8-0201/2015 - 2015/2156(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Sud (COM(2015)0377 [04] - C8-0202/2015 - 2015/2157(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Revizorski sud (COM(2015)0377 [05] - C8-0203/2015 - 2015/2158(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski gospodarski i socijalni odbor (COM(2015)0377 [06] - C8-0204/2015 - 2015/2159(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Odbor regija (COM(2015)0377 [07] - C8-0205/2015 - 2015/2160(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski ombudsman (COM(2015)0377 [08] - C8-0206/2015 - 2015/2161(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski nadzornik za zaštitu podataka (COM(2015)0377 [09] - C8-0207/2015 - 2015/2162(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

JURI, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska služba za vanjsko djelovanje (COM(2015)0377 [10] - C8-0208/2015 - 2015/2163(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za razvoj strukovnog osposobljavanja (CEDEFOP) (COM(2015)0377 [11] - C8-0209/2015 - 2015/2164(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ITRE

- Europska komisija - Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska zaklada za poboljšanje životnih i radnih uvjeta (EUROFOUND) (COM(2015)0377 [12] - C8-0210/2015 - 2015/2165(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) (COM(2015)0377 [13] - C8-0211/2015 - 2015/2166(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (OEDT) (COM(2015)0377 [14] - C8-0212/2015 - 2015/2167(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za okoliš (AEE) (COM(2015)0377 [15] - C8-0213/2015 - 2015/2168(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) (COM(2015)0377 [16] - C8-0214/2015 - 2015/2169(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) (COM(2015)0377 [17] - C8-0215/2015 - 2015/2170(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

CULT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za lijekove (EMA) (COM(2015)0377 [18] - C8-0216/2015 - 2015/2171(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Ured Europske unije za pravosudnu suradnju (Eurojust) (COM(2015)0377 [19] - C8-0217/2015 - 2015/2172(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska zaklada za osposobljavanje (ETF) (COM(2015)0377 [20] - C8-0218/2015 - 2015/2173(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL

- Europska komisija - Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za pomorsku sigurnost (AESM) (COM(2015)0377 [21] - C8-0219/2015 - 2015/2174(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) (COM(2015)0377 [22] - C8-0220/2015 - 2015/2175(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) (COM(2015)0377 [23] - C8-0221/2015 - 2015/2176(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti (ECDC) (COM(2015)0377 [24] - C8-0222/2015 - 2015/2177(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija Europske unije za mrežnu i informacijsku sigurnost (ENISA) (COM(2015)0377 [25] - C8-0223/2015 - 2015/2178(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za željeznice (AFE) (COM(2015)0377 [26] - C8-0224/2015 - 2015/2179(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska policijska akademija (CEPOL) (COM(2015)0377 [27] - C8-0225/2015 - 2015/2180(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članica Europske unije (FRONTEX) (COM(2015)0377 [28] - C8-0226/2015 - 2015/2181(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

AFET, LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija za europski GNSS (GSA) (COM(2015)0377 [29] - C8-0227/2015 - 2015/2182(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za kontrolu ribarstva (EFCA) (COM(2015)0377 [30] - C8-0228/2015 - 2015/2183(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PECH

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europska agencija za kemikalije (AEPC) (COM(2015)0377 [31] - C8-0229/2015 - 2015/2184(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Agencija za opskrbu Euratoma (AA) (COM(2015)0377 [32] - C8-0230/2015 - 2015/2185(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski policijski ured (EUROPOL) (COM(2015)0377 [33] - C8-0231/2015 - 2015/2186(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europski institut za jednakost spolova (EIGE) (COM(2015)0377 [34] - C8-0232/2015 - 2015/2187(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

FEMM

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (ABE) (COM(2015)0377 [35] - C8-0233/2015 - 2015/2188(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (AEAPP) (COM(2015)0377 [36] - C8-0234/2015 - 2015/2189(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

EMPL, ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) (COM(2015)0377 [37] - C8-0235/2015 - 2015/2190(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ECON

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za suradnju energetskih regulatora (ACER) (COM(2015)0377 [38] - C8-0236/2015 - 2015/2191(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014 - Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) (COM(2015)0377 [39] - C8-0237/2015 - 2015/2192(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski institut za inovacije i tehnologiju (EIT) (COM(2015)0377 [40] - C8-0238/2015 - 2015/2193(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europski ured za azil (EASO) (COM(2015)0377 [41] - C8-0239/2015 - 2015/2194(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) (COM(2015)0377 [42] - C8-0240/2015 - 2015/2195(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

