Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 6 октомври 2015 г. - Страсбург

4. Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Хуманитарната ситуация на бежанците в ЕС и съседните държави (2015/2877(RSP))

Nicolas Schmit (действащ председател на Съвета) и Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Elissavet Vozemberg, от името на групата PPE, Knut Fleckenstein, от името на групата S&D, Helga Stevens, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Zoltán Balczó, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Lorenzo Fontana, от името на групата ENF, Eleftherios Synadinos, независим член на ЕП, Monika Hohlmeier, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Josef Weidenholzer, Jussi Halla-aho, Nathalie Griesbeck, Marisa Matias, Tamás Meszerics, Paul Nuttall, James Carver, Afzal Khan, за да зададе въпрос „синя карта“ на Paul Nuttall, който отговори, Barbara Kudrycka, Linda McAvan, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn (председателят припомни правилата за използване на „синя карта“), Zdzisław Krasnodębski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge.

(Продължение на разискването: точка 6 от протокола от 6.10.2015 г.)

Правна информация - Политика за поверителност