LIBE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Međunarodna organizacija za energiju fuzije ( ITER) (COM(2015)0377 [43] - C8-0241/2015 - 2015/2196(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće - sigurnost zračne plovidbe (SESAR) (COM(2015)0377 [44] - C8-0242/2015 - 2015/2197(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće - aeronautika i okoliš (CLEAN SKY) (COM(2015)0377 [45] - C8-0243/2015 - 2015/2198(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE, TRAN

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajednička tehnološka inicijativa za ugrađene računalne sustave (ARTEMIS) (COM(2015)0377 [46] - C8-0244/2015 - 2015/2199(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Inicijativa za inovativne lijekove (IMI) (COM(2015)0377 [47] - C8-0245/2015 - 2015/2200(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ENVI, ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće za gorive ćelije i vodik (FCH) (COM(2015)0377 [48] - C8-0246/2015 - 2015/2201(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Savjetodavno vijeće europske inicijative za nanoelektroniku (ENIAC) (COM(2015)0377 [49] - C8-0247/2015 - 2015/2202(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu godišnji financijski izvještaji Europskog razvojnog fonda za 2014. (COM(2015)0379 - C8-0248/2015 - 2015/2203(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

DEVE, BUDG

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Elektroničke komponente i sustavi za vodeći položaj Europe (zajedničko poduzeće ECSEL) (COM(2015)0377 [50] - C8-0265/2015 - 2015/2204(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE

- Izvješće o razrješnici za izvršenje proračuna agencija Europske unije za financijsku godinu 2014.: uspješnost, financijsko upravljanje i nadzor (COM(2015)0377 [51] - C8-0266/2015 - 2015/2205(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI, AFET

- Tematska izvješća Revizorskog suda u kontekstu razrješnice Komisiji za 2014. (COM(2015)0377 [52] - C8-0267/2015 - 2015/2206(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Europska komisija: Konsolidirani godišnji financijski izvještaj Europske unije - financijska godina 2014. - Zajedničko poduzeće Shift2Rail (SHIFT2RAIL) (COM(2015)0377 [53] - C8-0268/2015 - 2015/2207(DEC))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

mišljenje :

ITRE, TRAN

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju hitnih autonomnih trgovinskih mjera za Republiku Tunis (COM(2015)0460 - C8-0273/2015 - 2015/0218(COD))

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Nacrt proračuna Europske unije za financijsku godinu 2016.: Stajalište Vijeća od 4. rujna 2015. (11706/2015 - C8-0274/2015 - 2015/2132(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o strateškoj suradnji u borbi protiv teških kaznenih djela i terorizma između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Europola (10510/2015 - C8-0275/2015 - 2015/0809(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Nacrt provedbene odluke Vijeća kojom se Europskom policijskom uredu (Europol) odobrava sklapanje Sporazuma o operativnoj i strateškoj suradnji između Bosne i Hercegovine i Europola (10509/2015 - C8-0276/2015 - 2015/0808(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

AFET

- Prijedlog uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br.609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (COM(2015)0447 - C8-0277/2015 - 2015/0204(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

AGRI, ECON, IMCO, REGI

- Nacrt izmjene proračuna br. 6 za opći proračun za 2015.: vlastita sredstva, uzajamni fondovi Unije za vanjsko djelovanje, Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (11695/2015 - C8-0278/2015 - 2015/2150(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

2) odbora

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o privremenoj pravnoj pomoći za osumnjičene ili optužene osobe lišene slobode i pravnoj pomoći u postupcima na temelju europskog uhidbenog naloga (COM(2013)0824 - C7-0429/2013 - 2013/0409(COD)) - LIBE - : Dennis de Jong (A8-0165/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti neobjavljenih znanja i iskustva i poslovnih informacija (poslovne tajne) od neovlaštenog pribavljanja, korištenja ili odavanja (COM(2013)0813 - C7-0431/2013 - 2013/0402(COD)) - JURI - : Constance Le Grip (A8-0199/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području slobode, sigurnosti i pravde (COM(2014)0713 - C8-0277/2014 - 2014/0337(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0250/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0714 - C8-0279/2014 - 2014/0338(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0251/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage određenih akata u području policijske i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima (COM(2014)0715 - C8-0280/2014 - 2014/0339(COD)) - LIBE - : Claude Moraes (A8-0252/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije u skladu s točkom 11. Međuinstitucijskog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (katastrofe do kojih je 2015. došlo u Bugarskoj i Grčkoj) (COM(2015)0370 - C8-0198/2015 - 2015/2151(BUD)) - BUDG - : Andrey Novakov (A8-0253/2015)

- *** Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Protokola uz Euro-mediteranski sporazum o pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica, s jedne strane, i Republike Tunisa, s druge strane, o okvirnom sporazumu između Europske unije i Republike Tunisa o općim načelima sudjelovanja Republike Tunisa u programima Unije (16160/2014 - C8-0080/2015 - 2014/0118(NLE)) - AFET - : Pier Antonio Panzeri (A8-0254/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 76/621/EEZ o utvrđivanju maksimalne razine eruka kiseline u uljima i mastima i Uredbe Vijeća (EZ) br. 320/2006 o utvrđivanju privremenog sustava za restrukturiranje industrije šećera (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD)) - AGRI - : Czesław Adam Siekierski (A8-0255/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodificirani tekst) (COM(2014)0667 - C8-0232/2014 - 2014/0309(COD)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0256/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije (kodifikacija) (COM(2014)0660 - C8-0229/2014 - 2014/0305(COD)) - JURI - : Heidi Hautala (A8-0257/2015)

- Izvješće o novim izazovima i konceptima za poticanje turizma u Europi (2014/2241(INI)) - TRAN - : Isabella De Monte (A8-0258/2015)

- Izvješće o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (2015/2053(INI)) - JURI - : Virginie Rozière (A8-0259/2015)

- ***I Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku (COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)) - REGI - : Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) i 1-cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45) kontrolnim mjerama (10009/2015 - C8-0183/2015 - 2014/0340(NLE)) - LIBE - : Michał Boni (A8-0262/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju 5-(2-aminopropil)indola kontrolnim mjerama (10012/2015 - C8-0186/2015 - 2013/0207(NLE)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0263/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) i 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin) kontrolnim mjerama (10011/2015 - C8-0185/2015 - 2014/0183(NLE)) - LIBE - : Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0264/2015)

- * Izvješće o nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju tvari 4-metilamfetamin kontrolnim mjerama (10010/2015 - C8-0182/2015 - 2013/0021(NLE)) - LIBE - : Michał Boni (A8-0265/2015)

- ***I Dopunsko izvješće o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uslugama platnog prometa na unutarnjem tržištu i izmjeni direktiva 2002/65/EZ, 2013/36/EU i 2009/110/EZ te stavljanju izvan snage Direktive 2007/64/EZ (COM(2013)0547 - C7-0230/2013 - 2013/0264(COD)) - ECON - : Antonio Tajani (A8-0266/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/003 BE/Ford Genk, koji je podnijela Belgija) (COM(2015)0336 - C8-0250/2015 - 2015/2209(BUD)) - BUDG - : Paul Rübig (A8-0272/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/002 DE/Adam Opel, koji je podnijela Njemačka) (COM(2015)0342 - C8-0249/2015 - 2015/2208(BUD)) - BUDG - : Jens Geier (A8-0273/2015)

- Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2015/004 IT/Alitalia, koji je podnijela Italija) (COM(2015)0397 - C8-0252/2015 - 2015/2212(BUD)) - BUDG - : Monika Vana (A8-0274/2015)


9. Plan rada

Podijeljen je konačni prijedlog dnevnog reda plenarnih sjednica od listopada I 2015. godine (PE 568.368/PDOJ), za koji su predložene sljedeće izmjene (članak 152. Poslovnika):

Ponedjeljak

Nema predloženih izmjena:

Utorak

Zahtjev kluba PPE-a da se u dnevni red poslije podne uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o situaciji u Gruziji, selektrivnoj pravdi, a posebno slučaju Gorgija Gigija Ugulave, uz prisutnost Federice Mogherini. Rasprava bi bila zaključena podnošenjem zajedničkih prijedloga rezolucije.

Govorili su: Cristian Dan Preda, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koji je obrazložio zahtjev, Bruno Gollnisch kako bi podržao zahtjev te Enrique Guerrero Salom kako bi mu se usprotivio.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (116 za, 197 protiv, 17 uzdržanih) odbio zahtjev.

Srijeda

Zahtjev kluba GUE-a/NGL-a da se u dnevni red poslije posle uvrsti izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o smrtonosnom zračnom napadu koji je predvodio SAD na bolnicu Liječnika bez granica u afganistanskom gradu Kunduzu. Sjednica će zbog toga umjesto u 9:00 početi u 8:30 sati.

Govorili su: Gabriele Zimmer, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, qui motive la demande, i Rebecca Harms, pour la demande.

Parlament je elektroničkim glasovanjem (206 za, 119 protiv, 17 uzdržan) odobrio zahtjev.

Govorila je Sophia in 't Veld o odsutnosti Fransa Timmermana (prvog potpredsjednika Komisije) na raspravi u utorak poslije podne o Mjerenju emisija u automobilskom sektoru (točka 83. prijedloga dnevnog reda) (Predsjednica je odgovorila da Komisija ima pravo odrediti koji će od njezinih članova biti prisutni na raspravi i da, u svakom slučaju, povjerenici iznose stavlove u ime Komisije u cjelini.).

Četvrtak

Nema predloženih izmjena:

°
° ° °

Time je utvrđen plan rada.

Govorili su: Morten Messerschmidt, o nedopuštenosti amandmana koji je podnio klub ECR-a o nacrtu Kalendara sjednica Parlamenta za 2017. godinu (Predsjednica je odgovorila da je sličan amandman već bio podnesen 2014. i da je bio proglašen nedopuštenim.) i Cristian Dan Preda, o uvrštavanju u prijedlog dnevnog reda u okviru rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava četiri pitanja, a ne tri, u skladu s odredbama članka 135. Poslovnika (Predsjednica je istaknula da je o tom pitanju u Konferenciji predsjednika postojao konsenzus.).


10. Zajedničke odredbe o europskim strukturnim i investicijskim fondovima: posebne mjere za Grčku ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo s obzirom na posebne mjere za Grčku [COM(2015)0365 - C8-0192/2015 - 2015/0160(COD)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Iskra Mihaylova (A8-0260/2015)

Iskra Mihaylova predstavio je izvješće.

Govorio je Valdis Dombrovskis (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Nils Torvalds (izvjestitelj za mišljenje Odbora BUDG), Thomas Händel (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Georgios Epitideios, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Thomasu Händelu, na koje on nije odgovorio jer je pitanje zapravo bilo postavljeno prethodnom govorniku, Lambert van Nistelrooij, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Constanze Krehl, u ime Kluba zastupnika S&D-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Beatrix von Storch, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jonathan Arnott, Younous Omarjee, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Terry Reintke, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Rosa D'Amato, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Olaf Stuger, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Konstantinos Papadakis, nezavisni zastupnik, Maria Spyraki, Isabelle Thomas, Notis Marias, Dimitrios Papadimoulis, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Georgios Epitideios, Lefteris Christoforou, José Blanco López, Bernd Kölmel, Martina Michels, Kristina Winberg, Gerolf Annemans, Krisztina Morvai, José Manuel Fernandes, Mercedes Bresso, Edward Czesak, Nikolaos Chountis i Andrey Novakov.

PREDSJEDA: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
potpredsjednica

Govorili su: Michela Giuffrida, Bernd Lucke, Stelios Kouloglou, Ingeborg Gräßle, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Dimitrios Papadimoulis, Giorgos Grammatikakis, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Olbrycht, Louis-Joseph Manscour, Beatrix von Storch, Georgios Kyrtsos, Miltiadis Kyrkos, Franc Bogovič, Liliana Rodrigues, Derek Vaughan i Miguel Viegas.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Manolis Kefalogiannis, Andrea Cozzolino, Igor Šoltes, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică i Nicola Caputo.

Govorili su: Valdis Dombrovskis i Iskra Mihaylova.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.8 zapisnika od 6.10.2015..


11. Uloga lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji (rasprava)

Izvješće o ulozi lokalnih vlasti zemalja u razvoju u razvojnoj suradnji [2015/2004(INI)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Eleni Theocharous (A8-0232/2015)

Eleni Theocharous predstavio je izvješće.

Govorio je Neven Mimica (povjerenik Komisije).

Govorili su: Davor Ivo Stier, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Louis-Joseph Manscour, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Ruža Tomašić, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Ivan Jakovčić, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Lola Sánchez Caldentey, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Maria Heubuch, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Ignazio Corrao, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Louis Aliot, u ime Kluba zastupnika ENF-a, Bogdan Brunon Wenta, Michela Giuffrida, Izaskun Bilbao Barandica, Jordi Sebastià, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Nathan Gill, Jean-Luc Schaffhauser, Cristian Dan Preda, David Coburn, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Cristianu Danu Predi, Seánu Kellyju, o provedbenim odredbama kojima se uređuju pravila za postavljanje pitanja podizanjem plave kartice, Cristian Dan Preda, koji je odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio David Coburn, Doru-Claudian Frunzulică i Jarosław Wałęsa.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Monika Flašíková Beňová, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Nathan Gill, Ramona Nicole Mănescu, Patrizia Toia, Alojz Peterle, Julie Ward, Gabriel Mato, Viorica Dăncilă, Mariya Gabriel i Bernd Lucke.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Notis Marias, Kateřina Konečná, Igor Šoltes, James Carver i Seán Kelly.

Govorili su: Neven Mimica i Eleni Theocharous.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.12 zapisnika od 6.10.2015..


12. Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000088/2015) koje je postavio Cecilia Wikström, u ime Odbora PETI, Komisiji: Zakonodavstvo o hipotekama i riskantni financijski instrumenti u EU-u: slučaj Španjolske (2015/2740(RSP)) (B8-0755/2015)

Cecilia Wikström obrazložila je pitanje.

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanje.

Govorili su: Rosa Estaràs Ferragut, u ime Kluba zastupnika PPE-a, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Tania González Peñas, Soledad Cabezón Ruiz, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Notis Marias, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Beatriz Becerra Basterrechea, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Ángela Vallina, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Josep-Maria Terricabras, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Eleonora Evi, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Gabriel Mato, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Estefanía Torres Martínez, Jude Kirton-Darling, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Neena Gill, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marina Albiol Guzmán, Ernest Maragall, Costas Mavrides, Jordi Sebastià, Doru-Claudian Frunzulică i Jonás Fernández.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Stanislav Polčák, Ramón Jáuregui Atondo, Ivan Jakovčić i Lidia Senra Rodríguez;

Govorila je Věra Jourová.

Prijedlog rezolucije koji se podnosi na osnovi članka 128. stavka 5. Poslovnika bit će najavljen naknadno.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 8.10.2015..


13. Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000094/2015) koje je postavila Marietje Schaake, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Komisiji: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0756/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000099/2015) koje su postavili David Martin i Alessia Maria Mosca, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Komisiji: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0759/2015)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000102/2015) koje su postavili Tiziana Beghin i Rolandas Paksas, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Komisiji: Kontrola izvoza robe s dvojnom namjenom nakon otkrića u okviru afere Hacking Team (2015/2882(RSP)) (B8-0760/2015)

Marietje Schaake, Alessia Maria Mosca i Tiziana Beghin obrazložili su pitanja.

PREDSJEDA: Ioan Mircea PAŞCU
potpredsjednik

Věra Jourová (povjerenica Komisije) odgovorila je na pitanja.

Govorili su: Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Bodil Valero, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Monika Flašíková Beňová i Doru-Claudian Frunzulică.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Jonathan Arnott, Stanislav Polčák i Tomáš Zdechovský.

Govorio je Věra Jourová.

Rasprava je zaključena.


14. Jednominutni govori o pitanjima od političke važnosti

U smislu članka 163. Poslovnika sljedeći su zastupnici održali jednominutne govore jer su Parlament željeli upozoriti na pitanja od političke važnosti:

Ivan Štefanec, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Angel Dzhambazki, Nedzhmi Ali, Sofia Sakorafa, Josep-Maria Terricabras, Eleonora Evi, Barbara Kappel, Diane Dodds, Seán Kelly, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Marian Harkin, Lidia Senra Rodríguez, Ernest Maragall, Tiziana Beghin, Gerolf Annemans, Andrea Bocskor, Claudia Tapardel, Anna Elżbieta Fotyga, Jozo Radoš, Dariusz Rosati, Sergio Gutiérrez Prieto, Tomáš Zdechovský, Momchil Nekov, Miroslav Mikolášik, Paul Brannen, Romana Tomc i Tibor Szanyi.


15. Moguće proširenje zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode (kratko predstavljanje)

Izvješće o mogućem proširenju zaštite oznake zemljopisnog podrijetla Europske unije na nepoljoprivredne proizvode [2015/2053(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Virginie Rozière (A8-0259/2015)

Virginie Rozière održala je predstavljanje.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Seán Kelly, Nicola Danti, Notis Marias, Jonathan Arnott, Dubravka Šuica, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Olga Sehnalová, Momchil Nekov i Soledad Cabezón Ruiz.

Govorila je Věra Jourová.

Točka je zaključena.

Glasovanje: točka 7.7 zapisnika od 6.10.2015..


16. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 568.368/OJMA).


17. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:50.


POPIS NAZOČNIH

Nazočni:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czesak, van Dalen, Dalli, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Händel, Harkin, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Koch, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, McAllister, McAvan, McGuinness, Mach, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Moi, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Pittella, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wojciechowski, Záborská, Zagorakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver

Ispričani:

Crowley, Kukan, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Picierno, Quisthoudt-Rowohl, Ruohonen-Lerner, Taylor, Winkler Hermann, Żółtek

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti